Internationale afstemming locatie in linked data standaarden

Uiteindelijk doel: W3C Linked Data standaarden uitbreiden voor geo-data (indien nodig).

De internationale afstemming die we willen doen gebeurt op basis van activiteiten die we gaan ondernemen rondom het historisch erfgoed prototype. Opgedane kennis zullen we delen met verschillende internationale groepen.

Case 3 is goed vertegenwoordigd op de W3CHet World Wide Web Consortium is een organisatie die de webstandaarden voor het wereldwijde web ontwerpt, zoals HTML, XHTML, XML, CSS en de Web Content Accessibility Guidelines. Het wordt geleid door Tim Berners-Lee, de originele bedenker van het HTTP-protocol en HTML, waar het web oorspronkelijk en nog steeds grotendeels op gebaseerd is./OGC workshop Linking Geospatial Data (5-6 mrt, Londen, http://www.w3.org/2014/03/lgd/). Frans Knibbe spreekt over Linked Data and geoinformatics; Rein van 't Veer over "Towards a geotemporal semantic infrastructure for Dutch cultural historical dataWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat", Linda van den Brink is chair van de sessie Lightning Talks: More Questions.

Linda en Thijs Brentjens hebben het volgende advies aan Phil Archer (W3CHet World Wide Web Consortium is een organisatie die de webstandaarden voor het wereldwijde web ontwerpt, zoals HTML, XHTML, XML, CSS en de Web Content Accessibility Guidelines. Het wordt geleid door Tim Berners-Lee, de originele bedenker van het HTTP-protocol en HTML, waar het web oorspronkelijk en nog steeds grotendeels op gebaseerd is., chair van LGD14) gestuurd als input voor de workshop: standards for linking geospatial data

Voorgenomen acties:

  • Onze inventarisatie en mening over 'hoe neem je locatie op in RDFResource Description Framework (RDF) is een standaardmodel voor gegevensuitwisseling op het web. RDF heeft functies die het samenvoegen van gegevens vergemakkelijken, zelfs als de onderliggende schema's verschillen, en het ondersteunt specifiek de evolutie van schema's in de loop van de tijd zonder dat alle gegevensgebruikers moeten worden gewijzigd.' brengen naar de Geosemweb W3C community group.
  • GeoSPARQLGeoSPARQL is zowel een beknopte ontologie voor geo-informatie als een uitbreiding op SPARQL met functionaliteit voor ruimtelijke vragen (in de buurt van, overlapt met, etc). GeoSPARQL is gestandaardiseerd bij het Open Geospatial Consortium. kennis vastleggen in de wiki (Rein)
  • Paper indienen voor Linking Geospatial Data over 'benodigde toevoegingen voor locatie aan linked data standaarden' (Frans, paper inmiddels geaccepteerd)
  • Werkbezoek aan GeoKnow project in Leipzig (Rein)
  • Presentatie in GeoSemantics OGC werkgroep (Linda)
  • Indien nodig wijzigingsvoorstellen standaarden indienen (aan OGC en/of W3CHet World Wide Web Consortium is een organisatie die de webstandaarden voor het wereldwijde web ontwerpt, zoals HTML, XHTML, XML, CSS en de Web Content Accessibility Guidelines. Het wordt geleid door Tim Berners-Lee, de originele bedenker van het HTTP-protocol en HTML, waar het web oorspronkelijk en nog steeds grotendeels op gebaseerd is.)