Bijeenkomsten 1


Kick-off bijeenkomst in Amersfoort op 19 september 2012[bewerken]

Plenair programma[bewerken]

 • Erwin Folmer (Geonovum): Introductie Pilot Linked Open Data (geonovum site)
 • Marcel Reuvers (Geonovum): Samenwerken aan Linked Open Data (geonovum site)
 • Wilko Quak (Geonovum): Even opfrissen: Wat is Linked Open Data ook alweer? (geonovum site)
 • Clemens Portele (interactive instruments): URI strategy of INSPIRE (geonovum site)
 • Paul Francissen (Gemeente Amersfoort) introductie proefgebied (geonovum site)
 • Paul Geurts (Gemeente Nijmegen) introductie proefgebied (geonovum site)
 • Marijke Salters (Forum Standaardisatie): Beren op de weg (geonovum site)
 • Frank van Harmelen (Vrije Universiteit): Linked Open Data: Talen en Techniek voor het Semantische Web (geonovum site)

Actielijn Techniek[bewerken]

Actielijn Toepassingen[bewerken]

Actielijn Aanbod[bewerken]

1e vervolgbijeenkomst in Delft op 13 november 2012[bewerken]

Plenair programma[bewerken]

 • Paul Hermans - Linked Data Step by Step (powerpoint op dropbox)

Actielijn Techniek[bewerken]

 • Lieke Verhelst (powerpoint op dropbox)
 • Frans Knibbe (powerpoint coming)

2e vervolgbijeenkomst in Utrecht op 31 januari 2013
[bewerken]

Hands-on sessie[bewerken]

Voor de hands-on sessie over semantiek heb je deze code nodig:

# baseURI: http://pilod.nl/
# imports: http://schema.rdfs.org/all.rdf
# imports: http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Gemeente.rdf
 
@prefix :        <http://pilod.nl/> .
@prefix ns:      <http://www.w3.org/2006/vcard/ns#> .
@prefix owl:     <http://www.w3.org/2002/07/owl#> .
@prefix rdf:     <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs:    <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix schema:  <http://schema.org/> .
@prefix xsd:     <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .
 
:     rdf:type owl:Ontology ;
      owl:imports <http://schema.rdfs.org/all.rdf> , <http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Gemeente.rdf> ;
      owl:versionInfo "LOD Pilot 31-1-2013 Lieke Verhelst"^^xsd:string .
 
:Amersfoort
      rdf:type schema:City .
 
:Nijmegen
      rdf:type schema:City .
 
:Voorbeeldkunstwerk
      rdf:type schema:Sculpture .


Zet het in een tekst file en bewaar het als een bestand met de extensie ".ttl".

3e vervolgbijeenkomst bij de Gemeente Nijmegen op 12 maart 2013
[bewerken]

Meld u aan voor deze bijeenkomst, via de website van Geonovum.

Het programma voor deze dag, met Rinke Hoekstra van de VU en Reind van Olst van 2CoolMonkeys, kunt u ook op de website van Geonovum vinden.

4e vervolgbijeenkomst Brandweer Amsterdam-Amstelland op 17 april 2013
[bewerken]