Developer vriendelijke open data

 
Nieuws.jpg
Nieuws

Eigenschappen

Publicatiedatum2016/06/30
Korte samenvattingLinda van den Brink werkt bij Geonovum aan Geo4web: een project om geodata op een developervriendelijke manier te publiceren en gebruikt te krijgen. In een e-magazine van het Ministerie van Economische Zaken, over ICT Doorbraakprojecten, publiceerde zij een artikel over dit project.
Bronhttp://emagazine.doorbraakmetopendata.nl/open-data-in-perspectief#!/geo4web-developervriendelijke-open-data
MakerGeonovum

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
Developer vriendelijke open dataRelatie
  • Platform Linked Data (Let op: pagina bestaat niet.)


#Geo4web: Developervriendelijke open data

Open data zijn er om gebruikt te worden. In de geo-wereld hebben we veel open datasets en een volledig op open standaarden gebaseerde infrastructuur om die data te delen met de buitenwereld. Een prachtige basis om hergebruik mogelijk te maken, zou je zeggen. Of niet?

Bij Geonovum bekroop ons steeds meer het gevoel dat er niet uitkomt wat er in zit. Binnen ons eigen wereldje werkt het allemaal prima, maar als je geen geo-ICT expert bent, vind je niet vanzelfsprekend de weg naar de vele open geo-datasets. En als je ze vindt, kun je er niet zomaar mee overweg. Er is een kloof te overbruggen.

Aansluiten bij de leefwereld van de developer

Wij denken de kloof te kunnen verkleinen door voor het publiceren van open geodata niet alleen de specifieke geo-standaarden gebruiken, maar ook de algemene webstandaarden die iedere ontwikkelaar tegenwoordig kent. Maar in hoeverre zijn de algemene webstandaarden geschikt voor geodata? Om dit proefondervindelijk te ontdekken, hebben we vanuit Geonovum, met onder andere sponsoring vanuit het project Open geodata als grondstof voor groei en innovatie, een ‘testbed' opgestart. Daarin hebben we marktpartijen uitgenodigd om onderzoeksvragen rondom het publiceren van open geodata op het web te beantwoorden.

Praktische aanbevelingen

De eerste antwoorden zijn in maart dit jaar gepubliceerd. We hebben onder meer geleerd dat je moet zorgen dat geodata begrijpelijk is voor leken en hoe je dat kunt doen. En hoe je kunt zorgen dat de 'time to first successful call' - de tijd die het een ontwikkelaar kost om een data API te doorgronden -, zo kort mogelijk is. Ook is uitgezocht hoe je webstandaarden toepast in geodata zodat populaire zoekmachines de data gaan indexeren – en je data dus vindbaar wordt in bijvoorbeeld Google. Bovendien is een toolkit ontwikkeld die een laagje bovenop de bestaande geodata infrastructuur kan vormen en alle geodata die daarin zit, beschikbaar stelt volgens de inzichten uit de vorige paragraaf.

Developervriendelijke erfgoed data

Deze inzichten zijn we nu in een tweede fase verder aan het verfijnen. Voor dit tweede testbed heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed databronnen beschikbaar gesteld. Triply, een spin-off vanuit de VU en het bedrijf achter de zeer innovatieve ‘LOD Laundromat’, gaat op basis van de aanbevelingen uit het eerste testbed aan de slag met het 'developervriendelijk' publiceren van deze databronnen. Zij kijken daarbij onder meer naar de kennis die deze manier van publiceren vraagt, en de tijd en kosten die ermee zijn gemoeid.

Verwerkt in een app

Zodra deze data beschikbaar zijn, gaat Alterra op basis van een use case uit het rapport 'informatiehuis cultureel erfgoed' een app ontwikkelen op de data. En zij gaan daarbij ervaren of de beschikbare data inderdaad zo developervriendelijk is. De use case gaat uit van een vrijwilliger bij een stichting die het landschap wil beschermen tegen nieuwbouw. De app helpt de vrijwilliger allerlei informatie te vinden over de locatie waar het om gaat, zoals het bestemmingsplan, lokale voorzieningen, geschiedenis van het landschap ter plekke, aangevraagde vergunningen etc.

Eind juli publiceren we de ervaringen uit het tweede testbed. De ontwikkelingen zijn live te volgen via GitHub!

Lees meer