W3C aanbevelingen

W3C Recommendations
 
Expert Finding.jpg
Expertise

Eigenschappen

Label (nl)W3C aanbevelingen
Label (en)W3C Recommendations
Definitie (nl)Een W3C Recommendation is een door W3C aanbevolen web standaard, die het volledige W3C standaardisatieproces succesvol heeft doorlopen.
Definitie (en)A W3C Recommendation is a web standard recommended by W3C that has successfully completed the entire W3C standardization process.
Toelichting (nl)Via de bron-link navigeer je naar de actuele lijst van data gerelateerde W3C Recommendations (83 op dit moment).
Toelichting (en)Via the source-link you navigate to the actual list of data-related W3C Recommendations (83 at this moment).
Bronhttps://www.w3.org/TR/?tag=data&status=rec

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
W3C RecommendationsGerelateerd
W3C RecommendationsLid van
W3C RecommendationsSmaller

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
N-Quads (Expertise)BrederW3C Recommendations
N-Triples (Expertise)BrederW3C Recommendations
RDF (Expertise)BrederW3C Recommendations
RDF/XML (Expertise)BrederW3C Recommendations
SKOS (Expertise)BrederW3C Recommendations
TriG (Expertise)BrederW3C Recommendations
Turtle (Expertise)BrederW3C Recommendations
Verifiable Credentials Data Model (Expertise)BrederW3C Recommendations
Awesome Semantic Web (Expertise)GerelateerdW3C Recommendations
Data on the Web Best Practices (Expertise)GerelateerdW3C Recommendations
Linked Data (Expertise)GerelateerdW3C Recommendations
Open standaarden (Expertise)GerelateerdW3C Recommendations
RDF Primer (Expertise)GerelateerdW3C Recommendations
RDF-gebaseerde standaarden (Expertise)GerelateerdW3C Recommendations
RDFS (Expertise)GerelateerdW3C Recommendations
RDFa (Expertise)GerelateerdW3C Recommendations
SPARQL (Expertise)GerelateerdW3C Recommendations
W3C Process Document (Expertise)GerelateerdW3C Recommendations
W3C Werkgroepen (Expertise)GerelateerdW3C Recommendations
W3C (Organisatie)Heeft kennis vanW3C Recommendations

Rdf.jpg