Vocabulaires

 
Expert Finding.jpg
Expertise

Eigenschappen

Label (nl)VocabulairesEen vocabulaire is een verzameling herbruikbare modeleerconstructies in RDF, generiek of specifiek voor een bepaald domein, die gebruikt kunnen worden om Linked Data mee te beschrijven, modeleren en op te slaan en om Linked Data via het internet met elkaar te kunnen linken.
Label (en)Vocabularies
Definitie (nl)Een vocabulaireEen vocabulaire is een verzameling herbruikbare modeleerconstructies in RDF, generiek of specifiek voor een bepaald domein, die gebruikt kunnen worden om Linked Data mee te beschrijven, modeleren en op te slaan en om Linked Data via het internet met elkaar te kunnen linken. is een verzameling herbruikbare modeleerconstructies in RDFResource Description Framework (RDF) is een standaardmodel voor gegevensuitwisseling op het web. RDF heeft functies die het samenvoegen van gegevens vergemakkelijken, zelfs als de onderliggende schema's verschillen, en het ondersteunt specifiek de evolutie van schema's in de loop van de tijd zonder dat alle gegevensgebruikers moeten worden gewijzigd., generiek of specifiek voor een bepaald domein, die gebruikt kunnen worden om Linked Data mee te beschrijven, modeleren en op te slaan en om Linked Data via het internet met elkaar te kunnen linken.
Definitie (en)A Vocabulary is a set of reusable modelling constructs in RDFResource Description Framework (RDF) is een standaardmodel voor gegevensuitwisseling op het web. RDF heeft functies die het samenvoegen van gegevens vergemakkelijken, zelfs als de onderliggende schema's verschillen, en het ondersteunt specifiek de evolutie van schema's in de loop van de tijd zonder dat alle gegevensgebruikers moeten worden gewijzigd., generic or specific for a domain, that can be used to describe, model and store Linked Data and to link Linked Data via the internet.
Toelichting (nl)Het heeft onze voorkeur, dat alle vocabulaires, die in Linked Data toepassingen gebruikt worden, ook beschreven worden in LOVLinked Open Vocabularies (LOV) is een online catalogus van vocabulaires, die met Linked Data gemaakt zijn en die door iedereen vrij te gebruiken zijn zonder verdere restricties (die open zijn). In LOV is een rijke verzameling metadata van deze vocabulaires vastgelegd en zijn ook de onderlinge relaties tussen deze vocabulaires vastgelegd (ingaande en uitgaande links), die ook visueel weergegeven kunnen worden in een graaf..
Toelichting (en)It has our preference that all vocabularies, that are used in Linked Data applications, are also described in LOVLinked Open Vocabularies (LOV) is een online catalogus van vocabulaires, die met Linked Data gemaakt zijn en die door iedereen vrij te gebruiken zijn zonder verdere restricties (die open zijn). In LOV is een rijke verzameling metadata van deze vocabulaires vastgelegd en zijn ook de onderlinge relaties tussen deze vocabulaires vastgelegd (ingaande en uitgaande links), die ook visueel weergegeven kunnen worden in een graaf..
Bronhttps://www.w3.org/TR/ld-glossary/#vocabulary

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
VocabulariesLid van
VocabulariesSmaller
VocabulariesGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDFS (Expertise)BrederVocabularies
BARTOC (Expertise)GerelateerdVocabularies
Interoperability (Expertise)GerelateerdVocabularies
Layered compatibility (Expertise)GerelateerdVocabularies
Linked Data (Expertise)GerelateerdVocabularies
Machine-readable data (Expertise)GerelateerdVocabularies
RDF-based standards (Expertise)GerelateerdVocabularies
Triples (Expertise)GerelateerdVocabularies
Gerard Kuys (Persoon)Heeft interesse inVocabularies
Gerard Kuys (Persoon)Heeft kennis vanVocabularies
Rdf.jpg