Inspiratiesessie Linked Data bij het Kadaster - 18 april 2017

Dinsdag 18 april organiseert het Platform Linked Data Nederland in samenwerking met het Kadaster een sessie over de toepassing van Linked Data bij het Kadaster. Een kijkje in de keuken, want het Kadaster heeft het laatste jaar namelijk hard gewerkt aan zijn Linked Data implementatie.

Meerdere organisaties die zelf bezig zijn met Linked Data implementaties hebben recent bij het Kadaster aangeklopt voor kennisdeling. Mede hiervoor wordt deze inspiratiesessie georganiseerd, maar iedereen geinteresseerd in linked data implementaties is van harte welkom! De experts uit de ontwikkelteams zullen met u in discussie gaan over de uitdagingen die grootschalige linked data implementaties met zich meebrengen. Samen kunnen we grote stappen zetten.

Datum: 18 april 2017
Tijd: start 14:00 uur, einde: 17:00 uur met borrel
Locatie: Kadaster, locatie De Grift, Hofstraat 110 in Apeldoorn
Foto impressie: Kadaster Inspiratiesessie


Het programma zal aftrappen met korte presentaties van de verschillende onderdelen, en vervolgens zullen er parallelle discussie-sessies worden georganiseerd rond verschillende thema's, inclusief een open sessie zodat elk onderwerp besproken kan worden. Door het grote aantal deelnemers, zal het programma kort plenair aftrappen en vervolgens gaan splitsen door middel van 2 rondes, met daarin een presentatiesessie (de grote zaal), en 4 discussiesessies op verschillende thema’s in de omliggende ruimtes, inclusief een open sessie zodat elk onderwerp besproken kan worden.

Programma

14.15 – 14.25 uur…..Welkom door Jaco van Goudswaard, Alwin Sixma, Erwin Folmer (slides)
14.25 – 15.20 uur…..Ronde 1 met Presentatiesessie en Discussiesessies
15.20 – 15.35 uur…..Pauze en wissel
15.35 – 16.30 uur…..Ronde 2 met Presentatiesessie en Discussiesessies

16.30 – 17.30 uur…..Borrel

Toelichting - Presentatiesessie (zaal Register Legger)

In deze sessie worden een viertal presentaties gehouden die inzicht geven in het hoe/wat/waarom van de linked data ontwikkelingen bij het Kadaster. (deze sessie wordt in beide rondes herhaald)

  • Erwin Folmer - Waarom Linked Data @ Kadaster (slides)
  • Leo van der Sluijs - Kadaster en Omgevingswet (slides)
  • Peter Stolk - Gegevenscatalogus Omgevingswet (slides)
  • Jasper Roes - Kadaster Data Platform (data.pdok.nl)

    Toelichting – Discussiesessies

Er zijn een viertal parallelle discussiesessies (ook deze sessies worden in beide rondes herhaald), waarin een keuze gemaakt moet worden:
Sessie - Zaal Onderwerp Sprekers/Facilitators
A - Tachymeter Gegevenscatalogus voor de Omgevingswet, Metadata & Linked Data Theater (slides) Lars Wortel, Wessel Schollmeijer
B - Theodoliet De Techniek: Kadaster Data Platform, Architectuur keuzes, bulk data transformatie, triplestores, dataWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat.pdok.nl (slides) Joost Farla, Marco Brattinga
C - Borderel Semantiek modelleren in de BAG, BRT, DKK (slides) Pano Maria
D - Open Ruimte Open sessie: Breng zelf u vraag/onderwerp in! (voorbeeld onderwerpen: URIsEen Uniform Resource Identifier (URI), is een internet-protocolelement, gebaseerd op eerdere voorstellen van Tim Berners-Lee. Het is een unieke benaming van een bron, een stuk informatie, data of dergelijke., semantisch modelleren, geosparql, APIs, triplestores, etc..) Dimitri van Hees, Stanislav Ronzhin, Wouter Beek

16.30 – 17.30 uur Borrel


Inspiratie-next-exit.jpg