Projecten

Op deze pagina staat een overzicht van de projecten die met Platform Linked Data Nederland samenwerken.

Project 1: Aanpak Basisregistraties

Zie de Aanpak Basisregistraties detailpagina voor de deelnemers, de werkzaamheden en verslagen van dit project.

Project 2: Proof of Concept met BGTBasisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). als Linked DataLinked Data is een internettechnologie waarmee je gestructureerde gegevens op een uniforme manier kunt beschrijven, modelleren, opslaan, publiceren en onderling kunt koppelen via het internet met behulp van RDF-gebaseerde open standaarden en URI's (bijv. W3C-aanbevelingen en vocabulaires).

Zie de BGT Linked Data detailpagina voor meer informatie over dit project.

Project 3: URI-Strategie

Zie de Werkgroep URI-Strategie detailpagina voor meer informatie over dit project.

Project 4: SPIDER

Zie de SPIDER pagina voor meer informatie over dit project.

Project 5: Onderwijs

Zie de Onderwijs pagina voor meer informatie over dit project.

Project 6: Enterprise Linked DataLinked Data is een internettechnologie waarmee je gestructureerde gegevens op een uniforme manier kunt beschrijven, modelleren, opslaan, publiceren en onderling kunt koppelen via het internet met behulp van RDF-gebaseerde open standaarden en URI's (bijv. W3C-aanbevelingen en vocabulaires).

Zie de Enterprise Linked Data pagina voor meer informatie over deze PLDN activiteit. Het is de intentie om een project van deze PLDN activiteit te maken zodra er een goede praktijkcase is van een deelnemende organisatie die we verder uit kunnen werken binnen een proof of concept of pilot op de server in Almere of in een pilot omgeving van de deelnemende organisatie(s).

Project 7: NGR als Linked DataLinked Data is een internettechnologie waarmee je gestructureerde gegevens op een uniforme manier kunt beschrijven, modelleren, opslaan, publiceren en onderling kunt koppelen via het internet met behulp van RDF-gebaseerde open standaarden en URI's (bijv. W3C-aanbevelingen en vocabulaires).

Zie de NGR als Linked Data detailpagina voor meer informatie over dit project.

PiLOD Banner 01.jpg