PLDN Symposium 5 jaar Linked Data in Nederland – 7 maart 2017


Afbeelding1.png

PLDN Symposium 5 jaar Linked Data in Nederland – 7 maart 2017

Het Platform Linked Data Nederland bestaat vijf jaar en dat wordt op dinsdag 7 maart gevierd met een bijeenkomst vol inhoud en inspiratie. Als samenwerkingspartner van PLDN nodigen wij u graag uit voor dit symposium waar u wordt meegenomen in vijf jaar platform: Wat is er gerealiseerd en wat zijn de uitdagingen voor de nabije toekomst?

Datum: 7 maart 2017
Tijd: 12:30-16:50 uur, met aansluitend een borrel
Locatie: Ministerie van Binnenlandse Zaken
Foto impressie: 5 jaar Linked Data in Nederland

Programma

In het eerste deel van de middag staat Linked Data bij de overheid centraal. Erik Jonker van het Bureau Digicommissaris gaat in op de rol van Linked Data in de Generieke Digitale Infrastructuur (GDIGenerieke Digitale Infrastructuur (GDI).). Noud Hooyman van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu werpt een licht op Linked Data vanuit het geo-informatiebeleid en de basisregistraties. En natuurlijk ontbreken de linked basisregistraties zelf ook niet op het programma.

Na de pauze passeren voorbeelden de revue van toepassingen van Linked Data in de wereld van de pharmaceutische industrie, de geesteswetenschappen en erfgoed. Van daaruit blikken we vooruit naar de nieuwe uitdagingen van het Platform om de middag ludiek en toch serieus te besluiten met ‘linked bier’ van Dimitri van Hees.

12:30 Inloop

13:00 Welkom - Erwin Folmer (Kadaster, Geonovum) & Min BZK (slides)
13:10 Erik Jonker (Bureau Digicommissaris) – Linked Data & GDIGenerieke Digitale Infrastructuur (GDI). (slides)
13:30 Noud Hooyman (Ministerie I&M) – Geo-informatiebeleid, basisregistraties en Linked Data (slides)
13:50 Janette Storm (Kadaster) – De BAG als Linked Data (slides)
14:10 Bart van Leeuwen (Netage) – Are3na INSPIRE as RDFResource Description Framework (RDF) is een standaardmodel voor gegevensuitwisseling op het web. RDF heeft functies die het samenvoegen van gegevens vergemakkelijken, zelfs als de onderliggende schema's verschillen, en het ondersteunt specifiek de evolutie van schema's in de loop van de tijd zonder dat alle gegevensgebruikers moeten worden gewijzigd., Brandweer Linked Data Use CaseEen usecase in software engineering en systems engineering is een beschrijving van een gedrag van een systeem, dat reageert op een verzoek dat stamt van buiten het systeem. Met andere woorden, de use case beschrijft "wie" met het betreffende systeem "wat" kan doen (bron: Wikipedia). (slides)
14:30 Victor de Boer (Vrije Universiteit) – Semantics 2017 Amsterdam (slides)

14:35 Pauze

15:00 Marc Lieber (Trivadis): Linked Data technology for Pharma & Linked Open Drug Data (slides)
15:30 Marnix van Berchum (Huygens ING): CLARIAH - Infrastructure for the Humanities (slides)
15:50 Enno Meijers (Netwerk Digitaal Erfgoed/KB): Netwerk Digitaal Erfgoed & Linked Data (slides)
16:10 De PLDN Toekomst
(slides) 16:25 Jan Wester (Big Data Value Center) – PLDN & Big Data Value Center (slides)
16:35 Dimitri van Hees (Brouwtoren, Apiwise) – Linked Bier (slides)

16:50 Afsluiting (slides) & Borrel


Geonovum-5241-Groepsfoto.jpg


Samenwerking PLDNPlatform Linked Data Nederland (PLDN), Big Data Value Center en ECPPlatform voor de InformatieSamenleving is een onafhankelijk en neutraal platform waar overheid, wetenschap, bedrijfsleven, onderwijs en maatschappelijke organisaties publiek-privaat samenwerken aan en kennis uitwisselen over een verantwoorde vormgeving van onze digitaliserende samenleving.

Big Data Value Center neemt komende jaren het stokje over van Geonovum als ‘clubhuis’ van PLDN en zal de Linked Data Community hosten. ECPPlatform voor de InformatieSamenleving is een onafhankelijk en neutraal platform waar overheid, wetenschap, bedrijfsleven, onderwijs en maatschappelijke organisaties publiek-privaat samenwerken aan en kennis uitwisselen over een verantwoorde vormgeving van onze digitaliserende samenleving. zal als partner een actieve rol spelen bij de verdere ontwikkeling. Het netwerk van ECPPlatform voor de InformatieSamenleving is een onafhankelijk en neutraal platform waar overheid, wetenschap, bedrijfsleven, onderwijs en maatschappelijke organisaties publiek-privaat samenwerken aan en kennis uitwisselen over een verantwoorde vormgeving van onze digitaliserende samenleving. zal een belangrijke rol spelen bij deze samenwerking. Het is namelijk van belang dat de toepassing van Linked Data uitgebreid wordt naar verschillende sectorenEen sector is een deel van de economie. Het is een benaming voor alle bedrijven samen die actief zijn in een bepaalde categorie producten of diensten..

Wat is Linked DataLinked Data is een internettechnologie waarmee je gestructureerde gegevens op een uniforme manier kunt beschrijven, modelleren, opslaan, publiceren en onderling kunt koppelen via het internet met behulp van RDF-gebaseerde open standaarden en URI's (bijv. W3C-aanbevelingen en vocabulaires).?

Linked Data is volgens velen de stap die het internet moet maken om ontwikkelingen rond Open DataOpen data is een term die wordt gebruikt om vrij beschikbare informatie aan te duiden. De voorwaarden waaronder deze informatie beschikbaar is wordt beschreven in licenties en gebruiksvoorwaarden. Bij open data wordt er wel naar gestreefd om de beperkingen in hergebruik tot een minimum te beperken., Big Data en het Internet of Things te faciliteren. Linked Data gaat over het verbinden van gerelateerde data zodat deze beter ontsloten wordt voor gebruikers ervan. Door deze data te verbinden (linken) kunnen beter oplossingen worden gevonden voor maatschappelijke en bedrijfsvraagstukken. Bijvoorbeeld bij het bestrijden en voorkomen van brand en bij de voorlichting daarover richting burgers.

De overheid beschikt over veel verschillende datasetsEen gegevensverzameling is een verzameling RDF-triples, die wordt gepubliceerd, onderhouden of geaggregeerd door één aanbieder. met gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat die wel een relatie hebben, maar nu niet aan elkaar zijn gelinkt. Door bijvoorbeeld beleidsstukken, voorlichting, jurisprudentie en uitvoeringsaanwijzingen te koppelen aan wet- en regelgeving creëer je samenhang. Door relaties zichtbaar te maken, kan Linked Data ook fungeren als lijm tussen de basisregistraties. Tegelijkertijd bieden de basisregistraties een solide ondergrond om Linked Data tot bloei te laten komen.