Details Seminar Thesauri Best Practices

Terug naar de hoofdpagina

De rol van thesauri in datamanagement

Data is de nieuwe haarlemmerolie. Organisaties willen datagedreven worden en hun beslissingen baseren op feiten. Ze willen kunstmatige intelligentie, machine learning en deep learning inzetten om diepere inzichten te halen uit hun dataWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Dit alles veronderstelt dat duidelijk is wat de data betekent en juist daar gaat het vaak fout. Woorden en hun definitie zijn de basis voor datamanagement. Danny Greefhorst zal een overzicht geven van datamanagement en de rol van thesauri daarbinnen. Hij zal vanuit zijn ervaringen laten zien hoe thesauri praktisch kunnen worden ingezet.

Danny Greefhorst is directeur van ArchiXLArchiXL is een onafhankelijk adviesbureau gespecialiseerd in enterprise- en IT-architectuur. Wij helpen organisaties bij het inrichten van hun informatievoorziening en het creëren van het noodzakelijke inzicht. Wij richten ons op organisaties in publieke en financiële sector. Vanuit ArchiXL Opleidingen bieden we praktijkgerichte opleidingen op het gebied van architectuur. en actief als enterprise-architect en consultant op dataWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat-, informatie- en kennisintensieve vraagstukken. Hij is voorzitter van de interessegroepen architectuur en kritisch denken van informatie van het Koninklijke Vereniging van Informatieprofessionals en voorzitter van Stichting Digital Architecture. Hij is ook auteur van boeken en artikelen op het gebied van digitale transformatie en enterprise-architectuur.

Thesauri van de KB op dataWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat.bibliotheken.nl

Sommigen beweren dat de rol van thesauri in dit tijdperk van Google en fulltext-zoeken uitgespeeld is. Anderen denken dat op Artificial Intelligence-gebaseerde algorithmen thesauri in de nabije toekomst overbodig zullen maken. Hoe dan ook lijkt het er op dat de rol en betekenis van thesauri door diverse technische ontwikkelingen aan het veranderen is. Binnen de linked dataWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat-publicatieomgeving van de KB, data.bibliotheken.nl worden een aantal traditionele thesauri toegepast. Juist de toepassing van thesauri in een linked dataWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat-context lijkt ze een nieuw leven in te kunnen gaan blazen. In deze presentatie dit geïllustreerd worden aan de hand van voorbeelden op dataWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat.bibliotheken.nl.

René Voorburg werkt sinds 2009 bij de KB, de nationale bibliotheek. Hij is daar productmanager van de voorzieningen die onder andere het fundament vormen voor de website Delpher.nl. Ook de linked dataWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat-omgeving dataWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat.bibliotheken.nl maakt daar onderdeel.

Eenheid van taal in de zorg met SNOMED CT

Snelle en ondubbelzinnige uitwisseling van gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat is in de zorg van levensbelang. Een belangrijke voorwaarde hiervoor is Eenheid van Taal. Nictiz probeert Eenheid van Taal in de zorg te bevorderen door gebruik van nationale en internationale terminologiestelsels te stimuleren.

De meest omvangrijke en complexe van deze terminologiestelsels is SNOMED CT, een internationaal medisch terminologiestelsel dat een verzameling standaardtermen met hun synoniemen bevat. Naast een referentieterminologie is SNOMED tevens een OWLDe Web Ontology Language (OWL) is de standaard van W3C voor het definiëren van ontologieën voor het wereldwijd web. Deze ontologieën worden door de formele semantiek gekenmerkt, gebaseerd op de standaard RDF voor objecten van W3C.-ontologie: rijke structuur is bij uitstek geschikt om analyse en meervoudig gebruik van de vastgelegde informatie te ondersteunen.

Feikje Hielkema-Raadsveld, expert medische terminologie bij Nictiz met een achtergrond in semantic web-technologie, werkt aan het beheer van de Nederlandse editie van SNOMED CT. Zij geeft advies over het gebruik van terminologiestelsels in de zorg en is onder andere betrokken bij Eenheid van Taal in antibioticaresistentie.

De bruikbaarheidZie ook bij data usability en bij vindbaarheid. van thesauri binnen de RCEDe Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) is een onderdeel van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. We werken onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van de minister en voeren wet- en regelgeving en erfgoedbeleid uit dat het ministerie en de dienst samen maken. Ook ontwikkelen we praktisch toepasbare kennis en geven we advies over rijksmonumenten, landschap & leefomgeving, archeologie en roerend erfgoed. Linked Data Voorziening

