Shapes graphs

 
Expert Finding.jpg
Expertise

Eigenschappen

Label (nl)Shapes graphs
Label (en)Shapes graphs
Definitie (en)A shapes graph contains the shapes that are used to check whether the Linked Data (RDFResource Description Framework (RDF) is een standaardmodel voor gegevensuitwisseling op het web. RDF heeft functies die het samenvoegen van gegevens vergemakkelijken, zelfs als de onderliggende schema's verschillen, en het ondersteunt specifiek de evolutie van schema's in de loop van de tijd zonder dat alle gegevensgebruikers moeten worden gewijzigd.) in a data graph complies to the shapes (validation constraints) that are defined in a shapes graph.
Bronhttps://book.validatingrdf.com/bookHtml011.html#sec125

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
Shapes graphsLid van
Shapes graphsBreder
Shapes graphsGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Data graphs (Expertise)GerelateerdShapes graphs
Node shapes (Expertise)GerelateerdShapes graphs
Property shapes (Expertise)GerelateerdShapes graphs
RDF validation (Expertise)GerelateerdShapes graphs
SHACL engine (Expertise)GerelateerdShapes graphs
SHACL shapes (Expertise)GerelateerdShapes graphs
Shapes (Expertise)GerelateerdShapes graphs
Validation reports (Expertise)GerelateerdShapes graphs
Rdf.jpg