EAI

 
Expert Finding.jpg
Expertise

Eigenschappen

Definitie (nl)Enterprise Application Integration (EAIEnterprise Application Integration (EAI))
Bronhttps://nl.wikipedia.org/wiki/Enterprise_application_integration

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
EAIEnterprise Application Integration (EAI)Lid van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Rdf.jpg