Bij de registratie of beschrijving van objecten of concepten botst men vaak op het probleem van de dubbelzinnigheid van dataWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Hoe lost je dit op en zorg je voor het beter doorzoekbaar van je Linked dataWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat? Kortom hoe verbeter je dataprecisie en volledigheid binnen een zoekopdracht? Patrick vertelt op welke wijze thesauri worden ingezet om deze verbeterslag te maken binnen de informatiestructuur van de RCEDe Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) is een onderdeel van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. We werken onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van de minister en voeren wet- en regelgeving en erfgoedbeleid uit dat het ministerie en de dienst samen maken. Ook ontwikkelen we praktisch toepasbare kennis en geven we advies over rijksmonumenten, landschap & leefomgeving, archeologie en roerend erfgoed.. Daarbij gaat hij specifiek in op het RCEDe Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) is een onderdeel van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. We werken onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van de minister en voeren wet- en regelgeving en erfgoedbeleid uit dat het ministerie en de dienst samen maken. Ook ontwikkelen we praktisch toepasbare kennis en geven we advies over rijksmonumenten, landschap & leefomgeving, archeologie en roerend erfgoed. Linked data model; de inrichting van de Cultuurhistorische thesaurusIn de klassieke betekenis is een thesaurus een soort naslagwerk. Een thesaurus gebruikt men om het exacte woord voor een voorwerp (een bepaalde vakterm) of een woord met de gewenste connotatie (uit stijloverwegingen) te vinden. en het referentienetwerk en geeft hij een korte demonstratie van het thesaurusbeheersysteem PoolParty en laat hij in GraphDB zien hoe de thesaurusIn de klassieke betekenis is een thesaurus een soort naslagwerk. Een thesaurus gebruikt men om het exacte woord voor een voorwerp (een bepaalde vakterm) of een woord met de gewenste connotatie (uit stijloverwegingen) te vinden. is ingebed in de linked data voorziening.

Patrick Mout is werkzaam als adviseur bedrijfsvoering binnen de RCEDe Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) is een onderdeel van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. We werken onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van de minister en voeren wet- en regelgeving en erfgoedbeleid uit dat het ministerie en de dienst samen maken. Ook ontwikkelen we praktisch toepasbare kennis en geven we advies over rijksmonumenten, landschap & leefomgeving, archeologie en roerend erfgoed.. Hij heeft meer dan 25 jaar ervaring in datacuratie en thesaurusbouw in zijn rol als senior informatiespecialist en Linked data modelleur.

Verbinden van thesauriIn de klassieke betekenis is een thesaurus een soort naslagwerk. Een thesaurus gebruikt men om het exacte woord voor een voorwerp (een bepaalde vakterm) of een woord met de gewenste connotatie (uit stijloverwegingen) te vinden.

In sommige toepassingen is het handig om termen uit de ene thesaurusIn de klassieke betekenis is een thesaurus een soort naslagwerk. Een thesaurus gebruikt men om het exacte woord voor een voorwerp (een bepaalde vakterm) of een woord met de gewenste connotatie (uit stijloverwegingen) te vinden. te verbinden met gerelateerde termen uit een andere thesaurusIn de klassieke betekenis is een thesaurus een soort naslagwerk. Een thesaurus gebruikt men om het exacte woord voor een voorwerp (een bepaalde vakterm) of een woord met de gewenste connotatie (uit stijloverwegingen) te vinden.. Voor grote thesauri is dit geen triviale opgave. In deze presentatie ga ik in op ons onderzoek om dit proces deels te automatiseren, en ga ik dieper in op de voor en nadelen van de verschillende aanpakken. Een concrete toepassing die uit dit onderzoek voortgekomen is, is Spinque's CultuurLINKOnline app voor het linken van SKOS-vocabulaires. Deze applicatie is ontwikkeld voor instellingen voor cultureel erfgoed om hen te helpen hun vocabulaires, zoals thesauri en termenlijsten, te verbinden met de Nederlandse cultureel erfgoedhub. De Hub bevat thesauri van het Nederlands Instituut voor Beeld en GeluidNederlands Instituut voor Beeld en Geluid (NIBG), ook wel bekend als Beeld en Geluid en Sound and Vision is is een audiovisueel archief met museale functies gevestigd in de Noord-Hollandse plaats Hilversum.<br/><br/> The Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (NIBG), also known as Beeld en Geluid and Sound and Vision, is an audiovisual archive with museum functions located in Hilversum., Naturalis, RCEDe Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) is een onderdeel van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. We werken onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van de minister en voeren wet- en regelgeving en erfgoedbeleid uit dat het ministerie en de dienst samen maken. Ook ontwikkelen we praktisch toepasbare kennis en geven we advies over rijksmonumenten, landschap & leefomgeving, archeologie en roerend erfgoed. en Getty. Met CultuurLINKOnline app voor het linken van SKOS-vocabulaires upload je je vocabulaireEen vocabulaire is een verzameling herbruikbare modeleerconstructies in RDF, generiek of specifiek voor een bepaald domein, die gebruikt kunnen worden om Linked Data mee te beschrijven, modeleren en op te slaan en om Linked Data via het internet met elkaar te kunnen linken., selecteer je een doel uit de Hub en bouw je je unieke linkstrategie.

