Workshop Samenwerkende Catalogi 23 februari 2018


Datum: 23 februari 2018
Tijd: 9:30-16:00 uur
Locatie: BDVC, Wisselweg 33, 1314 CB Almere

Foto-impressie: workshop


Op een aantal plaatsen in Nederland wordt gewerkt aan datacatalogi. Zo werkt KOOP aan een nieuw toepassingsprofiel van DCAT ten behoeve van data.overheid.nl en werkt Geonovum aan een vernieuwd toepassingsprofiel voor geo-DCAT. Andere ontwikkelingen zijn de stelselcatalogus voor de Omgevingswet, verrijking van de stelselcatalogus voor de basisregistraties en een nieuwe omgeving voor Aqoulex. In alle gevallen gaat het om catalogi op basis van webstandaarden, met meer of minder diepgang:

  • De basis voor al deze catalogi is DCAT (DCAT-NL en/of geo-DCAT-NL).
  • Meer diepgang wordt verkregen door toevoegen van een taxonomie met de begrippen en waardenlijsten in het domein van iedere dataset die in een catalogus wordt beschreven. Dit geldt bijvoorbeeld voor Aquolex. Dit gebeurt op basis van SKOS.
  • De informatie in de catalogus kan worden verbreed door ook het informatiemodel voor een dataset te beschrijven. Het MIM (Metamodel voor InformatieModellen) is hiervoor een goede basis. Een model op basis van dit MIM kan worden beschreven in UML of in SHACL voor wat betreft de datastructuur, aangevuld met LDQV voor wat betreft de kwaliteitsattributen. De stelselcatalogus voor de Omgevingswet en de stelselcatalogus voor de basisregistratie beschrijven ook dit soort metadata.
  • De provenance van al deze elementen kan worden beschreven in PROV-O.

Om een stelsel van samenwerkende catalogi te kunnen realiseren zijn behalve voor DCAT ook toepassingsprofielen nodig voor SKOS, het MIM en PROV-O. Doelstelling van deze werksessie is om een basis te leggen voor deze toepassingsprofielen.

Programma[bewerken]

9:30 - 10:00 Ontvangst

10:00 - 10:15 Aftrap

10:15 - 11:30 Korte intro diverse initiatieven in Nederland

11:30 - 11:50 Introductie federatie van catalogi

11:50 - 12:10 Requirements voor een federatief catalogus

12:10 - 12:40 Workshop #1: Datasetbeschrijvingen

12:40 - 13:15 Lunch

13:15 - 13:45 Workshop #2: Begrippen en waardelijsten

14:00 - 14:30 Workshop #3: Gegevensmodellen

14:45 - 15:00 Tea break

15:00 - 15:30 Workshop #4: Historie en herkomstinformatie

15:30 - 16:00 Wrap-up en vervolgafspraken


Elke workshop kent een deel “wat zijn onze requirements” en een deel “wat zijn oplossingsrichtingen”.