Modeleerfouten

 
Expert Finding.jpg
Expertise

Eigenschappen

Label (nl)Modeleerfouten
Label (en)Modeling errors

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
Modeling errorsGerelateerd
Modeling errorsLid van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Cyclic graphs (Expertise)GerelateerdModeling errors
Model conversions (Expertise)GerelateerdModeling errors
Modeling best practices (Expertise)GerelateerdModeling errors
Modeling inconsistencies (Expertise)GerelateerdModeling errors
Modeling (Expertise)GerelateerdModeling errors
Rdf.jpg