PLDN-Gemeente Rotterdam Werksessie – Materialenpaspoort Next Steps, 12 oktober 2021

Op dinsdag 12 oktober organiseert PLDN in samenwerking met de GemeenteEen gemeente is een groep van woonkernen (dorpen, steden) met het bijbehorende gebied die samen worden bestuurd door een politiek apparaat Rotterdam een werksessie over mogelijke vervolgstappen voor het materialenpaspoort van de GemeenteEen gemeente is een groep van woonkernen (dorpen, steden) met het bijbehorende gebied die samen worden bestuurd door een politiek apparaat Rotterdam. De GemeenteEen gemeente is een groep van woonkernen (dorpen, steden) met het bijbehorende gebied die samen worden bestuurd door een politiek apparaat Rotterdam heeft nu een eerste prototype van hun materialenpaspoort beschikbaar, die ze graag willen presenteren aan de PLDN-community om daarna tijdens een brainstorm met elkaar te bespreken wat mogelijke nieuwe use casesEen usecase in software engineering en systems engineering is een beschrijving van een gedrag van een systeem, dat reageert op een verzoek dat stamt van buiten het systeem. Met andere woorden, de use case beschrijft "wie" met het betreffende systeem "wat" kan doen (bron: Wikipedia). en vervolgstappen kunnen zijn.

En als we kijken naar de diverse ontwikkelingen met betrekking tot circulaire economie en bouw in combinatie met asset management en linked dataWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat, dan zien we ook ander interessante projecten die als inspiratie kunnen dienen voor mogelijke vervolgstappen. Dus, om de brainstorm verder te voeden, hebben we twee andere sprekers uitgenodigd, die hun ervaringen zullen delen over asset management, linked dataWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat, materialenpaspoorten en grondstoffenmarktplaatsen in de praktijk.

Datum: Dinsdag 12 oktober 2021
Tijd: 14:00-17:00 uur
Locatie: Online werksessie
Aanmelden: Aanmeldformulier

Concept programma

14:00 Introductie - Pieter van Everdingen (PLDNPlatform Linked Data Nederland (PLDN)) (slides)
14:05 Linked Data activiteiten van de GemeenteEen gemeente is een groep van woonkernen (dorpen, steden) met het bijbehorende gebied die samen worden bestuurd door een politiek apparaat Rotterdam - Alexander van Leersum, Anja van der Ven en Rolf Jonker (slides)
14:35 GemeenteEen gemeente is een groep van woonkernen (dorpen, steden) met het bijbehorende gebied die samen worden bestuurd door een politiek apparaat Rotterdam Materialenpaspoort prototype als Linked Data : Mogelijke nieuwe use casesEen usecase in software engineering en systems engineering is een beschrijving van een gedrag van een systeem, dat reageert op een verzoek dat stamt van buiten het systeem. Met andere woorden, de use case beschrijft "wie" met het betreffende systeem "wat" kan doen (bron: Wikipedia).
14:45 Laatste ontwikkelingen rondom circulaire bouw, BIMBuilding Information Modelling (BIM) is een digitale representatie van alle fysieke en functionele kenmerken van een gebouw. Een BIM-model is een gedeelde kennisbron of bestand met informatie over het gebouw dat dient als een betrouwbare basis voor het nemen van besluiten tijdens de gehele levenscyclus van het gebouw. en asset management - Joost Adriaanse (TNO) (slides)
15:05 Reacties, vragen & discussie n.a.v. de presentatie van TNO (interactie)
15:20 Koffiepauze
15:30 Materialenpaspoorten en marktplaatsen in de praktijk - Christian van Maaren/Jim Teunizen (Alba/EMEEncrypted Media Extensions (EME)) (EME slides en BCI slides)
15:50 Reacties, vragen & discussie n.a.v. de presentatie van EMEEncrypted Media Extensions (EME) (interactie)
16:05 Koffiepauze
16:15 Brainstorm over welke use casesEen usecase in software engineering en systems engineering is een beschrijving van een gedrag van een systeem, dat reageert op een verzoek dat stamt van buiten het systeem. Met andere woorden, de use case beschrijft "wie" met het betreffende systeem "wat" kan doen (bron: Wikipedia). verder nog mogelijk zijn met de Linked Data van de GemeenteEen gemeente is een groep van woonkernen (dorpen, steden) met het bijbehorende gebied die samen worden bestuurd door een politiek apparaat Rotterdam
16:55 Afsluiting, informatie over het verdere vervolg
17:00 Einde