Data Pods, Kluizen & Spaces: Een nieuwe blik op Data Eigenaarschap – 27 januari 2022


Op dit moment zien we een aantal interessante ontwikkelingen op het gebied van data eigenaarschap, die mede getriggerd worden door een aantal knelpunten op dit gebied, zoals hoe onze data op dit moment gebruikt en misbruikt wordt door grote techbedrijven zoals Google, Facebook, LinkedIn, etc. Als gebruiker zijn we niet meer in controle over onze eigen persoonlijke data en lopen we tegen problemen aan als we onze eigen data met anderen willen delen.

Gelukkig zien we aantal initiatieven, die verbetering willen aanbrengen in deze ongewenste situatie. In deze inspiratiesessie zullen drie verschillende aanpakken gepresenteerd worden die ons zullen laten zien hoe het ook anders kan. Tom Haegemans van Digita zal ons vertellen hoe we dit met Solid kunnen oplossen, Alex Tourski zal ingaan op hoe Post-Platforms dit benadert en Michiel Stornebrink van TNO zal ons een update geven over de activiteiten binnen International Data Spaces (IDS).

Bij al deze initiatieven zien we dat semantiek en linked data een grotere rol beginnen te spelen of juist tot de kern van de oplossing behoren om het delen en uitwisselen van gegevens makkelijker te maken en om de betekenis van gegevens beter te kunnen begrijpen (zowel door mensen als machines). Maar het belangrijkste is, dat linked data als ‘unifying technology’ de brug kan slaan tussen verschillende werelden, die dan makkelijker met elkaar kunnen samenwerken in netwerken en ketens, maar dat het voor de gebruiker onzichtbaar ‘onder de motorkap’ zit, terwijl dan wel verschillende databronnen integraal bevraagd en gebruikt kunnen worden binnen linked data toepassingen (waardoor hergebruik van data over organisatie-, sector- en landsgrenzen heen beter mogelijk wordt).

Datum: Donderdag 27 januari 2022
Tijd: 14:00-15:00 uur (online)

Video-opname: Link naar de opname


Programma[bewerken]

14:00 Introductie – Erwin Folmer (PLDN)
14:00 Data hergebruik op basis van personal data stores met Solid: introductie en toepassingen – Tom Haegemans (Digita) (slides)

In deze presentatie zal Tom Haegemans, mede-oprichter en CTO van Digita en professor aan de KU Leuven, praten over data hergebruik en hoe Solid dit faciliteert. Daarnaast zal hij een aantal concrete use cases toelichten waar deze technologie reeds wordt ingezet.

14:20 Post-Platforms: Introducing competition among platforms with SOLID – Alex Tourski (Post-Platforms) (slides)

Post-Platforms is a new SOLID-based initiative able to give back users the control over their data, while still enjoing all benefits of existing platforms, by eliminating unwished monopoly position of tech giants. Alex Tourski, co-founder of Post-Platforms will give an introduction to the Post-Platforms initiative and highlight several use cases, he is currently working on.

14:40 Toepassen knowledge graph technologie in IDS infrastructuur – Michiel Stornebrink (TNO) (slides)

De International Data Spaces (IDS) referentie architectuur maakt het mogelijk veilig en vertrouwd data te delen in een business ecosysteem. De generieke infrastructuur afspraken en bouwblokken geven echter geen invulling aan de semantische interoperabiliteit die nodig is in het afsprakenstelsel van het ecosysteem. In deze presentatie ligt Michiel Stornebrink (TNO, Data Ecosystems) toe welke ontwikkelingen er zijn. Dit betreft o.a. het inzetten van gegevensmodel voor configuratie van IDS-connectoren en de rol van RML voor data conversie. Middels een praktische case en demonstrator wordt dit geïllustreerd.

15:00 Afronding – Erwin