Resultaat van de carrousel Case Linked data en locatie

De caroussel workshop Linked Data en Locatie tijdens de Kickof PiLOD 2.0 op 13-11-13 heeft de vorm gehad van 4 brainstorm sessies.

Ruwe dump van de aantekeningen op A0:

Wie Wat Categorie
Arnold Reinders (BZK) Interesse in sensoren. Sensoren
Marc van Opijnen (KOOP) Interesse in juridische overheidsdata (bijvoorbeeld vergunningen) en locatie. Juridisch - Hier wordt een extra Case voor opgestart?
Matthijs Vonder (TNO) Interesse in sensoren en de temporele component daarvan (reeksen). Wil mogelijk meewerken aan een proef met DDSE? dataWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Sensoren
Micheal Karsters (Kadaster) Vraag: geo analyses, hoe zou dat in zijn werk gaan met Linked DataLinked Data is een internettechnologie waarmee je gestructureerde gegevens op een uniforme manier kunt beschrijven, modelleren, opslaan, publiceren en onderling kunt koppelen via het internet met behulp van RDF-gebaseerde open standaarden en URI's (bijv. W3C-aanbevelingen en vocabulaires). Geo linked dataWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat
Rein van ’t Veer (DENDEN is het nationale instituut ter bevordering van netwerken, samenwerking en

onderlinge kennisuitwisseling op het gebied van digitalisering in de brede cultuursector. DEN ondersteunt cultuurmakers en erfgoedbeherende instellingen om in gezamenlijkheid een actieve bijdrage te leveren aan de informatiemaatschappij op basis van digitale collectievorming, archivering en dienstverlening. DEN draagt in samenwerkingsverbanden tevens bij aan kennisdeling buiten Nederland.)

