Werkgroepbijeenkomst 13 december 2013

Als vervolg op de PiLOD 2.0 kickoff is deze werkgroepbijeenkomst georganiseerd om gezamenlijk te bedenken wat voor vervolgstappen we willen zetten in Case 3, Linked Data en Locatie.

Datum: 13 december van 9:30 tot 12:00 Plaats: Geonovum in Amersfoort.

Slides van de sessie: Slides in dropbox

Aanwezigen:

 • Ed Visser (Den Haag)
 • Frans Knibbe (Geodan)
 • Louis Dietvorst (Enexis)
 • Rein van 't Veer (DENDEN is het nationale instituut ter bevordering van netwerken, samenwerking en

onderlinge kennisuitwisseling op het gebied van digitalisering in de brede cultuursector. DEN ondersteunt cultuurmakers en erfgoedbeherende instellingen om in gezamenlijkheid een actieve bijdrage te leveren aan de informatiemaatschappij op basis van digitale collectievorming, archivering en dienstverlening. DEN draagt in samenwerkingsverbanden tevens bij aan kennisdeling buiten Nederland.)

 • Matthijs Vonder (TNO)
 • Han Geurdes (CGI)
 • Roel Stap (Data for use)
 • Marc van Opijnen (KOOP)
 • Tine van Nierop (DENDEN is het nationale instituut ter bevordering van netwerken, samenwerking en

onderlinge kennisuitwisseling op het gebied van digitalisering in de brede cultuursector. DEN ondersteunt cultuurmakers en erfgoedbeherende instellingen om in gezamenlijkheid een actieve bijdrage te leveren aan de informatiemaatschappij op basis van digitale collectievorming, archivering en dienstverlening. DEN draagt in samenwerkingsverbanden tevens bij aan kennisdeling buiten Nederland.)

 • Edward MacGillavry (Webmapper)

Geïnteresseerd maar niet aanwezig:

 • Michel Grothe (Geonovum)
 • Thijs Brentjens (Geonovum)
 • Paul Hermans (ProXML)
 • Paul Juffermans (Alliander)
 • Pieter van Everdingen (OpenIncBij OpenInc kun je terecht voor Enterprise ICT en Data architectuur diensten. OpenInc begeleid organisaties bij het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten met Linked Open Data (LOD) en Linked Enterprise Data (LED) en is partner van Platform Linked Data Nederland (PLDN). De eigenaar van OpenInc, Pieter van Everdingen, is een van de oprichters van de Smart Data Group.)
 • Lieke Verhelst (Linked Data FactoryBij de Factory kun je terecht voor advies en training, maar ook voor een kant en klare maatwerkoplossing. Zo maken wij de semantische modellen die nodig zijn voor Linked Data, en kunnen we de triple store (database) installeren en configureren.)
 • Rob van Dort (Mapplica)

Samenvatting

Data aanbod - de groep heeft besloten zich niet te richten op het omzetten van datasetsEen gegevensverzameling is een verzameling RDF-triples, die wordt gepubliceerd, onderhouden of geaggregeerd door één aanbieder. naar linked data (RDFResource Description Framework (RDF) is een standaardmodel voor gegevensuitwisseling op het web. RDF heeft functies die het samenvoegen van gegevens vergemakkelijken, zelfs als de onderliggende schema's verschillen, en het ondersteunt specifiek de evolutie van schema's in de loop van de tijd zonder dat alle gegevensgebruikers moeten worden gewijzigd.). Dit is in de pilod 1 ook al aan bod geweest. We maken een keuze uit datasetsEen gegevensverzameling is een verzameling RDF-triples, die wordt gepubliceerd, onderhouden of geaggregeerd door één aanbieder. die al als linked data beschikbaar zijn, of datasetsEen gegevensverzameling is een verzameling RDF-triples, die wordt gepubliceerd, onderhouden of geaggregeerd door één aanbieder. waarvan de bronhouder zelf al de intentie en resources heeft om deze om te zetten naar linked dataWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Als beschikbare linked data setsZie ook Data streams. hebben we op het oog:

 • RIVM luchtkwaliteitsdata
 • Waag smart citizen kit
 • NDW data (wordt binnen PiLOD al omgezet naar linked dataWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat)
 • Gemeentegrenzen (http://www.gemeentegeschiedenis.nl)
 • Archeologische monumentenbank RCEDe Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) is een onderdeel van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. We werken onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van de minister en voeren wet- en regelgeving en erfgoedbeleid uit dat het ministerie en de dienst samen maken. Ook ontwikkelen we praktisch toepasbare kennis en geven we advies over rijksmonumenten, landschap & leefomgeving, archeologie en roerend erfgoed.
 • Archeologische waarnemingen RCEDe Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) is een onderdeel van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. We werken onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van de minister en voeren wet- en regelgeving en erfgoedbeleid uit dat het ministerie en de dienst samen maken. Ook ontwikkelen we praktisch toepasbare kennis en geven we advies over rijksmonumenten, landschap & leefomgeving, archeologie en roerend erfgoed.
 • RCEDe Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) is een onderdeel van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. We werken onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van de minister en voeren wet- en regelgeving en erfgoedbeleid uit dat het ministerie en de dienst samen maken. Ook ontwikkelen we praktisch toepasbare kennis en geven we advies over rijksmonumenten, landschap & leefomgeving, archeologie en roerend erfgoed. beeldbank (foto's met geolocatie als linked dataWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat) - Rein is hier mee bezig


Data end points - We willen de data niet kopieren in één end point maar juist op verschillende end points laten staan (of deze voor zover nodig inrichten) zodat we ervaring op kunnen doen met federated queries. Een meerwaarde van linked data is het niet meer hoeven kopiëren van elkaars data om slimme dingen te kunnen doen met combinaties van dataWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat.

