ELD uitdagingen 1

Een van de geinteresseerden in Enterprise Linked Data loopt tegen de volgende uitdagingen aan in de praktijk:

 • Inkomende en uitgaande berichten op koppelvlakken (een Enterprise Service Bus) omzetten naar triples is moeizaam,
  • als je in de broncode geen domeinkennis wilt stoppen vanwege onderhoudbaarheid (bv. op een generieke manier vertalen van edifact naar triples)
  • als je gegevens wilt synchroniseren naar clients (smartphones en tablets) want dat is per definitie zelfbouw
 • We hebben 50.000 fatclients (business-logicaZie ook: https://ocw.tudelft.nl/courses/redeneren-en-logica/subjects/propositielogica/ (online cursus propositie logica) en https://ocw.tudelft.nl/courses/redeneren-en-logica/subjects/predicatenlogica/ (online cursus predicaten logica) van de TU Delft over dit onderwerp. in javascript runt in browser)
  • hoe ga je stukjes van de massief samenhangende graaf aan de backend uitdelen aan de clients
  • hoe ga je updates op deze stukjes terug synchroniseren naar de backend, en doorsturen naar andere clients indien relevant
  • atomair, rol-back etc.
 • Een rdf-store als ODS voor 15.000 concurrent gebruikers werkt technisch niet vanwege performance problemen
  • indexering is niet te dimensioneren (execution paths worden niet geoptimaliseerd)
  • open path-queries hebben te lange latency-tijden
  • Sparql is geen handige taal om over een graaf 'te wandelen' als je het pad dat je bewandelen wilt niet van te voren weet.


Deze uitdagingen zijn kort besproken op de Conceptual Friday van 9 januari.

LDP biedt een oplossing voor transacties met Linked Data en de W3C LDP Working Group werkt aan een verbeterde versie van LDP waarin ook authentication zit. Met de huidige versie van LDP moet je de beveiliging van data nog op HTTPHypertext Transfer Protocol (HTTP) is het protocol voor de communicatie tussen een webclient (meestal een webbrowser of een app) en een webserver. Dit protocol wordt niet alleen veel op het wereldwijde web gebruikt, maar ook op lokale netwerken (we spreken dan van een intranet).-niveau regelen.

Indexering is nog lastig met Linked DataLinked Data is een internettechnologie waarmee je gestructureerde gegevens op een uniforme manier kunt beschrijven, modelleren, opslaan, publiceren en onderling kunt koppelen via het internet met behulp van RDF-gebaseerde open standaarden en URI's (bijv. W3C-aanbevelingen en vocabulaires)., maar grote partijen als IBM en Oracle werken gestaag aan verbeteringen op dit gebied.

Schaalbaarheid kan een issue zijn bij het werken met Linked DataLinked Data is een internettechnologie waarmee je gestructureerde gegevens op een uniforme manier kunt beschrijven, modelleren, opslaan, publiceren en onderling kunt koppelen via het internet met behulp van RDF-gebaseerde open standaarden en URI's (bijv. W3C-aanbevelingen en vocabulaires).. Er zijn verschillende manieren om dit op te lossen. Tussenstappen inbouwen in het proces, waarbij data geaggregeerd wordt in 'data containers' die beter te verwerken zijn in een volgende processtap (bijv. bij hele grote hoeveelheden sensordata). Partijen als Google en Facebook hebben dit opgelost door hun server park en hun data centers dubbel uit te voeren (meerdere data centers die kunnen bijspringen daar waar nodig).

In een volgende Conceptual Friday zouden wij deze uitdagingen nog meer in detail willen bespreken met een vertegenwoordiger van deze praktijkcase.