PLDN Online 2022 - Een serie van Linked Data Webinars

Gedurende het gehele jaar 2022 organiseert PLDN een serie van kennisdelingssessies over de toepassing en techniek van Linked DataLinked Data is een internettechnologie waarmee je gestructureerde gegevens op een uniforme manier kunt beschrijven, modelleren, opslaan, publiceren en onderling kunt koppelen via het internet met behulp van RDF-gebaseerde open standaarden en URI's (bijv. W3C-aanbevelingen en vocabulaires).. Elke tweede donderdag van de maand, van 14:00 – 15:00 belichten we een specifiek onderwerp, en als startpunt zijn de eerste sessies gepland rond de toepassing van Linked Data in verschillende overheidsdomeinen.

De iGO Knowledge Graph - Kadaster

Datum: Donderdag 13 januari 2022
Tijd: 14:00-15:00 uur (online)
Meld je aan: aanmeldformulier

De naam zegt het al, de Integrale Gebruiksoplossing (iGO) maakt het mogelijk om data uit meerdere geobasisregistraties integraal te kunnen gebruiken. Het Kadaster Datascience team heeft het afgelopen jaar in opdracht van het programma DiS-Geo van BZK gewerkt aan de ontwikkeling van de iGO.

Tijdens deze demo sessie neemt het Kadaster Datascience Team je mee in het project. We staan stil bij de uitdagingen en gaan in op de gekozen architectuur bij de ontwikkeling van de iGO Knowledge GraphDe Knowledge Graph is een kennisbank die door Google en zijn services wordt gebruikt om de resultaten van zijn zoekmachine te verbeteren met informatie die uit verschillende bronnen is verzameld. De informatie wordt aan gebruikers gepresenteerd in een infobox naast de zoekresultaten.. We staan stil bij de uitdagingen en gaan in op de gekozen architectuur bij de ontwikkeling van de iGO Knowledge GraphDe Knowledge Graph is een kennisbank die door Google en zijn services wordt gebruikt om de resultaten van zijn zoekmachine te verbeteren met informatie die uit verschillende bronnen is verzameld. De informatie wordt aan gebruikers gepresenteerd in een infobox naast de zoekresultaten..

Erfgoed & Linked Data + Lancering LDLinked Data is een internettechnologie waarmee je gestructureerde gegevens op een uniforme manier kunt beschrijven, modelleren, opslaan, publiceren en onderling kunt koppelen via het internet met behulp van RDF-gebaseerde open standaarden en URI's (bijv. W3C-aanbevelingen en vocabulaires). Wizard

Datum: Donderdag 10 februari 2022
Tijd: 14:00-15:00 uur (online)
Meld je aan: aanmeldformulier

In het eerste deel van de sessie zal Enno Meijers (KB) ingaan op de rol van Linked Data in het Erfgoed domein. Sinds 2015 werken de cultureel erfgoedinstellingen in Nederland structureel samen om erfgoedinformatie beter houdbaar, bruikbaar en zichtbaar te maken voor iedereen. In samenwerking met het ministerie van OCW zijn de kaders voor de samenwerking vastgelegd in een Referentie Architectuur voor Digitaal Erfgoed (DERA). Hierin staat het standaardiseren bij de bron door middel van Linked Open DataInformatie gepubliceerd als Open Data en dat aan andere data linkt, wordt Linked Open Data (LOD) genoemd. Data wordt nog beter ontsloten, omdat men zoveel mogelijk verwijzingen aanbrengt naar andere kennisbronnen en anderen gemakkelijk naar informatie kunnen verwijzen. centraal. Op basis van Linked Data technologie bouwt NDE aan een landelijke infrastructuur die de vindbaarheidVindbaarheid (Eng. Discoverability) is de eigenschap van data, data deze data makkelijk gevonden kan worden door mensen en machines die van deze data gebruik willen maken. Bij Linked Data maakt men gebruik van URI's en metadata om data beter vindbaar te maken, maar vaak moet dan nog iets extra's doen om deze data ook vindbaar te maken voor zoekmachines (zie het voorbeeld van de Kadaster data in Finland). En zie ook http://www.den.nl/thema/165/ en http://koop.overheid.nl/producten/owms-overheidnl-web-metadata-standaard. van digitaal erfgoedinformatie moet vergroten. In deze sessie wordt een overzicht gegevenWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat van de stappen die gezet zijn en de resultaten die tot nu toe bereikt zijn.

In het tweede deel van deze sessie zullen we de LDLinked Data is een internettechnologie waarmee je gestructureerde gegevens op een uniforme manier kunt beschrijven, modelleren, opslaan, publiceren en onderling kunt koppelen via het internet met behulp van RDF-gebaseerde open standaarden en URI's (bijv. W3C-aanbevelingen en vocabulaires). Wizard tool & community plannen lanceren.

De miljoenennota met linked dataWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat

Datum: Donderdag 10 maart 2022
Tijd: 14:00-15:00 uur (online)
Meld je aan: aanmeldformulier

Wist u dat Ministerie van Financien ook met Linked Data werkt bij de totstandkoming van de Miljoenennota. En de plannen gaan nog veel verder. In deze sessie neemt Flores Bakker (Ministerie Financien) u mee in deze ontwikkelingen.

Linked Data in het Onderwijs

Datum: Donderdag 14 april 2022
Tijd: 14:00-15:00 uur (online)
Meld je aan: aanmeldformulier

De onderwijssector was al vroeg betrokken bij de Linked Data ontwikkeling in Nederland. Henk Nijstad (Kennisnet) en Frederik Oorschot (SLO) organiseren dit webinar om inzicht te bieden in de laatste ontwikkelingen op het gebied van Linked Data in het onderwijs.