ODI

 
Organisatie.png
Organisatie

Eigenschappen

SectorDienstverlening
Founding FatherNee
BeschrijvingOpen DataOpen data is een term die wordt gebruikt om vrij beschikbare informatie aan te duiden. De voorwaarden waaronder deze informatie beschikbaar is wordt beschreven in licenties en gebruiksvoorwaarden. Bij open data wordt er wel naar gestreefd om de beperkingen in hergebruik tot een minimum te beperken. Institute (ODI).
Website werkhttp://www.opendata.institute/

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt