Werksessie 12 februari 2015

Locatie: Semaku, Eindhoven
Programma: Programma Werksessie

LogoPLDNSemaku.png

Presentaties/Documenten


Blok 1


Blok 2


Aankondiging

Binnen het Platform Linked Data Nederland zijn verschillende werkgroepen actief. Tijdens de Platform Linked Data werkbijeenkomst op 12 februari 2015 presenteren de werkgroepen hun ideeën en plan van aanpak. Wij nodigen u van harte uit hier bij te zijn. Na de presentaties zijn er dedicated sessies die u vrijblijvend kan bijwonen om meer te weten te komen over het project waar elke werkgroep aan werkt, mee te brainstormen of een concrete bijdrage aan het project vorm te geven.

Onderwerpen van de werkgroepen zijn: een aanpak voor basisregistraties (Arjen Santema), een experiment met de basisregistratie BGTBasisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). (Linda van den Brink), de URI Strategie (Hans Overbeek), Genealogie Linked Data (Bob Coret), het Onderwijs (Allard Strijker), de LOD service (Marco Brattinga), Enterprise Linked Data (Joep Creusen) en “SPIDER” (Mark Opmeer & Xander Wilcke & Frans Knibbe).

Meer informatie over de sessie is te vinden op de Geonovum-site: Bijeenkomsten Platform Linked Open Data


TorenAllee20EHV.png

Semaku
SFJ4.009 Gebouw Videolab
Torenallee 20
5617 BC Eindhoven