Jacco van Ossenbruggen is verantwoordelijk voor de onderzoeksgroep "User-Cenric Data Science" bij de Vrije Universiteit Amsterdam en het onderzoek "Information Access" bij het Centrum voor Wiskunde en Informatica.

De doorontwikkeling en het beheer van de Aquo thesaurusIn de klassieke betekenis is een thesaurus een soort naslagwerk. Een thesaurus gebruikt men om het exacte woord voor een voorwerp (een bepaalde vakterm) of een woord met de gewenste connotatie (uit stijloverwegingen) te vinden.

Aquo is de uniforme taal voor de uitwisseling van gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat binnen de watersector. De Aquo-standaard maakt het mogelijk om op een uniforme manier gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat uit te wisselen tussen partijen die betrokken zijn bij het waterbeheer en draagt daarmee bij aan een kwaliteitsverbetering van het waterbeheer. Het eenvoudig en eenduidig delen van informatie leveren tijd- en geldwinst op. Koos Boersma vertelt over de doorontwikkeling van de Aquo standaard en de wijze waarop het beheer van de thesaurusIn de klassieke betekenis is een thesaurus een soort naslagwerk. Een thesaurus gebruikt men om het exacte woord voor een voorwerp (een bepaalde vakterm) of een woord met de gewenste connotatie (uit stijloverwegingen) te vinden. is ingericht.

Koos Boersma is werkzaam voor Informatiehuis Water. Als informatie-architect is hij en mede verantwoordelijk voor het beheer van de Aquo-standaard.

Samenwerken aan de nieuwe PLDN Linked Data ThesaurusDe PLDN Linked Data Thesaurus (PLDN-LDT) is een SKOS-thesaurus die de Linked Data-termen beschrijft die we in onze PLDN-community gebruiken

Bij het zoeken naar een goede Linked Data ThesaurusDe PLDN Linked Data Thesaurus (PLDN-LDT) is een SKOS-thesaurus die de Linked Data-termen beschrijft die we in onze PLDN-community gebruiken kwamen we tot de conclusie dat die er nog niet is. Wel zijn er wat verouderde glossaries. Hoog tijd dus om dit vanuit de PLDN-community op te pakken en een goede actuele versie te maken. Uitgangspunten waren, hergebruik zoveel mogelijk wat er al is van bijv. DBpediaDBpedia is a crowd-sourced community effort to extract structured information from Wikipedia and make this information available on the Web. DBpedia allows you to ask sophisticated queries against Wikipedia, and to link the different data sets on the Web to Wikipedia data. We hope that this work will make it easier for the huge amount of information in Wikipedia to be used in some new interesting ways. Furthermore, it might inspire new mechanisms for navigating, linking, and improving the encyclopedia itself. en Wikidata, verwijs zoveel mogelijk naar de officiële bronnen van bijv. W3C en Forum StandaardisatieForum en College Standaardisatie bevorderen interoperabiliteit en de toepassing van open standaarden binnen de Nederlandse overheid. Digitale systemen zijn interoperabel als gegevens onderling kunnen worden uitgewisseld. Het College beheert de lijst met aanbevolen en verplichte open standaarden die gelden voor de gehele publieke sector., houd het simpel, de nadruk moet vooral liggen op het makkelijk kunnen vinden van definities en aanvullende gerelateerde informatie en werk zoveel mogelijk in het Engels en waar nodig in het Nederlands. Veel Linked Data termen zijn Engelstalig, maar we hebben ook een aantal typische Nederlandse uitdrukkingen. Pieter van Everdingen zal in zijn presentatie een eerste Bèta-versie van de PLDN Linked Data ThesaurusDe PLDN Linked Data Thesaurus (PLDN-LDT) is een SKOS-thesaurus die de Linked Data-termen beschrijft die we in onze PLDN-community gebruiken laten zien, die we binnen de PLDN-community voor de zomervakantie willen uitwerken naar een goede 1.0 versie.

Pieter van Everdingen is Community Manager van Platform Linked Data Nederland (PLDNPlatform Linked Data Nederland (PLDN)) en werkt als zelfstandig werkend adviseur ook aan Linked Data projecten die hij bij klanten uitvoert. Hij heeft ruim 20 jaar ervaring als Senior Enterprise en Data Architect in verschillende sectorenEen sector is een deel van de economie. Het is een benaming voor alle bedrijven samen die actief zijn in een bepaalde categorie producten of diensten. en veelal in internationale omgevingen en is vaak nauw betrokken bij het definiëren van de ICT- en Data-strategie van organisaties, bij business case ontwikkeling, bij proof of concepts en pilots en bij de realisatie van robuuste, duurzame en goed onderhoudbare ICT-oplossingen.


Terug naar de hoofdpagina