Werkgroep URI-Strategie

Deze pagina geeft meer informatie over de Werkgroep URI-Strategie

Leden

Doelstelling

De Werkgroep URI-Strategie verzamelt nationale en internationale best-practices voor de ontsluiting en gebruik van referentiegegevens in standaarden en registers en integreert deze tot een optimale strategie voor de Nederlandse situatie.

Werksessies

Onderhanden werk

Op basis van de aanzet tot de Nationale URI-strategieMet de URI-strategie wordt alle informatie van digitaal stelsel op een uniforme en samenhangende manier vindbaar en toegankelijk. De URI-strategie geeft duidelijkheid hoe URI's moeten worden opgebouwd. ontwikkelt de werkgroep een eerste daadwerkelijke versie van de URI-strategieMet de URI-strategie wordt alle informatie van digitaal stelsel op een uniforme en samenhangende manier vindbaar en toegankelijk. De URI-strategie geeft duidelijkheid hoe URI's moeten worden opgebouwd..

Rationale

Er is in de loop der tijd veel theorie ontwikkeld over hoe je Linked Data maakt en gebruikt en er zijn reeds tal van initiatieven genomen om informatie als Linked Data beschikbaar te stellen, met wisselend succes. De Werkgroep URI-strategieMet de URI-strategie wordt alle informatie van digitaal stelsel op een uniforme en samenhangende manier vindbaar en toegankelijk. De URI-strategie geeft duidelijkheid hoe URI's moeten worden opgebouwd. heeft tot doel om deze kennis en ervaring te consolideren in een heldere, compacte richtlijn. We beogen hiermee twee dingen te bereiken:

 1. Ontwikkelaars van informatiesystemen ondersteunen bij het nemen van beslissingen over wanneer en op welke wijze zij Linked Data kunnen toepassen in hun informatiesystemen.
 2. Streven naar uniformiteit in de oplossingen voor registers en standaarden om hun referentieobjecten als Linked Data te ontsluiten.


"URI" staat voor "Uniform Resource Identifier". Linked Data maakt gebruik van zogenaamde http-URI'sEen Uniform Resource Identifier (URI), is een internet-protocolelement, gebaseerd op eerdere voorstellen van Tim Berners-Lee. Het is een unieke benaming van een bron, een stuk informatie, data of dergelijke. (in feite dus URL'sUniform Resource Locator (URL)), waarmee data geïdentificeerd wordt met een adres op internet. Op dit adres kan meer informatie over het betreffende object aangeboden worden. De URI-strategieMet de URI-strategie wordt alle informatie van digitaal stelsel op een uniforme en samenhangende manier vindbaar en toegankelijk. De URI-strategie geeft duidelijkheid hoe URI's moeten worden opgebouwd. beschrijft hoe aan elk referentieobject een vast adres op het internet kan worden toegekend. Informatiesystemen kunnen dit adres vervolgens gebruiken als identificatie van het object en zo op een duurzame manier hun eigen informatie verbinden met andere informatiesystemen die dezelfde URI'sEen Uniform Resource Identifier (URI), is een internet-protocolelement, gebaseerd op eerdere voorstellen van Tim Berners-Lee. Het is een unieke benaming van een bron, een stuk informatie, data of dergelijke. gebruiken. Op basis van de URI-strategieMet de URI-strategie wordt alle informatie van digitaal stelsel op een uniforme en samenhangende manier vindbaar en toegankelijk. De URI-strategie geeft duidelijkheid hoe URI's moeten worden opgebouwd. kan elke registratie (standaard of register) zelf aan de slag met de implementatie.

Voortgang

Historie

In 2013 heeft de werkgroep een aanzet tot een URI-strategieMet de URI-strategie wordt alle informatie van digitaal stelsel op een uniforme en samenhangende manier vindbaar en toegankelijk. De URI-strategie geeft duidelijkheid hoe URI's moeten worden opgebouwd. gepubliceerd. Deze aanzet beperkt zich tot een patroon voor de schrijfwijze van URI'sEen Uniform Resource Identifier (URI), is een internet-protocolelement, gebaseerd op eerdere voorstellen van Tim Berners-Lee. Het is een unieke benaming van een bron, een stuk informatie, data of dergelijke. en een aantal principes.
Zie: "Aanzet tot een nationale URI-Strategie voor Linked Data van de Nederlandse overheid" Boek/URI-strategie.

In 2014 heeft de werkgroep (toen nog "Werkgroep URI-strategie Basisregistraties") een advies geformuleerd voor een URI-strategieMet de URI-strategie wordt alle informatie van digitaal stelsel op een uniforme en samenhangende manier vindbaar en toegankelijk. De URI-strategie geeft duidelijkheid hoe URI's moeten worden opgebouwd. voor het stelsel van Basisregistraties aan de toenmalige Stelselraad.
Zie: "Voorstel URI strategie voor de basisregistraties" Bestand:20141009 AdviesURIStrategieBasisregistraties 0.3.pdf.

Doorontwikkeling

In 2015 breidt de werkgroep de URI-strategieMet de URI-strategie wordt alle informatie van digitaal stelsel op een uniforme en samenhangende manier vindbaar en toegankelijk. De URI-strategie geeft duidelijkheid hoe URI's moeten worden opgebouwd. verder uit met een beschrijving van de manier waarop dataWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat, registers, standaarden, begrippencatalogi en formele bronnen, zoals wet- en regelgeving, met elkaar verbonden kunnen worden. Dit heeft de vorm van een 'design-patern' op basis van de ervaringen die opgedaan zijn bij de BAG, de BGTBasisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). en de Stelselcatalogus. Het patroon laat zien hoe verbindingen gelegd worden tussen dataWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat, referentieobjecten, datamodellen, begrippencatalogi en wet- en regelgeving.

