Boek


Dit is de wiki versie van het boek 'De Verdieping' behorend bij de Linked Open DataInformatie gepubliceerd als Open Data en dat aan andere data linkt, wordt Linked Open Data (LOD) genoemd. Data wordt nog beter ontsloten, omdat men zoveel mogelijk verwijzingen aanbrengt naar andere kennisbronnen en anderen gemakkelijk naar informatie kunnen verwijzen. Pilot. In onderstaande tabel zijn links naar de alternatieve versies (bladerversie, pdf download) te vinden.

Managementoverzicht
Verdieping
Boek1-cover.png

Boek2-cover.png

Bladerversie
Bladerversie
PDF
PDF

A: Linked open data - The Essentials

 1. Linked Open DataInformatie gepubliceerd als Open Data en dat aan andere data linkt, wordt Linked Open Data (LOD) genoemd. Data wordt nog beter ontsloten, omdat men zoveel mogelijk verwijzingen aanbrengt naar andere kennisbronnen en anderen gemakkelijk naar informatie kunnen verwijzen.: The Essentials (Boek/BauerKaltenbock).

B: Linked open data - De Toepassingen

 1. 5 Sterren Toepassingen: niet zo logisch als het lijkt (Boek/GeurtsEtAl)
 2. De Huiskluis, Open Samenwerken met Linked Data (Boek/FrancissenEchtelt)
 3. Branden blussen met Linked Open DataInformatie gepubliceerd als Open Data en dat aan andere data linkt, wordt Linked Open Data (LOD) genoemd. Data wordt nog beter ontsloten, omdat men zoveel mogelijk verwijzingen aanbrengt naar andere kennisbronnen en anderen gemakkelijk naar informatie kunnen verwijzen. (Boek/LeeuwenEtAl)
 4.  Linked Data & semantiek: we begrijpen elkaar steeds beter (Boek/Salters)
 5. Casus OnderwijsBegrippenKader: De basis onder Educational Linkedscape (Boek/HamersEtAl)
 6. De erfgoedthesaurus in de kennisketen van het cultureel erfgoed (Boek/VanderheidenEtAl)
 7. OpenIncBij OpenInc kun je terecht voor Enterprise ICT en Data architectuur diensten. OpenInc begeleid organisaties bij het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten met Linked Open Data (LOD) en Linked Enterprise Data (LED) en is partner van Platform Linked Data Nederland (PLDN). De eigenaar van OpenInc, Pieter van Everdingen, is een van de oprichters van de Smart Data Group., waarde creëren met Open Data (Boek/EchteltEverdingen)
 8. Open Data in electronics industry (Boek/WalkerNelissen)

C: Linked open data - How to

 1. Walking the extra byte: A lifecycle model for Linked Open DataInformatie gepubliceerd als Open Data en dat aan andere data linkt, wordt Linked Open Data (LOD) genoemd. Data wordt nog beter ontsloten, omdat men zoveel mogelijk verwijzingen aanbrengt naar andere kennisbronnen en anderen gemakkelijk naar informatie kunnen verwijzen. (Boek/BroekEtAl)
 2. How to publish Open Data on the Web (Boek/Gueret-Publish)
 3. Legacy data formatenAls in Data formaten, Opslagformaten en Uitwisselingsformaten. omzetten naar RDF met behulp van LODRefine (Boek/Hermans)
 4. Semantiek en Linked Data (Boek/Verhelst)
 5. How to: Linking resources from two datasetsEen gegevensverzameling is een verzameling RDF-triples, die wordt gepubliceerd, onderhouden of geaggregeerd door één aanbieder. (Boek/Gueret-Linking)
 6. How to use AllegroGraphAllegroGraph® is a modern, high-performance, persistent graph database. AllegroGraph uses efficient memory utilization in combination with disk-based storage, enabling it to scale to billions of quads while maintaining superior performance. AllegroGraph supports SPARQL, RDFS++, and Prolog reasoning from numerous client applications. to work with Linked Open DataInformatie gepubliceerd als Open Data en dat aan andere data linkt, wordt Linked Open Data (LOD) genoemd. Data wordt nog beter ontsloten, omdat men zoveel mogelijk verwijzingen aanbrengt naar andere kennisbronnen en anderen gemakkelijk naar informatie kunnen verwijzen. (Boek/AasmanStap)
 7. BigData4Apps : Van Linked (Open Big) Data naar Contextualized Little Data (Boek/AartEtAl)
 8. Linked Open DataInformatie gepubliceerd als Open Data en dat aan andere data linkt, wordt Linked Open Data (LOD) genoemd. Data wordt nog beter ontsloten, omdat men zoveel mogelijk verwijzingen aanbrengt naar andere kennisbronnen en anderen gemakkelijk naar informatie kunnen verwijzen. en ‘BIBusiness Intelligence (BI).’: vervagende grenzen in de ‘extended enterprise’ (Boek/GeerdinkVerhoeven)

