Eigenschap:Titelatuur

Type eigenschap
:
String
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
nee
Weergave op formulieren
:
Tekstregel
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Toelichting op formulier
:
Titel (dhr, mevr, Ir, Dr enz. )
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:

No type definition was found for "title" in the foaf import.