Enterprise Architectuur

 
Expert Finding.jpg
Expertise

Eigenschappen

Label (nl)Enterprise Architectuur
Label (en)Enterprise Architecture
AfkortingEA
Definitie (nl)Werkdomein en discipline, die methoden biedt om de structuur en onderlinge relaties van een organisatie in termen van bepaalde kritieke bedrijfsdomeinen alomvattend te definiëren, organiseren, standaardiseren en documenteren,
Definitie (en)Work domain and discipline that provides methods to comprehensively define, organize, standardize, and document an organization’s structure and interrelationships in terms of certain critical business domains,
Exacte overeenkomsthttps://www.begrippenxl.nl/archixl/nl/page/Enterprise-architectuur

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Pieter van Everdingen (Persoon)Heeft kennis vanEnterprise Architectuur

Rdf.jpg