Hydra

 
Expert Finding.jpg
Expertise

Eigenschappen

Definitie (nl)Hydra is an effort to simplify the development of interoperable, hypermedia-driven Web APIs. The two fundamental building blocks of Hydra are JSONJSON (JavaScript Object Notation) is een lichtgewicht data-uitwisselingsformaat. Het is gemakkelijk voor mensen om te lezen en te schrijven. Machines kunnen gemakkelijk worden ontleed en gegenereerd. Het is gebaseerd op een subset van de JavaScript-programmeertaal,LDLinked Data is een internettechnologie waarmee je gestructureerde gegevens op een uniforme manier kunt beschrijven, modelleren, opslaan, publiceren en onderling kunt koppelen via het internet met behulp van RDF-gebaseerde open standaarden en URI's (bijv. W3C-aanbevelingen en vocabulaires). and the Hydra Core Vocabulary. JSONJSON (JavaScript Object Notation) is een lichtgewicht data-uitwisselingsformaat. Het is gemakkelijk voor mensen om te lezen en te schrijven. Machines kunnen gemakkelijk worden ontleed en gegenereerd. Het is gebaseerd op een subset van de JavaScript-programmeertaal,LDLinked Data is een internettechnologie waarmee je gestructureerde gegevens op een uniforme manier kunt beschrijven, modelleren, opslaan, publiceren en onderling kunt koppelen via het internet met behulp van RDF-gebaseerde open standaarden en URI's (bijv. W3C-aanbevelingen en vocabulaires). is the serialization format used in the communication between the server and its clients. The Hydra Core Vocabulary represents the shared vocabulary between them. By specifying a number of concepts which are commonly used in Web APIs it can be used as the foundation to build Web services that share REST's benefits in terms of loose coupling, maintainability, evolvability, and scalability. Furthermore it enables the creation of generic API clients instead of requiring specialized clients for every single APIEen application programming interface (API) is een verzameling definities op basis waarvan een computerprogramma kan communiceren met een ander programma of onderdeel (meestal in de vorm van bibliotheken). Vaak vormen API's de scheiding tussen verschillende lagen van abstractie, zodat applicaties op een hoog niveau van abstractie kunnen werken en het minder abstracte werk uitbesteden aan andere programma's. Hierdoor hoeft bijvoorbeeld een tekenprogramma niet te weten hoe het de printer moet aansturen, maar roept het daarvoor een gespecialiseerd stuk software aan in een bibliotheek, via een afdruk-API..
Bronhttp://www.markus-lanthaler.com/hydra/

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
HydraLid van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Pano Maria (Persoon)Heeft kennis vanHydra
Rdf.jpg