Example Step 5: Convert the data

In step 2 we have created a table with the dataWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. In this step we convert the data to RDF triples and apply the naming scheme defined in step 4. There are different tools that can be used to do this conversion. In this case we have used LODRefine, an extension of OpenRefine.

We load the table with the data in LODRefine. Then we use the RDF plugin to define RDF skeletons based on the ontology we defined in step 3. For example, the following expression is used to create URIsEen Uniform Resource Identifier (URI), is een internet-protocolelement, gebaseerd op eerdere voorstellen van Tim Berners-Lee. Het is een unieke benaming van een bron, een stuk informatie, data of dergelijke. for Usage Areas:

"http://data.liander.nl/id/energy/UsageArea/"+cells['POSTCODE_VAN'].value+cells['POSTCODE_TOT].value

We can also specify the rdf:type to be energy:UsageArea. And the various datatype propertiesAls in OWL properties of RDFS properties. to take their value from the appropriate columns in the table, e.g., that the energy:town property should get the value from the WOONPLAATS cell. An extract of the resulting triples is shown below.

@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix energy: <http://dataWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat.liander.nl/def/energy> .


<http://dataWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat.liander.nl/id/UsageArea/1011AC1011AC> a <http://dataWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat.liander.nl/def/energy#UsageArea> ;
	<http://dataWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat.liander.nl/def/energy#streetname> "De Ruyterkade" ;
	<http://dataWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat.liander.nl/def/energy#starting_postcode> "1011AC" ;
	<http://dataWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat.liander.nl/def/energy#final_postcode> "1011AC" ;
	<http://dataWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat.liander.nl/def/energy#town> "AMSTERDAM" .

<http://dataWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat.liander.nl/id/UsagePoint/1011AC1011ACE> a <http://dataWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat.liander.nl/def/energy#UsagePoint> ;
	<http://dataWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat.liander.nl/def/energy#low_rate_active> "28.13" ;
	<http://dataWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat.liander.nl/def/energy#smart_meter> "15.63" ;
	<http://dataWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat.liander.nl/def/energy#wheels> "1.1" ;
	<http://dataWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat.liander.nl/def/energy#location> <http://dataWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat.liander.nl/id/energy/UsageArea/1011AC1011AC> ;
	<http://dataWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat.liander.nl/def/energy#product_kind> <http://dataWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat.liander.nl/def/energy#Electricity> .

<http://dataWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat.liander.nl/id/UsagePoint/1011AC1011ACG> a <http://dataWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat.liander.nl/def/energy#UsagePoint> ;
	<http://dataWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat.liander.nl/def/energy#low_rate_active> "0" ;
	<http://dataWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat.liander.nl/def/energy#smart_meter> "18.18" ;
	<http://dataWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat.liander.nl/def/energy#location> <http://dataWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat.liander.nl/id/energy/UsageArea/1011AC1011AC> ;
	<http://dataWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat.liander.nl/def/energy#product_kind> <http://dataWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat.liander.nl/def/energy#Gas> .


Go back to example overview