LDWizard

 
Expert Finding.jpg
Expertise

Eigenschappen

Label (nl)LDWizard
Label (en)LDWizard
Definitie (nl)De LDWizard is open source software, waarmee in 3 stappen, in een gebruiksvriendelijke user interface, tabulaire brondata omgezet kan worden naar linked data en ook direct gepubliceerd kan worden als linked data. Er bestaan meerdere varianten van de LDWizard, die specifiek voor een werkdomein zijn geconfigureerd met gebruikmaking van de voor dat werkdomein relevante vocabulaires (zoals de Erfgoed Wizard, de Biolink Wizard, de Humanities and Social Sciences Wizard, de Geodata Wizard en de Clariah Wizard).
Definitie (en)The LDWizard is open source software, with which tabular source data can be converted to linked data in 3 steps using a user-friendly user interface and can also be published directly as linked data. There are several variants of the LDWizard, which are configured specifically for a work domain using the vocabularies relevant to that work domain (such as the Heritage Wizard, the Biolink Wizard, the Humanities and Social Sciences Wizard, the Geodata Wizard and the Clariah Wizard).

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Triply (Organisatie)Heeft kennis vanLDWizard

Rdf.jpg