KVK Linked Data Challenge

Terug naar de PLDN-KVK Webinar pagina

De KVK heeft een geanonimiseerde test linked dataset beschikbaar van het Nederlands Handelsregister en nodigt nu deelnemers aan de KVK Linked Data Challenge uit om innovatieve nieuwe toepassingen met deze linked data te bedenken en te pitchen tijdens de PLDN-KVK Webinar. In de nu volgende tekst worden de verdere details van de KVK Linked Data Challenge beschreven.

Algemene voorwaarden

  • Deelname aan de challenge is alleen mogelijk voor ZZP-ers en bedrijven
  • Personen en organisaties die betrokken zijn bij de organisatie van dit evenement zijn uitgesloten voor het winnen van de KVK Linked Data Challenge (maar kunnen wel een use caseEen usecase in software engineering en systems engineering is een beschrijving van een gedrag van een systeem, dat reageert op een verzoek dat stamt van buiten het systeem. Met andere woorden, de use case beschrijft "wie" met het betreffende systeem "wat" kan doen (bron: Wikipedia). pitchen die dan vervolgens door anderen kan worden uitgewerkt)

Beoordelingscriteria

Een jury zal de pitches en de in de twee weken daarna nog ingebrachte voorstellen beoordelen aan de hand van de volgende criteria:

  • De voorgestelde oplossing maakt goed gebruik van de linked data van de KVK en
  • De voorgestelde oplossing leent zich goed om uit te werken binnen een proof of concept of pilot

Uitslag

Uiterlijk 4 weken na 20 januari 2021 wordt de winnaar van de KVK Linked Data Challenge bekend gemaakt.

Winnaar

De winnaar van deze challenge kan rekenen op samenwerking met het KVK Innovatielab om dit idee verder uit te werken binnen een proof of concept of pilot.

Aanmelden

Deelname aan de challenge is gratis. Wil je een idee voor een use caseEen usecase in software engineering en systems engineering is een beschrijving van een gedrag van een systeem, dat reageert op een verzoek dat stamt van buiten het systeem. Met andere woorden, de use case beschrijft "wie" met het betreffende systeem "wat" kan doen (bron: Wikipedia). pitchen, stuur dan een mail naar info@pldn.nl. Dan kunnen we kijken hoe we de pitches het beste kunnen inplannen en kunnen voorbereiden. Twijfel je nog, maar wil je wel meedoen aan het volledige programma van deze webinar, meld je dan aan via dit aanmeldformulier.

Vragen? Meer informatie? Neem contact op met

Pieter van Everdingen info@pldn.nl

KVK-Linked-Data-Challenge-v2.png