Save The Date – 28 september: Symposium Onderwijs en Linked Data

 
Nieuws.jpg
Nieuws

Eigenschappen

Publicatiedatum2016/07/26
Korte samenvattingOp 28 september 2016 organiseert het Platform Linked Data Nederland een Onderwijs symposium, waarbij het flexibel en betekenisvol delen van informatie uit verschillende domeinen binnen de onderwijsketen centraal staat. Dezelfde dag organiseren SIMIN en NDE een Erfgoed event over het betekenisvol verbinden van erfgoedcollecties. Noteer deze dag dus in je agenda en meld je alvast aan!
MakerPieter van Everdingen

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten


Wij zijn met ons symposium te gast bij het Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum. Vanuit de mogelijkheden die er zijn om informatie uit domeinen als het onderwijs, wetgeving, geo en cultuur flexibel en betekenisvol met elkaar te verbinden, zien we dat er meerwaarde wordt bereikt bij het inrichten van het onderwijsaanbod, gepersonaliseerd leren en bij het beter en makkelijker met elkaar samen kunnen werken binnen de onderwijsketen op basis van rijkere informatie. Vraag en aanbod in de educatieve content keten kunnen beter op elkaar afgestemd worden, doordat leermaterialen makkelijker te vinden zijn en op maat ingepast kunnen worden binnen de onderwijsactiviteiten voor elke individuele leerling. Deze meerwaarde zullen we laten zien aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden. Het programma sluit af met een paneldiscussie, over de vraag hoe we de positieve ontwikkelingen en voorbeelden die er nu zijn op kunnen schalen richting de toekomst.

U kunt zich alvast aanmelden

In de ochtend organiseren SIMIN en NDE een kennisochtend over het betekenisvol verbinden van erfgoedcollecties. Meer informatie en de mogelijkheid om aan te melden voor die kennisochtend vindt u op de website van de Museumvereniging.