Erfgoed en locatie. Brengen: GeoSPARQLGeoSPARQL is zowel een beknopte ontologie voor geo-informatie als een uitbreiding op SPARQL met functionaliteit voor ruimtelijke vragen (in de buurt van, overlapt met, etc). GeoSPARQL is gestandaardiseerd bij het Open Geospatial Consortium. endpoint met demo data waarvan gebruik gemaakt kan worden in de pilod. O.a. Interesse in combinatie van full text search en ruimtelijke search. Erfgoed
Paul Hermans (ProXML) Interesse in vocabulaireEen vocabulaire is een verzameling herbruikbare modeleerconstructies in RDF, generiek of specifiek voor een bepaald domein, die gebruikt kunnen worden om Linked Data mee te beschrijven, modeleren en op te slaan en om Linked Data via het internet met elkaar te kunnen linken. voor historische plaatsnamen Erfgoed
Edward Mac Gillavry (Webmapper) Vestigt aandacht op gemeentegeschiedenis.nl Erfgoed
Thijs Brentjens Interesse in koppelen van statistische data aan locatie. Wil onderzoek uitvoeren in pilod. (met Michel Grothe) Statistische dataWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat
Onno Roosenschoon (Alterra) Vraag: grid-gebaseerde open dataWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat, hoe ga je daar mee om? Geo linked dataWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat?
Dick Bakkenes (AWN) Vestigt aandacht op RD-ETRS ?
Roel Stap (Data for Use) Interesse in tracking-tracing met LDLinked Data is een internettechnologie waarmee je gestructureerde gegevens op een uniforme manier kunt beschrijven, modelleren, opslaan, publiceren en onderling kunt koppelen via het internet met behulp van RDF-gebaseerde open standaarden en URI's (bijv. W3C-aanbevelingen en vocabulaires). Geo linked dataWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat
Jeroen Hamers (Kennisnet) Vestigt aandacht op Onderwijsbegrippenkader (OBKOnderwijsbegrippenkader (OBK).). Zou case kunnen zijn, combineren van bv geschiedenis en aardrijkskunde begrippen. Geo linked dataWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat
Ed Visser (Den Haag) Biedt aan: archeologische data Den Haag. Zou als test case kunnen dienen bij het komen van open geo data naar linked open geo dataWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Welke stappen moeten er gezet worden en wat levert het op. Wellicht te linken met RCEDe Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) is een onderdeel van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. We werken onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van de minister en voeren wet- en regelgeving en erfgoedbeleid uit dat het ministerie en de dienst samen maken. Ook ontwikkelen we praktisch toepasbare kennis en geven we advies over rijksmonumenten, landschap & leefomgeving, archeologie en roerend erfgoed. dataWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Erfgoed
Joop Vanderheiden (RCEDe Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) is een onderdeel van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. We werken onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van de minister en voeren wet- en regelgeving en erfgoedbeleid uit dat het ministerie en de dienst samen maken. Ook ontwikkelen we praktisch toepasbare kennis en geven we advies over rijksmonumenten, landschap & leefomgeving, archeologie en roerend erfgoed.) Biedt aan: RCEDe Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) is een onderdeel van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. We werken onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van de minister en voeren wet- en regelgeving en erfgoedbeleid uit dat het ministerie en de dienst samen maken. Ook ontwikkelen we praktisch toepasbare kennis en geven we advies over rijksmonumenten, landschap & leefomgeving, archeologie en roerend erfgoed. data om te linken aan Den Haag archeologische dataWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Erfgoed
Rob van Dort (Mapplica) Biedt aan: praktische kennis LODInformatie gepubliceerd als Open Data en dat aan andere data linkt, wordt Linked Open Data (LOD) genoemd. Data wordt nog beter ontsloten, omdat men zoveel mogelijk verwijzingen aanbrengt naar andere kennisbronnen en anderen gemakkelijk naar informatie kunnen verwijzen. Algemeen
Emiel Roes (Nieuwland) Vraag: hoe maak je geo data linked? Stelt een crowd source use caseEen usecase in software engineering en systems engineering is een beschrijving van een gedrag van een systeem, dat reageert op een verzoek dat stamt van buiten het systeem. Met andere woorden, de use case beschrijft "wie" met het betreffende systeem "wat" kan doen (bron: Wikipedia). voor. Geo linked dataWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat
Jeroen Broekhuizen Interesse in sensoren en temporele component en standaarden daarvoor. Biedt aan: maken van datavisualisaties. Sensoren
Victor van Katwijk (Geodan) Interesse in sensoren, geo linked dataWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat, erfgoed. Gaat nog kiezen. Sensoren
Cor Melse (RIVM) Wil kennis opdoen van LODInformatie gepubliceerd als Open Data en dat aan andere data linkt, wordt Linked Open Data (LOD) genoemd. Data wordt nog beter ontsloten, omdat men zoveel mogelijk verwijzingen aanbrengt naar andere kennisbronnen en anderen gemakkelijk naar informatie kunnen verwijzen., dit is nieuw voor RIVM. Algemeen
Erik Vrind (Stuurkracht) Vraag: wat kan er nog aan de BAG worden toegevoegd middels linked dataWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. vraag 2: problematiek BGTBasisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). op landsgrenzen, kan linked data daar helpen Misschien beter in de URI strategie case?
Arjan Mik (RDW) Biedt aan: betaald parkeren zones van alle gemeentenEen gemeente is een groep van woonkernen (dorpen, steden) met het bijbehorende gebied die samen worden bestuurd door een politiek apparaat als open dataWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat Geo linked dataWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat
Paul Juffermans (Alliander) Vraag: hoe geodata ontsluiten met LODInformatie gepubliceerd als Open Data en dat aan andere data linkt, wordt Linked Open Data (LOD) genoemd. Data wordt nog beter ontsloten, omdat men zoveel mogelijk verwijzingen aanbrengt naar andere kennisbronnen en anderen gemakkelijk naar informatie kunnen verwijzen.? Ze doen het nu op postcode maar dit moet preciezer worden. Hoe beschikbaar stellen, met NGR? Geo linked dataWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat
Bert ten Brinke (Nieuwland) Vraag: wat is de meerwaarde van GeoSPARQLGeoSPARQL is zowel een beknopte ontologie voor geo-informatie als een uitbreiding op SPARQL met functionaliteit voor ruimtelijke vragen (in de buurt van, overlapt met, etc). GeoSPARQL is gestandaardiseerd bij het Open Geospatial Consortium. t.o.v. geostandaarden zoals WMS, WFS? Geo linked dataWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat
Peter Brussaard Vestigt aandacht erop dat de politie triples gaat beheren met een geo component. Vraag: er zijn veel locatie databases (cq veel initiatieven om verzamelingen van plaatsaanduidingen/locaties te maken), deze zijn heterogeen, hoe moeten we hiermee omgaan? Geo linked dataWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat
Pieter van Everdingen (OpenIncBij OpenInc kun je terecht voor Enterprise ICT en Data architectuur diensten. OpenInc begeleid organisaties bij het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten met Linked Open Data (LOD) en Linked Enterprise Data (LED) en is partner van Platform Linked Data Nederland (PLDN). De eigenaar van OpenInc, Pieter van Everdingen, is een van de oprichters van de Smart Data Group.) Biedt aan: NDW dataWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat, Nederlands databestand Wegverkeersgegevens. Dit is beschikbaar als open dataWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Komt veelal tot stand met sensoren. Sensoren
Marcel Reuvers (Geonovum) Vraag: Hoe kun je RDF uitbreiden met geo zodat huidige linked data tools de factor locatie kunnen gebruiken? Geo linked dataWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat
John Smarius (Enexis) Zelfde interessen als Alliander, maar ook: Interesse in leggen van links tussen eigen data en andere dataWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat, bijvoorbeeld grondsoorten waarin verzakkingen kunnen optreden. Geo linked dataWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat
Lieke Verhelst Was afwezig, meldde zich later aan als geïnteresseerde. Algemeen
Frans Knibbe Was afwezig, meldde zich later als geïnteresseerde. Geo linked dataWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat