Example Step 4: Define a naming scheme

In this step we define a scheme for assigning URIsEen Uniform Resource Identifier (URI), is een internet-protocolelement, gebaseerd op eerdere voorstellen van Tim Berners-Lee. Het is een unieke benaming van een bron, een stuk informatie, data of dergelijke. to the dataset. We deviate slightly from the proposed Dutch national URI strategy. Our URIsEen Uniform Resource Identifier (URI), is een internet-protocolelement, gebaseerd op eerdere voorstellen van Tim Berners-Lee. Het is een unieke benaming van een bron, een stuk informatie, data of dergelijke. have the following structure:

http://{domain}/{type}/{dataset%7Contology}/{concept}/{reference}

where

  • {domain} should be an internet domain (URLEen Uniform Resource Locator (afgekort URL) is een gestructureerde naam die verwijst naar een stuk data. Voorbeelden zijn het unieke adres waarmee de locatie van een webpagina op internet wordt aangegeven of een e-mailadres. In de naam is alle informatie opgenomen over de benodigde techniek om de betreffende gegevens te bereiken. De URL is een bijzondere vorm van de URI.) that the data owner controls where the data will be published and the URIsEen Uniform Resource Identifier (URI), is een internet-protocolelement, gebaseerd op eerdere voorstellen van Tim Berners-Lee. Het is een unieke benaming van een bron, een stuk informatie, data of dergelijke. can be dereferenced. In this case, ‘dataWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat.liander.nl’ seems appropriate.
  • {type} is either ‘id’ if the URI is an identifier of an object (individual/instance), ‘doc’ if it refers to the metadata about an object, or ‘def’ if it refers to the definition of a concept in an ontology.
  • {dataset|ontology} is either the short name of the dataset or of the ontology. In our case, we use the name ‘energy’ for both. We have made this addition for pragmatic reasons. We intend to publish this dataset alongside other datasetsEen gegevensverzameling is een verzameling RDF-triples, die wordt gepubliceerd, onderhouden of geaggregeerd door één aanbieder. and ontologiesFormele definitie van de klassen, eigenschappen en relaties van een datastructuur en de bijbehorende constraints als een knowledge graph on the same server. Therefore, we need a way to distinguish datasetsEen gegevensverzameling is een verzameling RDF-triples, die wordt gepubliceerd, onderhouden of geaggregeerd door één aanbieder. and ontologiesFormele definitie van de klassen, eigenschappen en relaties van een datastructuur en de bijbehorende constraints als een knowledge graph.
  • {concept} is the name of the concept to which the object identified by the URI refers.
  • {reference} should be a unique number or code identifying the object within the namespace. It can be a name or a number, as long as they are unique and not too long. For usage areas, we will use the concatenation of the starting and final postcodes as reference; for usage points, the postcodes followed by ‘E’ (for Electricity) or ‘G’ (for Gas); for Measurements, the date and the reference of the usage point.


Concepts in an ontology are referenced by their name. Therefore, the {reference} is left empty in this case. And rather than a ‘/’ the hash (#) is used to separate the {concept} from the rest of the URI. This is a best practice for naming ontology concepts that is supported by most ontology editors. Following this scheme we get for example the following URIsEen Uniform Resource Identifier (URI), is een internet-protocolelement, gebaseerd op eerdere voorstellen van Tim Berners-Lee. Het is een unieke benaming van een bron, een stuk informatie, data of dergelijke.:


Go back to example overview