Er zit energie rond sensoren en rond historisch erfgoed dataWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Mogelijk later ook nog rond statistische dataWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Rond deze onderwerpen gaan we activiteiten ontplooien. De meer algemene vragen rond geo linked dataWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat, GeoSPARQLGeoSPARQL is zowel een beknopte ontologie voor geo-informatie als een uitbreiding op SPARQL met functionaliteit voor ruimtelijke vragen (in de buurt van, overlapt met, etc). GeoSPARQL is gestandaardiseerd bij het Open Geospatial Consortium. enzovoort komen binnen deze activiteiten aan bod. Voor beide activiteiten is het de intentie een prototype / demo te maken.

Matthijs Vonder trekt het Sensor linked data deel. Meer over dit onderdeel: Case 3: Sensoren en linked data

Ik (Linda) trek het historisch erfgoed deel. Eerste stappen:

 • Inventarisatie van te gebruiken Linked erfgoed datasetsEen gegevensverzameling is een verzameling RDF-triples, die wordt gepubliceerd, onderhouden of geaggregeerd door één aanbieder.
 • Beschrijving van deze datasetsEen gegevensverzameling is een verzameling RDF-triples, die wordt gepubliceerd, onderhouden of geaggregeerd door één aanbieder. met linked metadata. Dit adresseert een van de onderzoeksvragen uit het algemene linked geo data deel. Hoe beschrijf je linked data met metadata? Kun je daar ook metadata in kwijt die over het geo-aspect van de data gaat? Hoe verhoudt zich dit met de metadata die in het Nationaal Georegister (NGR) wordt gebruikt? Zouden we op deze metadata een soort linked-geo-data NGR kunnen baseren?

En in een later stadium:

 • Studie van methoden om geometrieën / coördinaten op te nemen in RDFResource Description Framework (RDF) is een standaardmodel voor gegevensuitwisseling op het web. RDF heeft functies die het samenvoegen van gegevens vergemakkelijken, zelfs als de onderliggende schema's verschillen, en het ondersteunt specifiek de evolutie van schema's in de loop van de tijd zonder dat alle gegevensgebruikers moeten worden gewijzigd.. Ook een onderzoeksvraag uit het algemene linked geo data deel. Ook GeoSPARQLGeoSPARQL is zowel een beknopte ontologie voor geo-informatie als een uitbreiding op SPARQL met functionaliteit voor ruimtelijke vragen (in de buurt van, overlapt met, etc). GeoSPARQL is gestandaardiseerd bij het Open Geospatial Consortium. komt hier aan bod. Wanneer heb je GeoSPARQLGeoSPARQL is zowel een beknopte ontologie voor geo-informatie als een uitbreiding op SPARQL met functionaliteit voor ruimtelijke vragen (in de buurt van, overlapt met, etc). GeoSPARQL is gestandaardiseerd bij het Open Geospatial Consortium. nodig? Voldoet het in alle gevallen? (Frans, Linda)
 • Toepassen van locatie in zoekvragen. (Rein, Roel, Louis)
 • Kennis over GeoSPARQLGeoSPARQL is zowel een beknopte ontologie voor geo-informatie als een uitbreiding op SPARQL met functionaliteit voor ruimtelijke vragen (in de buurt van, overlapt met, etc). GeoSPARQL is gestandaardiseerd bij het Open Geospatial Consortium. delen. (Rein)
 • Contact met internationale community: onze ervaringen delen, kennis uitwisselen, eventueel gevonden issues betreffende locatie in linked data standaarden in internationale setting proberen op te lossen. Er wordt een werkbezoek gepland aan het GeoKnow project (Rein, Linda) en deelname aan de Linking Geospatial Data workshop (Frans, Linda, Rein?).

Vervolg - De volgende werksessie houden we in de middag van de eerstvolgende plenaire bijeenkomst: 29 januari 2014 bij de VU in Amsterdam.

Aankondiging - Lieke Verhelst peilde na afloop van de bijeenkomst de interesse in een presentatie van de nieuwe vertegenwoordiger van Oracle Spatial en Graph over Oracle Graph, het linked data product van Oracle, in de ochtend van 31 januari. Een aantal aanwezigen gaf direct aan hierin geïnteresseerd te zijn. Afhankelijk van het aantal geïnteresseerden zal deze presentatie bij Geonovum gegevenWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat worden, of elders als een grote zaal nodig is.

Acties

Wat Wie Voltooid
GeoKnow paper met inventarisatie geo linked data rondsturen Linda ja
Contactgegevens deelnemers rondsturen Linda ja
Nagaan of de wiki na de pilod beschikbaar blijft Linda nee