Data Pods, Kluizen & Spaces: Een nieuwe blik op Data Eigenaarschap – 27 januari 2022


Op dit moment zien we een aantal interessante ontwikkelingen op het gebied van data eigenaarschapIn het Engels Data ownership, oftewel hoe kun je ervoor zorgen dat een Data bron (een Data producer) 1 eigenaar heeft die ervoor zorgt dat de data conform de gemaakte afspraken beschikbaar is voor Data consumers., die mede getriggerd worden door een aantal knelpunten op dit gebied, zoals hoe onze data op dit moment gebruikt en misbruikt wordt door grote techbedrijven zoals Google, Facebook, LinkedIn, etc. Als gebruiker zijn we niet meer in controle over onze eigen persoonlijke data en lopen we tegen problemen aan als we onze eigen data met anderen willen delen.

Gelukkig zien we aantal initiatieven, die verbetering willen aanbrengen in deze ongewenste situatie. In deze inspiratiesessie zullen drie verschillende aanpakken gepresenteerd worden die ons zullen laten zien hoe het ook anders kan. Tom Haegemans van Digita zal ons vertellen hoe we dit met Solid kunnen oplossen, Alex Tourski zal ingaan op hoe Post-Platforms dit benadert en Michiel Stornebrink van TNO zal ons een update geven over de activiteiten binnen International Data Spaces (IDSInternational Data Spaces (IDS) is ...).

Bij al deze initiatieven zien we dat semantiek en linked data een grotere rol beginnen te spelen of juist tot de kern van de oplossing behoren om het delen en uitwisselen van gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat makkelijker te maken en om de betekenis van gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat beter te kunnen begrijpen (zowel door mensen als machines). Maar het belangrijkste is, dat linked data als ‘unifying technology’ de brug kan slaan tussen verschillende werelden, die dan makkelijker met elkaar kunnen samenwerken in netwerken en ketens, maar dat het voor de gebruiker onzichtbaar ‘onder de motorkap’ zit, terwijl dan wel verschillende databronnen integraal bevraagd en gebruikt kunnen worden binnen linked data toepassingen (waardoor hergebruik van data over organisatie-, sectorEen sector is een deel van de economie. Het is een benaming voor alle bedrijven samen die actief zijn in een bepaalde categorie producten of diensten.- en landsgrenzen heen beter mogelijk wordt).

Datum: Donderdag 27 januari 2022
Tijd: 14:00-15:00 uur (online)

Aanmelden: Aanmeldformulier

Concept programma

14:00 Introductie – Erwin Folmer (PLDNPlatform Linked Data Nederland (PLDN))
14:00 Data hergebruik op basis van personal data stores met SolidSocial Linked Data(Solid) is een webdecentralisatieproject geleid door Tim Berners-Lee, de uitvinder van het World Wide Web, ontwikkeld in samenwerking met het Massachusetts Institute of Technology (MIT). Het project 'heeft als doel de manier waarop webapplicaties tegenwoordig werken radicaal te veranderen, wat resulteert in echt data-eigendom en verbeterde privacy' door een platform te ontwikkelen voor gekoppelde datatoepassingen die volledig gedecentraliseerd zijn en volledig onder controle van gebruikers in plaats van gecontroleerd. door andere entiteiten.: introductie en toepassingen – Tom Haegemans (Digita)

In deze presentatie zal Tom Haegemans, mede-oprichter en CTO van Digita en professor aan de KU Leuven, praten over data hergebruik en hoe Solid dit faciliteert. Daarnaast zal hij een aantal concrete use casesEen usecase in software engineering en systems engineering is een beschrijving van een gedrag van een systeem, dat reageert op een verzoek dat stamt van buiten het systeem. Met andere woorden, de use case beschrijft "wie" met het betreffende systeem "wat" kan doen (bron: Wikipedia). toelichten waar deze technologie reeds wordt ingezet.

14:20 Post-Platforms: Introducing competition among platforms with SOLID – Alex Tourski (Post-Platforms)

Post-Platforms is a new SOLID-based initiative able to give back users the control over their dataWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat, while still enjoing all benefits of existing platforms, by eliminating unwished monopoly position of tech giants. Alex Tourski, co-founder of Post-Platforms will give an introduction to the Post-Platforms initiative and highlight several use casesEen usecase in software engineering en systems engineering is een beschrijving van een gedrag van een systeem, dat reageert op een verzoek dat stamt van buiten het systeem. Met andere woorden, de use case beschrijft "wie" met het betreffende systeem "wat" kan doen (bron: Wikipedia)., he is currently working on.

14:40 Toepassen knowledge graph technologie in IDSInternational Data Spaces (IDS) is ... infrastructuur – Michiel Stornebrink (TNO)

De International Data Spaces (IDSInternational Data Spaces (IDS) is ...) referentie architectuur maakt het mogelijk veilig en vertrouwd data te delen in een business ecosysteem. De generieke infrastructuur afspraken en bouwblokken geven echter geen invulling aan de semantische interoperabiliteit die nodig is in het afsprakenstelsel van het ecosysteem. In deze presentatie ligt Michiel Stornebrink (TNO, Data Ecosystems) toe welke ontwikkelingen er zijn. Dit betreft o.a. het inzetten van gegevensmodel voor configuratie van IDSInternational Data Spaces (IDS) is ...-connectoren en de rol van RML voor data conversie. Middels een praktische case en demonstrator wordt dit geïllustreerd.

15:00 Afronding – Erwin