Boek


Dit is de wiki versie van het boek 'De Verdieping' behorend bij de Linked Open DataInformatie gepubliceerd als Open Data en dat aan andere data linkt, wordt Linked Open Data (LOD) genoemd. Data wordt nog beter ontsloten, omdat men zoveel mogelijk verwijzingen aanbrengt naar andere kennisbronnen en anderen gemakkelijk naar informatie kunnen verwijzen. Pilot. In onderstaande tabel zijn links naar de alternatieve versies (bladerversie, pdf download) te vinden.

Managementoverzicht
Verdieping
Boek1-cover.png

Boek2-cover.png

Bladerversie
Bladerversie
PDF
PDF

A: Linked open data - The Essentials

 1. Linked Open DataInformatie gepubliceerd als Open Data en dat aan andere data linkt, wordt Linked Open Data (LOD) genoemd. Data wordt nog beter ontsloten, omdat men zoveel mogelijk verwijzingen aanbrengt naar andere kennisbronnen en anderen gemakkelijk naar informatie kunnen verwijzen.: The Essentials (Boek/BauerKaltenbock).

B: Linked open data - De Toepassingen

 1. 5 Sterren Toepassingen: niet zo logisch als het lijkt (Boek/GeurtsEtAl)
 2. De Huiskluis, Open Samenwerken met Linked Data (Boek/FrancissenEchtelt)
 3. Branden blussen met Linked Open DataInformatie gepubliceerd als Open Data en dat aan andere data linkt, wordt Linked Open Data (LOD) genoemd. Data wordt nog beter ontsloten, omdat men zoveel mogelijk verwijzingen aanbrengt naar andere kennisbronnen en anderen gemakkelijk naar informatie kunnen verwijzen. (Boek/LeeuwenEtAl)
 4.  Linked Data & semantiek: we begrijpen elkaar steeds beter (Boek/Salters)
 5. Casus OnderwijsBegrippenKader: De basis onder Educational Linkedscape (Boek/HamersEtAl)
 6. De erfgoedthesaurus in de kennisketen van het cultureel erfgoed (Boek/VanderheidenEtAl)
 7. OpenIncBij OpenInc kun je terecht voor Enterprise ICT en Data architectuur diensten. OpenInc begeleid organisaties bij het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten met Linked Open Data (LOD) en Linked Enterprise Data (LED) en is partner van Platform Linked Data Nederland (PLDN). De eigenaar van OpenInc, Pieter van Everdingen, is een van de oprichters van de Smart Data Group., waarde creëren met Open DataOpen data is een term die wordt gebruikt om vrij beschikbare informatie aan te duiden. De voorwaarden waaronder deze informatie beschikbaar is wordt beschreven in licenties en gebruiksvoorwaarden. Bij open data wordt er wel naar gestreefd om de beperkingen in hergebruik tot een minimum te beperken. (Boek/EchteltEverdingen)
 8. Open DataOpen data is een term die wordt gebruikt om vrij beschikbare informatie aan te duiden. De voorwaarden waaronder deze informatie beschikbaar is wordt beschreven in licenties en gebruiksvoorwaarden. Bij open data wordt er wel naar gestreefd om de beperkingen in hergebruik tot een minimum te beperken. in electronics industry (Boek/WalkerNelissen)

