PLDN & Kennisplatform (Big) Data Sessie - 22 April 2021

(Linked) Data oplossingen voor de Gebouwde Omgeving


Op 22 April organiseren het Platform Linked Data Nederland en het Kennisplatform (Big) Data gezamenlijk een sessie met als thema Data toepassingen voor de Gebouwde Omgeving. In een drietal blokken gaan we in op cases binnen de Nederlandse overheid, en telkens wordt de business focus belicht, en ook stilgestaan bij de (technische) implementatie hiervan.

Datum: Donderdag 22 april 2021
Tijd: 15:00-16:45 uur
Locatie: Online Zoom-sessie

Programma

15:00 Welkom en intro - Erwin Folmer (Kadaster / Universiteit Twente) en Natalie Moreno Robles (Kennisplatform (Big) DataWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat)
15:10 Blok 1 - FAIR Samenwerking in de ondergrond Regio Rotterdam
Evides werkt samen met Stedin, de gemeenteEen gemeente is een groep van woonkernen (dorpen, steden) met het bijbehorende gebied die samen worden bestuurd door een politiek apparaat Rotterdam en Hoogheemraadschap Schieland & Krimpenerwaard aan de use caseEen usecase in software engineering en systems engineering is een beschrijving van een gedrag van een systeem, dat reageert op een verzoek dat stamt van buiten het systeem. Met andere woorden, de use case beschrijft "wie" met het betreffende systeem "wat" kan doen (bron: Wikipedia). ‘samenwerken in de ondergrond’, het FAIR maken van deze datasetsEen gegevensverzameling is een verzameling RDF-triples, die wordt gepubliceerd, onderhouden of geaggregeerd door één aanbieder. en het opbouwen van een FAIR data SidO community. Jan Voskuil vertelt over de GO FAIR-aanpak en Arnout van Dael geeft een live demo van de samenwerkingsomgeving waarbij planningsinformatie integraal toegankelijk is.
Sprekers: Bart Jan van Dijk (Evides), Jan Voskuil (Taxonic) en Arnout van Dael (CGI)
15:40 Blok 2 - Hoe TenneT de Asset Keten transformeert naar een Digitaal Partner Ecosysteem met Linked DataLinked Data is een internettechnologie waarmee je gestructureerde gegevens op een uniforme manier kunt beschrijven, modelleren, opslaan, publiceren en onderling kunt koppelen via het internet met behulp van RDF-gebaseerde open standaarden en URI's (bijv. W3C-aanbevelingen en vocabulaires).
De energietransitie brengt nieuwe uitdagingen waar het traditionele asset management cascade model te duur en te langzaam is om in de vraag te voorzien. TenneT transformeert daarom de asset keten naar dynamische digitale ecosystemen waarin partners op vernieuwende wijze samenwerken. Digitale wendbaarheid van partners is essentieel voor succes. In de presentatie zien we hoe het ecosysteem vorm krijgt en TenneT informatie uitwisselt met haar partners. We demonstreren hoe het samenspel van semantisch informatiemodellen, data uitwisselstandaarden en Linked Data een vloeiende samenwerking realiseren.
Sprekers: Rogier Post (TenneT), Bram Bazuin (Semmtech) en Wouter Lubbers (Semmtech)
16:10 Blok 3 - Inspiratie
Dé ultieme Digital Twin (3D & Linked DataLinked Data is een internettechnologie waarmee je gestructureerde gegevens op een uniforme manier kunt beschrijven, modelleren, opslaan, publiceren en onderling kunt koppelen via het internet met behulp van RDF-gebaseerde open standaarden en URI's (bijv. W3C-aanbevelingen en vocabulaires).)
Het Kadaster heeft medio vorig jaar een 3d-model van Nederland beschikbaar gesteld als open data als aanvulling op de Linked Open DataInformatie gepubliceerd als Open Data en dat aan andere data linkt, wordt Linked Open Data (LOD) genoemd. Data wordt nog beter ontsloten, omdat men zoveel mogelijk verwijzingen aanbrengt naar andere kennisbronnen en anderen gemakkelijk naar informatie kunnen verwijzen. voorziening. 3D en de Linked Data zijn twee werelden! Kadaster, NDW en CGI hebben aangetoond dat deze twee werelden elkaar kunnen versterken. Tony Baving (Kadaster) en Henk van Haaster (CGI) presenteren de digital twin gericht op mobiliteit met live interactie met Kadaster, CBS en NDW Linked DataLinked Data is een internettechnologie waarmee je gestructureerde gegevens op een uniforme manier kunt beschrijven, modelleren, opslaan, publiceren en onderling kunt koppelen via het internet met behulp van RDF-gebaseerde open standaarden en URI's (bijv. W3C-aanbevelingen en vocabulaires)..
Sprekers: Tony Baving (Kadaster), Henk van Haaster (CGI) en Chantal Achterberg (CGI)
Prijswinnaar Excess Materials Exchange - Van Afval naar Grondstof met Linked DataLinked Data is een internettechnologie waarmee je gestructureerde gegevens op een uniforme manier kunt beschrijven, modelleren, opslaan, publiceren en onderling kunt koppelen via het internet met behulp van RDF-gebaseerde open standaarden en URI's (bijv. W3C-aanbevelingen en vocabulaires).
Excess Materials Exchange (EMEEncrypted Media Extensions (EME)) heeft recent een innovatieprijs gewonnen in de Metropool Regio Amsterdam. De EMEEncrypted Media Extensions (EME) SaaS oplossing maakt gebruik van Linked Data om hen te helpen in het identificeren van hoogwaardige nieuwe gebruik-opties voor overtollig materiaal en afval. De missie is om het woord afval uit het woordenboek te schrappen en weer te herstellen tot de waardevolle grondstof dat het kan zijn. In de presentatie zal Christian meer vertellen over het platform en over hoe ze Linked Data gebruiken om het matchmaking mogelijk te maken.
Spreker: Christian van Maaren (Excess Materials Exchange)
16:40 Afsluiting – Erwin & Natalie
16:45 Einde