Logica

 
Expert Finding.jpg
Expertise

Eigenschappen

Definitie (nl)Zie ook: https://ocw.tudelft.nl/courses/redeneren-en-logica/subjects/propositielogica/ (online cursus propositie logicaZie ook: https://ocw.tudelft.nl/courses/redeneren-en-logica/subjects/propositielogica/ (online cursus propositie logica) en https://ocw.tudelft.nl/courses/redeneren-en-logica/subjects/predicatenlogica/ (online cursus predicaten logica) van de TU Delft over dit onderwerp.) en https://ocw.tudelft.nl/courses/redeneren-en-logica/subjects/predicatenlogica/ (online cursus predicaten logicaZie ook: https://ocw.tudelft.nl/courses/redeneren-en-logica/subjects/propositielogica/ (online cursus propositie logica) en https://ocw.tudelft.nl/courses/redeneren-en-logica/subjects/predicatenlogica/ (online cursus predicaten logica) van de TU Delft over dit onderwerp.) van de TU Delft over dit onderwerp.

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
LogicaLid van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Rdf.jpg