Vocabulaires

Vocabularies
 
Expert Finding.jpg
Expertise

Eigenschappen

Label (nl)Vocabulaires
Label (en)Vocabularies
Definitie (nl)Een vocabulaire is een verzameling herbruikbare modeleerconstructies in RDF, generiek of specifiek voor een bepaald domein, die gebruikt kunnen worden om Linked Data mee te beschrijven, modeleren en op te slaan en om Linked Data via het internet met elkaar te kunnen linken.
Definitie (en)A Vocabulary is a set of reusable modelling constructs in RDF, generic or specific for a domain, that can be used to describe, model and store Linked Data and to link Linked Data via the internet.
Toelichting (nl)Het heeft onze voorkeur, dat alle vocabulaires, die in Linked Data toepassingen gebruikt worden, ook beschreven worden in LOV.
Toelichting (en)It has our preference that all vocabularies, that are used in Linked Data applications, are also described in LOV.
Bronhttps://www.w3.org/TR/ld-glossary/#vocabulary

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
VocabulariesGerelateerd
VocabulariesLid van
VocabulariesSmaller

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDFS (Expertise)BrederVocabularies
BARTOC (Expertise)GerelateerdVocabularies
Interoperabiliteit (Expertise)GerelateerdVocabularies
Layered compatibility (Expertise)GerelateerdVocabularies
Linked Data (Expertise)GerelateerdVocabularies
Machine-leesbare gegevens (Expertise)GerelateerdVocabularies
RDF-gebaseerde standaarden (Expertise)GerelateerdVocabularies
Triples (Expertise)GerelateerdVocabularies
Gerard Kuys (Persoon)Heeft interesse inVocabularies
Gerard Kuys (Persoon)Heeft kennis vanVocabularies

Rdf.jpg