PLDN Workshops - 31 januari 2019

Eén van de doelstellingen van PLDN is, dat we een positieve bijdrage willen leveren aan het breder geaccepteerd krijgen van Linked Data best practices en van open standaarden. Om die reden organiseren we in de ochtend op 31 januari, voorafgaand aan de Seminar Smart Data Practices, een tweetal PLDN-workshops.

De eerste workshop zal gaan over het gebruik van SHACL in relatie tot de andere RDF-gebaseerde standaarden (RDFS/OWL en SKOS), hergebruik van reeds bestaande vocabulaires en andere Linked Data bronnen, in relatie tot wetgeving en wetsartikelen, voor het maken van domein/toepassings-modellen en over datavalidatie van modellen en data instanties in toepassingen die tot betere datakwaliteit leidt.

In de tweede workshop zal een toelichting worden gegeven van het nieuwe Nederlandse profiel voor gegevenscatalogi. Een groot aantal partijen werken met elkaar samen bij het opstellen van dit en recent heeft er een eerste consultatie plaatsgevonden op de draft versie van dit profiel. Op 31 januari zal een toelichting op dit profiel en de roadmap voor de verdere ontwikkeling worden gegeven.

Doelstelling van beide workshops is om de deelnemers voldoende praktische informatie te geven om met SHACL en/of het Nederlands profiel voor gegevenscatalogi aan de slag te kunnen gaan en om deze onderwerpen breder geaccepteerd te krijgen.


Datum: 31 januari 2019
Tijd: 9:30-12:00 uur
Locatie: Waternet, Amsterdam

Foto-impressie: PLDN Workshops


Programma[bewerken]


Timeslot Grote Zaal
9:00 Inloop
9:30 SHACL workshop – Jan Voskuil en Jesse Bakker (Taxonic) (Intro en Modeleren slides)
10:40 Pauze
11:00 Nederlands profiel voor catalogi – Marco Brattinga (Ordina) (slides)
12:00 LunchDSC 0032.jpg