Vind linked data

Voor wie op zoek is naar Linked data is de LOD LaundromatThe LOD Laundromat provides access to all Linked Open Data (LOD) in the world. It does this by crawling the LOD cloud, and converting all its contents in a standards-compliant way (gzipped N-Triples), removing all data stains such as syntax errors, duplicates, and blank nodes. een goed vertrekpunt. De LOD LaundromatThe LOD Laundromat provides access to all Linked Open Data (LOD) in the world. It does this by crawling the LOD cloud, and converting all its contents in a standards-compliant way (gzipped N-Triples), removing all data stains such as syntax errors, duplicates, and blank nodes. biedt toegang tot alle Linked Open DataInformatie gepubliceerd als Open Data en dat aan andere data linkt, wordt Linked Open Data (LOD) genoemd. Data wordt nog beter ontsloten, omdat men zoveel mogelijk verwijzingen aanbrengt naar andere kennisbronnen en anderen gemakkelijk naar informatie kunnen verwijzen. in de wereld. De Laundromat doorzoekt het web op Linked Data en wast alle 'vlekken', zoals syntaxfouten, dubbelingen of lege velden eruit. Wat overblijft zijn schone, conform de Linked DataLinked Data is een internettechnologie waarmee je gestructureerde gegevens op een uniforme manier kunt beschrijven, modelleren, opslaan, publiceren en onderling kunt koppelen via het internet met behulp van RDF-gebaseerde open standaarden en URI's (bijv. W3C-aanbevelingen en vocabulaires).-standaarden opgestelde datasets die je zo uit de kast, de LOD Wardrobe, kunt plukken.

De Laundromat publiceert gegevens als gezippede, gesorteerde N-Triples en N-Quads, of als geïndexeerde en gecomprimeerde HDTHeader Dictionary Triple (HDT)-bestanden. Het biedt ook toegang tot Triple Pattern Fragment-API'sEen application programming interface (API) is een verzameling definities op basis waarvan een computerprogramma kan communiceren met een ander programma of onderdeel (meestal in de vorm van bibliotheken). Vaak vormen API's de scheiding tussen verschillende lagen van abstractie, zodat applicaties op een hoog niveau van abstractie kunnen werken en het minder abstracte werk uitbesteden aan andere programma's. Hierdoor hoeft bijvoorbeeld een tekenprogramma niet te weten hoe het de printer moet aansturen, maar roept het daarvoor een gespecialiseerd stuk software aan in een bibliotheek, via een afdruk-API.. De herkomst en de VoiD-meta-data zijn toegankelijk via het SPARQLSimple Protocol And RDF Query Language (SPARQL) is een RDF zoektaal (Query Language) - die gebruikt wordt om RDF-gebaseerde data te bevragen middels zoekopdrachten (Query).-endpoint van de Laundromat. http://lodlaundromat.org/wardrobe/

wardrobe.png