LDWizard doorontwikkeling krijgt nieuwe impuls door ontwikkelbonussen

 
Nieuws.jpg
Nieuws

Eigenschappen

Publicatiedatum2022/09/27
Korte samenvattingOp het 10 jaar PLDN jubileumevent heeft de PLDN LDWizardDe LDWizard is open source software, waarmee in 3 stappen, in een gebruiksvriendelijke user interface, tabulaire brondata omgezet kan worden naar linked data en ook direct gepubliceerd kan worden als linked data. Er bestaan meerdere varianten van de LDWizard, die specifiek voor een werkdomein zijn geconfigureerd met gebruikmaking van de voor dat werkdomein relevante vocabulaires (zoals de Erfgoed Wizard, de Biolink Wizard, de Humanities and Social Sciences Wizard, de Geodata Wizard en de Clariah Wizard). Werkgroep een update gegevenWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat van haar activiteiten. Doelstelling van deze PLDN werkgroep is het borgen van de LDWizardDe LDWizard is open source software, waarmee in 3 stappen, in een gebruiksvriendelijke user interface, tabulaire brondata omgezet kan worden naar linked data en ook direct gepubliceerd kan worden als linked data. Er bestaan meerdere varianten van de LDWizard, die specifiek voor een werkdomein zijn geconfigureerd met gebruikmaking van de voor dat werkdomein relevante vocabulaires (zoals de Erfgoed Wizard, de Biolink Wizard, de Humanities and Social Sciences Wizard, de Geodata Wizard en de Clariah Wizard). activiteiten binnen een bredere linked data community en het verduurzamen van de LDWizardDe LDWizard is open source software, waarmee in 3 stappen, in een gebruiksvriendelijke user interface, tabulaire brondata omgezet kan worden naar linked data en ook direct gepubliceerd kan worden als linked data. Er bestaan meerdere varianten van de LDWizard, die specifiek voor een werkdomein zijn geconfigureerd met gebruikmaking van de voor dat werkdomein relevante vocabulaires (zoals de Erfgoed Wizard, de Biolink Wizard, de Humanities and Social Sciences Wizard, de Geodata Wizard en de Clariah Wizard). open source software.

Nieuwe LDWizardDe LDWizard is open source software, waarmee in 3 stappen, in een gebruiksvriendelijke user interface, tabulaire brondata omgezet kan worden naar linked data en ook direct gepubliceerd kan worden als linked data. Er bestaan meerdere varianten van de LDWizard, die specifiek voor een werkdomein zijn geconfigureerd met gebruikmaking van de voor dat werkdomein relevante vocabulaires (zoals de Erfgoed Wizard, de Biolink Wizard, de Humanities and Social Sciences Wizard, de Geodata Wizard en de Clariah Wizard). varianten configureren

We willen het gebruik en de doorontwikkeling van de LDLinked Data is een internettechnologie waarmee je gestructureerde gegevens op een uniforme manier kunt beschrijven, modelleren, opslaan, publiceren en onderling kunt koppelen via het internet met behulp van RDF-gebaseerde open standaarden en URI's (bijv. W3C-aanbevelingen en vocabulaires). software op meerdere manieren stimuleren. Zo, willen we nieuwe sectorenEen sector is een deel van de economie. Het is een benaming voor alle bedrijven samen die actief zijn in een bepaalde categorie producten of diensten. en domeinen stimuleren om een eigen LDWizardDe LDWizard is open source software, waarmee in 3 stappen, in een gebruiksvriendelijke user interface, tabulaire brondata omgezet kan worden naar linked data en ook direct gepubliceerd kan worden als linked data. Er bestaan meerdere varianten van de LDWizard, die specifiek voor een werkdomein zijn geconfigureerd met gebruikmaking van de voor dat werkdomein relevante vocabulaires (zoals de Erfgoed Wizard, de Biolink Wizard, de Humanities and Social Sciences Wizard, de Geodata Wizard en de Clariah Wizard). variant te configureren, zodat binnen deze werkgebieden makkelijker linked data kan worden gemaakt en worden gepubliceerd voor hergebruik. Hoe een nieuwe LDWizardDe LDWizard is open source software, waarmee in 3 stappen, in een gebruiksvriendelijke user interface, tabulaire brondata omgezet kan worden naar linked data en ook direct gepubliceerd kan worden als linked data. Er bestaan meerdere varianten van de LDWizard, die specifiek voor een werkdomein zijn geconfigureerd met gebruikmaking van de voor dat werkdomein relevante vocabulaires (zoals de Erfgoed Wizard, de Biolink Wizard, de Humanities and Social Sciences Wizard, de Geodata Wizard en de Clariah Wizard). variant kan worden geconfigureerd, staat beschreven in het volgende CONFIGURING document.