D: Linked open data - Technical considerations

 1. Aanzet tot een nationale URI-Strategie voor Linked Data van de Nederlandse overheid
  Boek/URI-strategie (Wiki, NL)
  Aanzet tot een nationale URI-Strategie voor Linked Data van de Nederlandse overheid (pdf, NL)
  Towards a national URI-­Strategy for Linked Data of the Dutch public sector (pdf, EN)
 2. Geschiktheid van formatenAls in Data formaten, Opslagformaten en Uitwisselingsformaten. voor Linked Open DataInformatie gepubliceerd als Open Data en dat aan andere data linkt, wordt Linked Open Data (LOD) genoemd. Data wordt nog beter ontsloten, omdat men zoveel mogelijk verwijzingen aanbrengt naar andere kennisbronnen en anderen gemakkelijk naar informatie kunnen verwijzen. (Boek/BrentjensEtAl-Geschiktheid)
 3. Het ophalen van gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat met HTTPHypertext Transfer Protocol (HTTP), URIsEen Uniform Resource Identifier (URI), is een internet-protocolelement, gebaseerd op eerdere voorstellen van Tim Berners-Lee. Het is een unieke benaming van een bron, een stuk informatie, data of dergelijke. en links (Boek/BrentjensEtAl-Ophalen)
 4. Een nieuwe wereld, een nieuwe informatie architectuur (Boek/RijnSantema)
 5. Het context dilemma hanteren met Linked Data (Boek/MackelenberghHoekstra)
 6. Ontwerp van consistente domein-ontologieën– hergebruik van bestaande sectorEen sector is een deel van de economie. Het is een benaming voor alle bedrijven samen die actief zijn in een bepaalde categorie producten of diensten. afspraken (Boek/Stap)
 7. INSPIRE and Linked Data (Boek/Portele)
 8. From Geo-Data to Linked DataWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat: Automated Transformation from GML to RDF (Boek/BrinkEtAl-GML2RDF)
 9. Mapping Statistical Linked Data (Boek/Hage)
 10. Pragmatism versus formalism: the relation between Linked Open DataInformatie gepubliceerd als Open Data en dat aan andere data linkt, wordt Linked Open Data (LOD) genoemd. Data wordt nog beter ontsloten, omdat men zoveel mogelijk verwijzingen aanbrengt naar andere kennisbronnen en anderen gemakkelijk naar informatie kunnen verwijzen., semantics and ontologiesFormele definitie van de klassen, eigenschappen en relaties van een datastructuur en de bijbehorende constraints als een knowledge graph (Boek/BrandtDaniele)

E: Interviews

 1. Joop Vanderheiden en Bart Broex (Boek/VanderheidenBroex)
 2. Frank van Harmelen (Boek/Harmelen)
 3. Hayo Schreijer (Boek/Schreijer)
 4. Willem Melder (Boek/Melder)