De referentieobjecten zijn objecten die in authentieke registraties zijn vastgelegd, zoals onze GR-Registratie, de OWMSOverheid.nl Web Metadata Standaard (OWMS) waardelijsten, het Open-Dataportaal. Maar ook andere registers, zoals de basisregistraties.

De datamodellen en begrippencatalogi zijn de standaarden zoals onze IPM's en OWMSOverheid.nl Web Metadata Standaard (OWMS), nationale standaarden als de stelselcatalogus en internationale standaarden zoals DCAT (voor datasetsEen gegevensverzameling is een verzameling RDF-triples, die wordt gepubliceerd, onderhouden of geaggregeerd door één aanbieder.), SKOS en OWLDe Web Ontology Language (OWL) is de standaard van W3C voor het definiëren van ontologieën voor het wereldwijd web. Deze ontologieën worden door de formele semantiek gekenmerkt, gebaseerd op de standaard RDF voor objecten van W3C..

En de wet zijn de Juriconnect identifiers van het Basis Wettenbestand.

Activiteiten

De werkgroep kan zich concreet richten op een aantal cases die er al liggen.

 • URI-strategieMet de URI-strategie wordt alle informatie van digitaal stelsel op een uniforme en samenhangende manier vindbaar en toegankelijk. De URI-strategie geeft duidelijkheid hoe URI's moeten worden opgebouwd. uitbreiden:
  • Op basis van ervaringen van o.a. de BAG en BGTBasisregistratie Grootschalige Topografie (BGT).;
  • Aanbevelen welke common vocabularies te gebruiken (bv. VOID, ISAInteroperability solutions for public administrations, businesses and citizens (ISA2). This is a follow-up of the original ISA program (see: http://ec.europa.eu/archives/isa/ for the ISA archive).-Core ontologiesFormele definitie van de klassen, eigenschappen en relaties van een datastructuur en de bijbehorende constraints als een knowledge graph, DCDe Dublin Core (DC) is een standaard voor het beschrijven van content op het internet. Dit omvat zowel geschreven teksten op webpagina's als content in XML-formaat. Ook video's en geluidsfragmenten kunnen met de Dublin Core beschreven worden.)
  • De mogelijkheid om "wat-als vragen" in te dienen, zoals:
   • Wat als de omschrijving van een resource wijzigt, zodat het oorsprokelijke {concept} in de URI niet meer klopt? [versiebeheer instance en model]
   • Wat als de URI-strategieMet de URI-strategie wordt alle informatie van digitaal stelsel op een uniforme en samenhangende manier vindbaar en toegankelijk. De URI-strategie geeft duidelijkheid hoe URI's moeten worden opgebouwd. niet wordt gevolgd?
  • Aanbevelingen voor omgaan met verschillende versies van "dezelfde resource". Bijvoorbeeld door veranderingen of door verschil in perspectief (Vb BRT: zelfde object in verschillende schaalgrootte. Vb Kennisnet: Aardrijkskunde voor BO, VO en AO is vergelijkbaar, maar wel verschillend) . Hiervoor kunnen best practices van informatiespecialisten worden gevolgd.
 • Vragen van 'Project Utrecht' over objectidentificatie beantwoorden (zie bijlage);
 • Feedback op de URI-strategieMet de URI-strategie wordt alle informatie van digitaal stelsel op een uniforme en samenhangende manier vindbaar en toegankelijk. De URI-strategie geeft duidelijkheid hoe URI's moeten worden opgebouwd. van standaarden.overheid.nl bij KOOP.


Daarnaast kunnen in de loop van het jaar uiteraard ook andere zaken aan de werkgroep worden voorgelegd. Hoe meer input de werkgroep krijgt van Linked Datainitiatieven die de URI-strategieMet de URI-strategie wordt alle informatie van digitaal stelsel op een uniforme en samenhangende manier vindbaar en toegankelijk. De URI-strategie geeft duidelijkheid hoe URI's moeten worden opgebouwd. toepassen, hoe beter die strategie wordt.

Organisatie

Werkwijze

De werkgroep URI-strategieMet de URI-strategie wordt alle informatie van digitaal stelsel op een uniforme en samenhangende manier vindbaar en toegankelijk. De URI-strategie geeft duidelijkheid hoe URI's moeten worden opgebouwd. wordt gevormd door een vaste kern (zie: Leden Werkgroep) die elkaar op de hoogte houdt van alle activiteiten van de werkgroep. Alle bijeenkomsten staan open voor belangstellenden.

De werkgroep komt bij elkaar op de werk-bijeenkomsten van het PLDNPlatform Linked Data Nederland (PLDN). Daarnaast organiseren de werkgroepleden onderling bijeenkomsten.

Communicatie

De strategie wordt gepresenteerd op de bijeenkomsten van het PLDN en die van Wetgeving in Verbinding. Wetgeving in Verbinding krijgt een plek op de Nora-website waardoor dit verhaal ook verbonden wordt met de Nora.

De werkgroep doet verslag van de activiteiten op pilod.nl. De URI-strategieMet de URI-strategie wordt alle informatie van digitaal stelsel op een uniforme en samenhangende manier vindbaar en toegankelijk. De URI-strategie geeft duidelijkheid hoe URI's moeten worden opgebouwd. kan ontwikkeld worden in de wiki.