Ontwikkelbonussen voor een aantal nieuwe functionaliteiten

En ook willen we een grotere groep ontwikkelaars aanhaken om mee te werken aan de verdere ontwikkelingen rondom de LDWizardDe LDWizard is open source software, waarmee in 3 stappen, in een gebruiksvriendelijke user interface, tabulaire brondata omgezet kan worden naar linked data en ook direct gepubliceerd kan worden als linked data. Er bestaan meerdere varianten van de LDWizard, die specifiek voor een werkdomein zijn geconfigureerd met gebruikmaking van de voor dat werkdomein relevante vocabulaires (zoals de Erfgoed Wizard, de Biolink Wizard, de Humanities and Social Sciences Wizard, de Geodata Wizard en de Clariah Wizard).. Om dit nog aantrekkelijker te maken hebben we nu voor een aantal nieuwe functionaliteiten een ontwikkelbonus (Eng: bounty) beschikbaar gesteld. Hoe andere organisaties ontwikkelbonussen kunnen plaatsen voor nieuwe functionaliteiten, die ze willen laten ontwikkelen en hoe ontwikkelaars met ons in contact kunnen komen als ze een nieuwe functionaliteit willen bouwen waar een ontwikkelbonus voor beschikbaar is gesteld, staat beschreven op de volgende bounty programma pagina’s. Er zijn nu vier bounties geplaatst, waarvoor je contact met ons kunt opnemen om dit verder met ons te bespreken. Hoe je als ontwikkelaar lokaal LDWizardDe LDWizard is open source software, waarmee in 3 stappen, in een gebruiksvriendelijke user interface, tabulaire brondata omgezet kan worden naar linked data en ook direct gepubliceerd kan worden als linked data. Er bestaan meerdere varianten van de LDWizard, die specifiek voor een werkdomein zijn geconfigureerd met gebruikmaking van de voor dat werkdomein relevante vocabulaires (zoals de Erfgoed Wizard, de Biolink Wizard, de Humanities and Social Sciences Wizard, de Geodata Wizard en de Clariah Wizard). kan ontwikkelen staat beschreven in het volgende CONTRIBUTING document.

Hoe de governance van de LDWizardDe LDWizard is open source software, waarmee in 3 stappen, in een gebruiksvriendelijke user interface, tabulaire brondata omgezet kan worden naar linked data en ook direct gepubliceerd kan worden als linked data. Er bestaan meerdere varianten van de LDWizard, die specifiek voor een werkdomein zijn geconfigureerd met gebruikmaking van de voor dat werkdomein relevante vocabulaires (zoals de Erfgoed Wizard, de Biolink Wizard, de Humanities and Social Sciences Wizard, de Geodata Wizard en de Clariah Wizard). activiteiten is georganiseerd, wordt nog verder beschreven in een GOVERNANCE document, dat ook in de LDWizard repository op GitHubPowerful collaboration, code review, and code management for open source and private projects. geplaatst zal gaan worden. We werken onder andere met Mark Lindeman als poortwachter (Eng. gatekeeper), die de product owner is van de LDWizardDe LDWizard is open source software, waarmee in 3 stappen, in een gebruiksvriendelijke user interface, tabulaire brondata omgezet kan worden naar linked data en ook direct gepubliceerd kan worden als linked data. Er bestaan meerdere varianten van de LDWizard, die specifiek voor een werkdomein zijn geconfigureerd met gebruikmaking van de voor dat werkdomein relevante vocabulaires (zoals de Erfgoed Wizard, de Biolink Wizard, de Humanities and Social Sciences Wizard, de Geodata Wizard en de Clariah Wizard). code en die de kwaliteitsbewaking zal doen op alle nieuwe code en documentatie, die we aan de LDWizardDe LDWizard is open source software, waarmee in 3 stappen, in een gebruiksvriendelijke user interface, tabulaire brondata omgezet kan worden naar linked data en ook direct gepubliceerd kan worden als linked data. Er bestaan meerdere varianten van de LDWizard, die specifiek voor een werkdomein zijn geconfigureerd met gebruikmaking van de voor dat werkdomein relevante vocabulaires (zoals de Erfgoed Wizard, de Biolink Wizard, de Humanities and Social Sciences Wizard, de Geodata Wizard en de Clariah Wizard). repository op GitHubPowerful collaboration, code review, and code management for open source and private projects. willen toevoegen.

Voor vragen rondom de LDWizardDe LDWizard is open source software, waarmee in 3 stappen, in een gebruiksvriendelijke user interface, tabulaire brondata omgezet kan worden naar linked data en ook direct gepubliceerd kan worden als linked data. Er bestaan meerdere varianten van de LDWizard, die specifiek voor een werkdomein zijn geconfigureerd met gebruikmaking van de voor dat werkdomein relevante vocabulaires (zoals de Erfgoed Wizard, de Biolink Wizard, de Humanities and Social Sciences Wizard, de Geodata Wizard en de Clariah Wizard). activiteiten, neem contact op met PLDN.
MakerPvE

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten