Erwin Folmer - Big Data? Open Data? Nee, het is Linked Data!

 
Blog.png
Blog

Eigenschappen

Publicatiedatum2013/06/11
Blogteksthttp://www.digitaleoverheid.nl/actueel/i-nup-toppers/intItem/big-data-open-data-nee-het-is-linked-data/1990
Datum beschikbaar2015/04/28

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
Erwin Folmer - Big Data? Open DataOpen data is een term die wordt gebruikt om vrij beschikbare informatie aan te duiden. De voorwaarden waaronder deze informatie beschikbaar is wordt beschreven in licenties en gebruiksvoorwaarden. Bij open data wordt er wel naar gestreefd om de beperkingen in hergebruik tot een minimum te beperken.? Nee, het is Linked DataLinked Data is een internettechnologie waarmee je gestructureerde gegevens op een uniforme manier kunt beschrijven, modelleren, opslaan, publiceren en onderling kunt koppelen via het internet met behulp van RDF-gebaseerde open standaarden en URI's (bijv. W3C-aanbevelingen en vocabulaires).!Maker

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt