Enterprise Linked Data

Trekkers

 • Joep Creusen (NS)
 • Pieter van Everdingen (OpenIncBij OpenInc kun je terecht voor Enterprise ICT en Data architectuur diensten. OpenInc begeleid organisaties bij het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten met Linked Open Data (LOD) en Linked Enterprise Data (LED) en is partner van Platform Linked Data Nederland (PLDN). De eigenaar van OpenInc, Pieter van Everdingen, is een van de oprichters van de Smart Data Group.)

Deelnemers/Geinteresseerden

English Summary

A summary of the objectives and activities of the ELD (Enterprise Linked DataLinked Data is een internettechnologie waarmee je gestructureerde gegevens op een uniforme manier kunt beschrijven, modelleren, opslaan, publiceren en onderling kunt koppelen via het internet met behulp van RDF-gebaseerde open standaarden en URI's (bijv. W3C-aanbevelingen en vocabulaires).) project can be found on the following page.

Vraagstukken

Samenvattend willen we de volgende vraagstukken binnen de werkgroep Enterprise Linked Data uitwerken:

 • Hoe kunnen we met Linked Data een goede integratie-oplossing bouwen tussen applicaties?
 • Hoe verschilt een Linked Data integratie-oplossing van de meer traditionele integratie-oplossingen?
 • Is Linked Data ook goed te gebruiken bij transactionele systemen (naast de read-only toepassingen)?
 • Welke praktijkcase kunnen we uitwerken op de server in Almere om de voordelen van Linked Data aan te tonen?
 • Kunnen we de voordelen van Linked Data vanuit de praktijkcases vertalen naar een goede business case?


Deze vraagstukken zijn gebaseerd op de eerste discussie over Enterprise Linked Data op LinkedIn binnen de LOD group en de aankondiging op LinkedIn voor de eerste Conceptual Friday over dit onderwerp:


En tijdens een eerdere discussie bij Geonovum in oktober 2014 is ook besproken dat naast het bouwen van Linked Data applicaties er ook aandacht moet zijn voor het onderwerp interoperabiliteit binnen en tussen organisaties en welke rol Linked Data daarbij kan spelen. Oftewel wij zien Linked Data vooral ook als een flexibele en goedkopere manier om integraties te bouwen tussen applicaties. En dat willen we binnen deze werkgroep meer aandacht geven. Het zou daarbij mooi zijn als een we praktijkcase zouden kunnen uitwerken, waarbij er echt sprake is van ketenintegratie.


Aanpak

De aanpak moet vooral praktisch van aard zijn. Naast de eerste discussies zoals we die gestart zijn op LinkedIn en bij de eerste Conceptual Fridays willen we vooral ook dingen gaan doen. Belangrijk daarvoor is dat we tenminste 1 goede praktijkcase kunnen uitwerken voor de vraagstukken die we hierboven beschreven hebben. Globaal ziet de planning er nu als volgt uit:

Datum Actie
9 januari 1e Conceptual Friday als kick-off voor deze werkgroep
23 januari 2e Conceptual Friday om een eerste case te definieren
6 februari 3e Conceptual Friday om een best practice te definieren
12 februari PLDN Werksessie voor alle PLDN activiteiten/projecten
Begin maart Technische sessie voor ELD referentie architectuur
2 april Visiedocument presenteren op deze PLDN Bijeenkomst
April-mei-juni Tenminste 1 praktijkcase uitwerken in een PoC/pilot
April-mei-juni Tenminste 1 business case meer concreet maken
1 juli Resultaten van de PoC/pilot presenteren op de slotbijeenkomst

Daar waar nodig zullen nog extra Conceptual Fridays ingepland worden om tussenresultaten en nieuwe vragen met elkaar te bespreken.


Resultaten

Samengevat zijn de resultaten waar deze werkgroep naartoe werkt:

 • Publiceren van een visiedocument/verkoopdocument
 • Uitwerken van een (of meer) praktijkvoorbeelden
 • Concretisering van tenminste 1 business case

Verslagen

In deze sectie zullen verslagen opgenomen worden van Conceptual Fridays en werksessies van deze werkgroep.


Nuttige links

In deze sectie zijn een aantal links opgenomen die interessant kunnen zijn bij de verdere uitwerking van de vraagstukken binnen het onderwerp LDLinked Data is een internettechnologie waarmee je gestructureerde gegevens op een uniforme manier kunt beschrijven, modelleren, opslaan, publiceren en onderling kunt koppelen via het internet met behulp van RDF-gebaseerde open standaarden en URI's (bijv. W3C-aanbevelingen en vocabulaires). in Enterprise Context. Een meer algemeen overzicht met nuttige Linked Data links is te vinden op de volgende Links pagina

Deze presentatie was 1 van de aanleidingen om met dit onderwerp binnen PLDN aan de slag te gaan.
 • Linked Data Platform (LDP) Working Group en LDPNext (W3CHet World Wide Web Consortium is een organisatie die de webstandaarden voor het wereldwijde web ontwerpt, zoals HTML, XHTML, XML, CSS en de Web Content Accessibility Guidelines. Het wordt geleid door Tim Berners-Lee, de originele bedenker van het HTTP-protocol en HTML, waar het web oorspronkelijk en nog steeds grotendeels op gebaseerd is.)
W3C pagina's van de Linked Data Platform working group voor de 1.0 versie en de volgende versies. LDP biedt een oplossing voor transacties met Linked Data en werkt aan het toevoegen van authentication in een van de volgende versies van LDPLinked Data Platform (LDP) definieert een verzameling regels voor HTTP-bewerkingen op web-bronnen, sommige gebaseerd op RDF, om een architectuur te bieden voor het read-write web met Linked Data..
Een open source raamwerk voor het bouwen van Linked Data applicaties. Zij geven in hun presentaties ook voorbeelden hoe Linked Data bronnen met niet Linked Data bronnen gecombineerd kunnen worden o.a. door gebruik van R2RML.
Interessant Linked Data oplossingsscenario dat in Belgie ontwikkeld is, die er o.a. voor zorgt dat de beschikbaardheid van data beter geregeld kan worden door meer aan de client-kant in te regelen voor het goed kunnen werken met Linked DataLinked Data is een internettechnologie waarmee je gestructureerde gegevens op een uniforme manier kunt beschrijven, modelleren, opslaan, publiceren en onderling kunt koppelen via het internet met behulp van RDF-gebaseerde open standaarden en URI's (bijv. W3C-aanbevelingen en vocabulaires)..
 • Andreas Blumauer en Martin Kaltenbock van de Semantic Web Company presenteren regelmatig over Enterprise Linked Data onderwerpen:
 • Jan Voskuil van het bedrijf Taxonic heeft een aantal interesante whitepapers gepubliceerd, waaronder:
Deze whitepaper is ook als losse PDF op het internet te vinden. Daarnaast zet Jan zich ook in om de SKOS vocabulaireEen vocabulaire is een verzameling herbruikbare modeleerconstructies in RDF, generiek of specifiek voor een bepaald domein, die gebruikt kunnen worden om Linked Data mee te beschrijven, modeleren en op te slaan en om Linked Data via het internet met elkaar te kunnen linken. op de 'Pas Toe-Leg Uit' standaardenlijst te krijgen. Zie o.a. de SKOS pagina op de website van Forum StandaardisatieForum en College Standaardisatie bevorderen interoperabiliteit en de toepassing van open standaarden binnen de Nederlandse overheid. Digitale systemen zijn interoperabel als gegevens onderling kunnen worden uitgewisseld. Het College beheert de lijst met aanbevolen en verplichte open standaarden die gelden voor de gehele publieke sector. voor meer informatie over deze laatste activiteit. Op 22 januari 2015 is er ook nog een expertbijeenkomst georganiseerd om het over dit onderwerp te hebben (is er een verslag van deze bijeenkomst gemaakt?, wat was de uitkomst?).
 • John Walker e.a. hebben al een aantal keren een presentatie gegevenWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat over hoe Linked Data gebruikt wordt bij NXP:
De nieuwe eigen website van Markus Lanthaler met daarop meer over zijn achtergrond, zijn presentaties en zijn publicaties. Markus heeft een presentatie gegevenWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat op de PiLOD bijeenkomst bij Beeld en Geluid in Hilversum (juni 2014) en hij is o.a. bekend van het ontwikkelen van API'sEen application programming interface (API) is een verzameling definities op basis waarvan een computerprogramma kan communiceren met een ander programma of onderdeel (meestal in de vorm van bibliotheken). Vaak vormen API's de scheiding tussen verschillende lagen van abstractie, zodat applicaties op een hoog niveau van abstractie kunnen werken en het minder abstracte werk uitbesteden aan andere programma's. Hierdoor hoeft bijvoorbeeld een tekenprogramma niet te weten hoe het de printer moet aansturen, maar roept het daarvoor een gespecialiseerd stuk software aan in een bibliotheek, via een afdruk-API. m.b.v. JSON-LDLinked Data is een internettechnologie waarmee je gestructureerde gegevens op een uniforme manier kunt beschrijven, modelleren, opslaan, publiceren en onderling kunt koppelen via het internet met behulp van RDF-gebaseerde open standaarden en URI's (bijv. W3C-aanbevelingen en vocabulaires). en Hydra. Inmiddels alweer verder dan dat en is hij ook bezig met de 'web of things', een onderwerp waar de BBC ook aan werkt vanuit hun Linked Data activiteiten. Twee presentaties die voor ons interessant kunnen zijn:
 • De BBC heeft ook goede voorbeelden van het gebruik van Linked DataLinked Data is een internettechnologie waarmee je gestructureerde gegevens op een uniforme manier kunt beschrijven, modelleren, opslaan, publiceren en onderling kunt koppelen via het internet met behulp van RDF-gebaseerde open standaarden en URI's (bijv. W3C-aanbevelingen en vocabulaires)., o.a. voor hun sport en muziek websites:
De laatste link is een verwijzing naar een BBC blog waarin uitgelegd wordt hoe de BBC verder wil gaan met hun Linked Data activiteiten en dat wil uitbreiden naar de 'web of things'.