RDF

 
Expert Finding.jpg
Expertise

Eigenschappen

Label (nl)RDF
Label (en)RDF
AfkortingRDF
Definitie (nl)Resource Description Framework (RDF) is een standaardmodel voor gegevensuitwisseling op het web. RDF heeft functies die het samenvoegen van gegevens vergemakkelijken, zelfs als de onderliggende schema's verschillen, en het ondersteunt specifiek de evolutie van schema's in de loop van de tijd zonder dat alle gegevensgebruikers moeten worden gewijzigd.
Definitie (en)RDF is a standard model for data interchange on the Web. RDF has features that facilitate data merging even if the underlying schemas differ, and it specifically supports the evolutIon of schemas over time without requiring all the data consumers to be changed.
Toelichting (nl)RDF breidt de koppelingsstructuur van het web uit om URI's te gebruiken om de relatie tussen dingen en de twee uiteinden van de link te benoemen (dit wordt meestal een "triple" genoemd). Met behulp van dit eenvoudige model kunnen gestructureerde en semi-gestructureerde gegevens worden gemengd, zichtbaar gemaakt en gedeeld tussen verschillende toepassingen. Deze koppelingsstructuur vormt een gerichte, gelabelde grafiek, waarbij de randen de benoemde koppeling tussen twee bronnen vertegenwoordigen, vertegenwoordigd door de grafische knooppunten. Deze grafische weergave is het gemakkelijkst mogelijke mentale model voor RDF en wordt vaak gebruikt in gemakkelijk te begrijpen visuele verklaringen.
Toelichting (en)RDF extends the linking structure of the Web to use URIs to name the relationship between things as well as the two ends of the link (this is usually referred to as a “triple”). Using this simple model, it allows structured and semi-structured data to be mixed, exposed, and shared across different applications. This linking structure forms a directed, labeled graph, where the edges represent the named link between two resources, represented by the graph nodes. This graph view is the easiest possible mental model for RDF and is often used in easy-to-understand visual explanations.
Afbeelding vanLinking-Open-Data-diagram_2008-03-31.png
Bronhttps://www.w3.org/RDF/
http://dbpedia.org/resource/Resource_Description_Framework
https://www.wikidata.org/entity/Q54872

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
RDFBreder
RDFGerelateerd
RDFLid van
RDFSmaller

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Dublin Core (Expertise)BrederRDF
Friend of a Friend (Expertise)BrederRDF
Gegevenswoordenboek Stedelijk Water (Expertise)BrederRDF
RDF* (Expertise)BrederRDF
SHACL (Expertise)BrederRDF
Lijst met aanbevolen standaarden (Expertise)GerelateerdRDF
Linked Data (Expertise)GerelateerdRDF
Gert-Jan Aaftink (Persoon)Heeft kennis vanRDF
Hans Schevers (Persoon)Heeft kennis vanRDF
Jesse Bakker (Persoon)Heeft kennis vanRDF
Maarten Steen (Persoon)Heeft kennis vanRDF
Richard Dijkstra (Persoon)Heeft kennis vanRDF
Modeleertalen (Expertise)SmallerRDF
Vocabulaires (Expertise)SmallerRDF
W3C aanbevelingen (Expertise)SmallerRDF

Rdf.jpg