Werkgroepbijeenkomst 29 januari 2014 en vervolg

Verslag

Tijdens de Pilod bijeenkomst van 29-1 is er een goede parallel sessie geweest van case 3, LOD en locatie, en case 7, Sensoren, gezamenlijk. De presentatie staat op dropbox: https://www.dropbox.com/s/0lmikyydfzimy0w/20140129%20PiLOD%20-%20Case%203%20en%207%20Sensor%20en%20Geo%20erfgoed%20en%20URI%20v9.pptx

Eerst hebben Matthijs en Linda een korte aftrap gegevenWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat waarin we onze plannen uiteenzetten. Daarna hebben we een pitch laten geven van de datasetsEen gegevensverzameling is een verzameling RDF-triples, die wordt gepubliceerd, onderhouden of geaggregeerd door één aanbieder. die we op het oog hebben om te gebruiken in de prototypes. Aan bod kwamen:

 • RIVM dataset infectieziekten door Cor Melse
 • Citizen kit van Waag en NDW door Job Spierings
 • RCEDe Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) is een onderdeel van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. We werken onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van de minister en voeren wet- en regelgeving en erfgoedbeleid uit dat het ministerie en de dienst samen maken. Ook ontwikkelen we praktisch toepasbare kennis en geven we advies over rijksmonumenten, landschap & leefomgeving, archeologie en roerend erfgoed. archeologische monumenten door Rein van 't Veer
 • Geodan datasetsEen gegevensverzameling is een verzameling RDF-triples, die wordt gepubliceerd, onderhouden of geaggregeerd door één aanbieder. oa BAG door Frans Knibbe


Niet aan bod gekomen ivm de tijd, maar wel interessant:

 • gemeentegeschiedenis.nl
 • Archeologische monumenten dataset Den Haag


Zoals gehoopt leverden de pitches reacties en ideeën op uit de zaal over welke datasetsEen gegevensverzameling is een verzameling RDF-triples, die wordt gepubliceerd, onderhouden of geaggregeerd door één aanbieder. interessante combinaties zouden vormen. Op basis hiervan komen we op de volgende scenario's:

 • Combinatie van grondwaterpeil-metingen (Waternet gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat) met archeologische gebiedsdata (DENDEN is het nationale instituut ter bevordering van netwerken, samenwerking en

onderlinge kennisuitwisseling op het gebied van digitalisering in de brede cultuursector. DEN ondersteunt cultuurmakers en erfgoedbeherende instellingen om in gezamenlijkheid een actieve bijdrage te leveren aan de informatiemaatschappij op basis van digitale collectievorming, archivering en dienstverlening. DEN draagt in samenwerkingsverbanden tevens bij aan kennisdeling buiten Nederland./RCEDe Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) is een onderdeel van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. We werken onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van de minister en voeren wet- en regelgeving en erfgoedbeleid uit dat het ministerie en de dienst samen maken. Ook ontwikkelen we praktisch toepasbare kennis en geven we advies over rijksmonumenten, landschap & leefomgeving, archeologie en roerend erfgoed.)

 • Combinatie van historische gebouw data (monumenten dataset van RCEDe Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) is een onderdeel van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. We werken onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van de minister en voeren wet- en regelgeving en erfgoedbeleid uit dat het ministerie en de dienst samen maken. Ook ontwikkelen we praktisch toepasbare kennis en geven we advies over rijksmonumenten, landschap & leefomgeving, archeologie en roerend erfgoed.) met seismologische data (beschikbaarheid van dat laatste wordt onderzocht)


Case 3 en case 7 zullen heel nauw met elkaar optrekken in deze scenario's waarin historisch erfgoed data (case 3) wordt gecombineerd met sensordata (case 7). We kunnen dus onze krachten bundelen en toch kunnen beide cases hun eigen specifieke vragen uitwerken / beantwoorden met behulp van deze scenario's.

De (tussen)resultaten zullen beschikbaar zijn voor andere scenario’s.

Vervolgstappen

Op 4 maart willen we van 900-1200 een inhoudelijke werksessie houden, inclusief presentatie/demonstratie van tussenresultaten. Tot die tijd gaan we via mail / bila’s / trila’s aan de scenario’s werken. Op 12 maart is er weer een grote PiLod dag, met een Case3 + 7 sessie van 1530-1700. We willen dan de eerste resultaten kunnen presenteren.

Inhoudelijke vragen om uit te werken:

 • Wat zijn de juiste scenario-vragen?
 • Als er 2 endpoints zijn, hoe doe je federated queries
 • Specifiek voor case 3, LOD & locatie / erfgoed:
  • GeoSPARQLGeoSPARQL is zowel een beknopte ontologie voor geo-informatie als een uitbreiding op SPARQL met functionaliteit voor ruimtelijke vragen (in de buurt van, overlapt met, etc). GeoSPARQL is gestandaardiseerd bij het Open Geospatial Consortium. endpoint beschikbaar stellen voor RCEDe Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) is een onderdeel van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. We werken onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van de minister en voeren wet- en regelgeving en erfgoedbeleid uit dat het ministerie en de dienst samen maken. Ook ontwikkelen we praktisch toepasbare kennis en geven we advies over rijksmonumenten, landschap & leefomgeving, archeologie en roerend erfgoed. archeologische monumenten (of is dit al gereed?) - Rein
  • Hoe nemen we metadata op voor de datasetsEen gegevensverzameling is een verzameling RDF-triples, die wordt gepubliceerd, onderhouden of geaggregeerd door één aanbieder.?
  • Hoe nemen we geometrie op, wat zijn de voor- en nadelen van de verschillende LOD vocabulaires voor geometrie?
 • Specifiek voor case 7, sensoren:
  • Peilbuisdata beschikbaar stellen als GeoSPARQLGeoSPARQL is zowel een beknopte ontologie voor geo-informatie als een uitbreiding op SPARQL met functionaliteit voor ruimtelijke vragen (in de buurt van, overlapt met, etc). GeoSPARQL is gestandaardiseerd bij het Open Geospatial Consortium. endpoint
  • Hoe/waar gaan we de peilbuisdata opslaan (we moeten die nog Linked maken): bij het Pilod platform in oprichting of tidjelijk bij TNO
  • Welke alternatieven zijn er om sensordata (timeseries) op te slaan en te ontsluiten. Alternatieven technisch stukje uitwerken en voors en tegens opschrijven.