C: Linked open data - How to

 1. Walking the extra byte: A lifecycle model for Linked Open DataInformatie gepubliceerd als Open Data en dat aan andere data linkt, wordt Linked Open Data (LOD) genoemd. Data wordt nog beter ontsloten, omdat men zoveel mogelijk verwijzingen aanbrengt naar andere kennisbronnen en anderen gemakkelijk naar informatie kunnen verwijzen. (Boek/BroekEtAl)
 2. How to publish Open DataOpen data is een term die wordt gebruikt om vrij beschikbare informatie aan te duiden. De voorwaarden waaronder deze informatie beschikbaar is wordt beschreven in licenties en gebruiksvoorwaarden. Bij open data wordt er wel naar gestreefd om de beperkingen in hergebruik tot een minimum te beperken. on the Web (Boek/Gueret-Publish)
 3. Legacy data formaten omzetten naar RDF met behulp van LODRefine (Boek/Hermans)
 4. Semantiek en Linked Data (Boek/Verhelst)
 5. How to: Linking resources from two datasets (Boek/Gueret-Linking)
 6. How to use AllegroGraph to work with Linked Open DataInformatie gepubliceerd als Open Data en dat aan andere data linkt, wordt Linked Open Data (LOD) genoemd. Data wordt nog beter ontsloten, omdat men zoveel mogelijk verwijzingen aanbrengt naar andere kennisbronnen en anderen gemakkelijk naar informatie kunnen verwijzen. (Boek/AasmanStap)
 7. BigData4Apps : Van Linked (Open Big) Data naar Contextualized Little Data (Boek/AartEtAl)
 8. Linked Open DataInformatie gepubliceerd als Open Data en dat aan andere data linkt, wordt Linked Open Data (LOD) genoemd. Data wordt nog beter ontsloten, omdat men zoveel mogelijk verwijzingen aanbrengt naar andere kennisbronnen en anderen gemakkelijk naar informatie kunnen verwijzen. en ‘BI’: vervagende grenzen in de ‘extended enterprise’ (Boek/GeerdinkVerhoeven)

D: Linked open data - Technical considerations

 1. Aanzet tot een nationale URI-Strategie voor Linked Data van de Nederlandse overheid
  Boek/URI-strategie (Wiki, NL)
  Aanzet tot een nationale URI-Strategie voor Linked Data van de Nederlandse overheid (pdf, NL)
  Towards a national URI-­Strategy for Linked Data of the Dutch public sector (pdf, EN)
 2. Geschiktheid van formaten voor Linked Open DataInformatie gepubliceerd als Open Data en dat aan andere data linkt, wordt Linked Open Data (LOD) genoemd. Data wordt nog beter ontsloten, omdat men zoveel mogelijk verwijzingen aanbrengt naar andere kennisbronnen en anderen gemakkelijk naar informatie kunnen verwijzen. (Boek/BrentjensEtAl-Geschiktheid)
 3. Het ophalen van gegevens met HTTPHypertext Transfer Protocol (HTTP) is het protocol voor de communicatie tussen een webclient (meestal een webbrowser of een app) en een webserver. Dit protocol wordt niet alleen veel op het wereldwijde web gebruikt, maar ook op lokale netwerken (we spreken dan van een intranet)., URIsEen Uniform Resource Identifier (URI), is een internet-protocolelement, gebaseerd op eerdere voorstellen van Tim Berners-Lee. Het is een unieke benaming van een bron, een stuk informatie, data of dergelijke. en links (Boek/BrentjensEtAl-Ophalen)
 4. Een nieuwe wereld, een nieuwe informatie architectuur (Boek/RijnSantema)
 5. Het context dilemma hanteren met Linked Data (Boek/MackelenberghHoekstra)
 6. Ontwerp van consistente domein-ontologieën– hergebruik van bestaande sector afspraken (Boek/Stap)
 7. INSPIRE and Linked Data (Boek/Portele)
 8. From Geo-Data to Linked DataWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat.: Automated Transformation from GML to RDF (Boek/BrinkEtAl-GML2RDF)
 9. Mapping Statistical Linked Data (Boek/Hage)
 10. Pragmatism versus formalism: the relation between Linked Open DataInformatie gepubliceerd als Open Data en dat aan andere data linkt, wordt Linked Open Data (LOD) genoemd. Data wordt nog beter ontsloten, omdat men zoveel mogelijk verwijzingen aanbrengt naar andere kennisbronnen en anderen gemakkelijk naar informatie kunnen verwijzen., semantics and ontologies (Boek/BrandtDaniele)

E: Interviews

 1. Joop Vanderheiden en Bart Broex (Boek/VanderheidenBroex)
 2. Frank van Harmelen (Boek/Harmelen)
 3. Hayo Schreijer (Boek/Schreijer)
 4. Willem Melder (Boek/Melder)