PiLOD

PiLOD - Platform implementatie Linked Open Data 2013/14[bewerken]

Hoe breng je aan elkaar gerelateerde openbare gegevens ook echt met elkaar in verbinding? Die vraag brengt een grote groep mensen vanuit het bedrijfsleven, kennisinstituten en de overheid bijeen in de pilot Linked open data. Nadat in 2012/2013 de mogelijkheden voor het prepareren van data, het daadwerkelijke linken van data en het toepassen van linked data zijn onderzocht, is in november 2013 een vervolg van start gegaan: het Platform implementatie Linked Open Data (PiLOD). Focus van het PiLOD ligt op het toepassen en werken met Linked Open Data. Het Platform implementatie Linked Open Data wordt mogelijk gemaakt door de Belastingdienst | DANS | DEN | Forum Standaardisatie | Geonovum | Kadaster | Ministerie I&M | Ministerie BZK | Ordina | Rijkswaterstaat | SLO | TNO

De Cases, Thema's en Platform LOD pagina's zijn te vinden op:

PiLOD - Pilot Linked Open Data 2012/13[bewerken]

Geonovum heeft in 2012 de pilot Linked open data geїnitieerd, omdat er op meerdere plaatsen wel open data gepubliceerd worden, maar een gemeenschappelijk referentiekader voor ontsluiting ontbreekt. Hierdoor is aan elkaar gerelateerde informatie, in de praktijk moeilijk aan elkaar te koppelen. Intelligentie die in potentie in data aanwezig is, blijft daarmee onderbenut. Met het oog op het beter benutten van de basisregistraties, de opkomst van big data en de ontwikkeling van smart cities, is de tijd rijp voor het praktisch toepasbaar maken van de principes van Linked Open Data.

De projectgroep van de eerste pilot bestond uit vertegenwoordigers van het Forum Standaardisatie, de gemeenten Amersfoort en Nijmegen, Hack de Overheid, het Kadaster, het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING), het ministerie van Infrastructuur en Milieu, het Interprovinciaal overleg (IPO), Geobusiness Nederland en Geonovum. Zij zorgden voor de financiën, beslissingen, data en het katalyseren van het proces. De aanpak van deze pilot leest u in het projectplan. Iedereen met belangstelling voor linked open data kan kosteloos deelnemen aan de pilot.

De oude hoofdpagina staat op PiLOD 1.