UX Linked Data Challenge 3 november 2016


The English version of this announcement can be found here.


De wereld van Linked data staat bol van aandacht voor publiceren en verbinden. Maar hoe maak je het gebruik van linked data nu echt aantrekkelijk? Donderdag 3 november organiseert het Platform Linked Data Nederland (PLDN) in samenwerking met de University of Twente - Faculty of Geo-Information Science and Earth Observation (ITC) en CGI een UX Linked Data Challenge in Rotterdam.

Ben jij een UX, interaction designer of linked data expert? En kan jij de linked data wereld laten zien hoe de intelligentie van linked data bruikbaar en toepasbaar worden voor een brede groep gebruikers? Dan heten wij je donderdag 3 november van harte welkom.

Wat hebben we je te bieden?

Op 3 november gaan we aan de slag met een aantal visualisatie en ontwikkeltools, waarmee een eerste prototype gebouwd kan worden voor de gedefinieerde uitdagingen. Je krijgt de kans om de kracht en flexibiliteit van Linked Data te leren doorgronden en om te werken met nieuwe innovatieve tools onder begeleiding van een Linked Data expert. Uiteraard zorgen we ook dat de innerlijke mens niets tekort komt.

De meestbelovende prototypes (maximaal drie) uit de challenge krijgen een bijdrage van het Platform Linked Data Nederland om hun prototype verder uit te werken. Op 2 december presenteren zij hun resultaten op de grote Platform Linked Data Nederland bijeenkomst bij Waternet in Amsterdam. Via de communicatie- en publicatiekanalen van het Platform brengen we de winnaars onder de aandacht van een nog groter publiek.

Voor wie is deze challenge geschikt?

UX en Interaction Designers die samen met front-end developers willen werken aan oplossingen voor interessante linked data challenges. Ook innovatieve bedrijven die lab-uren hebben voor hun medewerkers kunnen aan deze challenge deelnemen.

Datum en tijd

3 november 2016, 9:00-18:00 uur

Locatie

CGI Spark Innovation Center
George Hintzenweg 89
3068 AX Rotterdam
Parkeren

Deelnemers aan de dag kunnen parkeren op het Eneco terrein naast het CGI-gebouw (Marten Meesweg 5, 3068 AV Rotterdam)

Programma

De details van het programma op 3 november vindt u hier.
Voertaal

De voertaal tijdens deze bijeenkomst is Engels.
Challenges

De volgende challenges zijn in voorbereiding om aan te kunnen werken op 3 november. Via de titel links opent u de beschrijving van de challenge in PDF die nu beschikbaar zijn.

 1. Huizenkoper challenge
 2. Omgevingswet challenge
 3. Museum collectie challenge
 4. Data Journalism challenge
 5. VGI Discovery challenge


Aan deze beschrijvingen wordt nog gewerkt, maar geven deelnemers in ieder geval de mogelijkheid om zich alvast zo goed mogelijk voor te kunnen bereiden op de challenge dag. Engelstalige versies van de challenges zullen nog toegevoegd worden.

Tools

Deelnemers hebben de kans om met voor hen nieuwe tooling te kunnen werken onder begeleiding van een Linked Data expert. Experts van de volgende tools zullen bij de UX Linked Data Challenge aanwezig zijn:

 1. YASGUI - Wouter Beek & Laurens Rietveld (VU Amsterdam/Triply)
 2. Linked Data Reactor (LDLinked Data is een internettechnologie waarmee je gestructureerde gegevens op een uniforme manier kunt beschrijven, modelleren, opslaan, publiceren en onderling kunt koppelen via het internet met behulp van RDF-gebaseerde open standaarden en URI's (bijv. W3C-aanbevelingen en vocabulaires).-R) - Ali Khalili (VU Amsterdam)
 3. Linked Data Theatre - Marco Brattinga (Ordina)
 4. Dydra & AngularJS - Ivan Lagunov (Semaku)
 5. SPEX Spatio-temporal content explorer - Simon Scheider (Universiteit Utrecht) en Auriol Degbelo (University of Münster)
 6. Allegrograph i.c.m. Clojure - Richard Nagelmaeker (BlueSky)


Jury, beoordeling en prijzen

Een jury zal de uitwerking van de challenges beoordelen aan de hand van de volgende criteria:

 • Algehele kwaliteit van de uitgewerkte challenge
 • Originaliteit en innovatieve karakter van de aanpak
 • Kwaliteit van de beschrijving van de gebruikte data en tools, met name mbt de reproduceerbaarheid van de aanpak
 • De gedegenheid van het ontwerp (is het logisch?)
 • Potentiele toepassing in wetenschap en maatschappij
 • Kwaliteit van de pitch


En de winnaars kunnen de volgende prijzen winnen die door Platform Linked Data Nederland ter beschikking worden gesteld:

 • Winnaar nummer 1: € 1500,-
 • Winnaar nummer 2: € 1000,-
 • Winnaar nummer 3: € 500,-


Dit prijzengeld moet besteed worden om de uitgewerkte prototypes verder te verbeteren en komt ongeveer overeen met 60, 40 en 20 werkuren. Vervolgens mogen de winnaars hun verbeterde prototypes presenteren tijdens de volgende PLDN bijeenkomst op 2 december bij Waternet in Amsterdam. Tevens zullen de winnaars verder onder de aandacht gebracht worden op de PLDN website en de andere communicatiekanalen en publicaties waarvoor PLDN verantwoordelijk voor is.

Algemene voorwaarden

 • Om voor een prijs in aanmerking te komen, dient u zichzelf wel als bedrijf of ZZP-er te kunnen presenteren
 • Bedrijven die betrokken zijn bij de organisatie van dit evenement en meedoen met een team zijn uitgesloten voor het winnen van een prijs


Aanmelden

Deelname aan de challenge is gratis. Je kunt je aanmelden voor deze bijeenkomst door het aanmeldformulier in te vullen op de website van Geonovum. De challenge is bedoeld voor UX, interactiedesigners en Linked data experts. Er is daarnaast beperkt plek voor andere belangstellenden. Wel geldt dat aanmeldingen die tot de beoogde doelgroep behoren, voorrang krijgen op algemeen belangstellenden.

Aanmeldformulier voor UX Linked Data Challenge


Meer informatie? Neem contact op met

Ir. Pieter van Everdingen p.vaneverdingen@geonovum.nl
Dr. Ir. Rob Lemmens r.l.g.lemmens@utwente.nl

Logos-CGI-ITC-PLDN.png