SHACL

 
Expert Finding.jpg
Expertise

Eigenschappen

Label (nl)SHACL
Label (en)SHACL
AfkortingSHACL
Definitie (nl)De Shapes Constraint Language (SHACL) is een taal voor het definieren van data schema's, waarmee je de toegestane / geldige structuur en inhoud van RDF-graphs met behulp van SHACL shapes in detail kan specificeren.
Definitie (en)The Shapes Constraint Language (SHACL) is a language for defining data schema's, with which you can specify the allowable / valid structure and content of RDF-graphs in detail using SHACL shapes.
Toelichting (nl)SHACL wordt vooral gebruikt voor het definieren van statische constraints, oftewel voor het definieren van beperkingen op de toegestane structuur en de toegestane waarden van data (toegestane toestand van een RDF-graph), maar het kan ook gebruikt worden voor het definieren van dynanische constraints, oftewel voor het definieren van de toegestane toestandsovergangen van de huidige toegestane toestand van een RDF-graph naar de volgende toegestane toestand van een RDF-graph wanneer een RDF-graph wordt ge-update naar een nieuwe versie.
Toelichting (en)SHACL is mostly used for defining static constraints on RDF-graphs, like defining restrictions on the allowed structure and the allowable values of data in RDF-graphs (the valid state of an RDF-graph), but it can also be used for defining dynamic constraints, like to define the allowed state transitions from the current allowed state of an RDF-graph to the next allowed state of an RDF-graph when an RDF-graph is updated to a new version.
Bronhttps://www.w3.org/TR/shacl/

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
SHACLBreder
  • RDF (Expertise)
SHACLGerelateerd
SHACLLid van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Data graphs (Expertise)GerelateerdSHACL
Data integriteit (Expertise)GerelateerdSHACL
Datakwaliteit (Expertise)GerelateerdSHACL
Datavalidatie (Expertise)GerelateerdSHACL
Lijst met aanbevolen standaarden (Expertise)GerelateerdSHACL
Linked Data (Expertise)GerelateerdSHACL
Nederlands profiel voor gegevenscatalogi (Expertise)GerelateerdSHACL
Node shapes (Expertise)GerelateerdSHACL
Property shapes (Expertise)GerelateerdSHACL
RDF validatie (Expertise)GerelateerdSHACL
SHACL engine (Expertise)GerelateerdSHACL
SHACL shapes (Expertise)GerelateerdSHACL
SPARQL property paths (Expertise)GerelateerdSHACL
Schema generatie (Expertise)GerelateerdSHACL
Shapes graphs (Expertise)GerelateerdSHACL
Target classes (Expertise)GerelateerdSHACL
TopBraid EDG (Expertise)GerelateerdSHACL
Validatieconstraints (Expertise)GerelateerdSHACL
Validating RDF Data (Expertise)GerelateerdSHACL
Validation reports (Expertise)GerelateerdSHACL
Valide data (Expertise)GerelateerdSHACL
Jesse Bakker (Persoon)Heeft kennis vanSHACL
Lieke Verhelst (Persoon)Heeft kennis vanSHACL
Michel Bohms (Persoon)Heeft kennis vanSHACL
Pano Maria (Persoon)Heeft kennis vanSHACL
Richard Dijkstra (Persoon)Heeft kennis vanSHACL
Vocabulaires (Expertise)SmallerSHACL
W3C aanbevelingen (Expertise)SmallerSHACL

Rdf.jpg