Corona datasets

 
Expert Finding.jpg
Expertise

Eigenschappen

Label (nl)Corona datasetsDatasets die gebruikt kunnen worden om de Coronacrisis beter in kaart te brengen en oplossingen te bedenken, die de Coronacrisis versneld kunnen helpen oplossen.
Label (en)Corona datasetsDatasets die gebruikt kunnen worden om de Coronacrisis beter in kaart te brengen en oplossingen te bedenken, die de Coronacrisis versneld kunnen helpen oplossen.
Definitie (nl)Datasets die gebruikt kunnen worden om de Coronacrisis beter in kaart te brengen en oplossingen te bedenken, die de Coronacrisis versneld kunnen helpen oplossen.
Definitie (en)Datasets that can be used to create better overviews for the Corona crisis and to develop solutions that can help to solve the Corona crisis more quickly and more efficiently.
Toelichting (nl)Er zijn inmiddels vele initiatieven, die Corona-gerelateerde datasetsEen gegevensverzameling is een verzameling RDF-triples, die wordt gepubliceerd, onderhouden of geaggregeerd door één aanbieder. aanbieden, gelinkt aan specifieke geografische locaties, aan specifieke geanonimiseerde use casesEen usecase in software engineering en systems engineering is een beschrijving van een gedrag van een systeem, dat reageert op een verzoek dat stamt van buiten het systeem. Met andere woorden, de use case beschrijft "wie" met het betreffende systeem "wat" kan doen (bron: Wikipedia)., aan ziekenhuisgegevens, aan informatie over de Coronavirussen zelf en aan mogelijke behandelingen en andere oplossingen. En er zijn ook een aantal initiatieven die de beschikbare datasetsEen gegevensverzameling is een verzameling RDF-triples, die wordt gepubliceerd, onderhouden of geaggregeerd door één aanbieder. overzichtelijk proberen samen te vatten (zie de links bij de bronnen).
Toelichting (en)There are already many initiatives that offer Corona-related datasetsEen gegevensverzameling is een verzameling RDF-triples, die wordt gepubliceerd, onderhouden of geaggregeerd door één aanbieder., linked to specific geographical locations, to specific anonymized use casesEen usecase in software engineering en systems engineering is een beschrijving van een gedrag van een systeem, dat reageert op een verzoek dat stamt van buiten het systeem. Met andere woorden, de use case beschrijft "wie" met het betreffende systeem "wat" kan doen (bron: Wikipedia)., to hospital dataWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat, to information about the Corona viruses themselves and to possible treatments and other solutions. And there are also a number of initiatives that try to summarize the available datasetsEen gegevensverzameling is een verzameling RDF-triples, die wordt gepubliceerd, onderhouden of geaggregeerd door één aanbieder. in a well-organized way (see the links at the bron-property).
Bronhttps://www.databronnencovid19.nl/, https://www.digitaleoverheid.nl/overzicht-van-alle-onderwerpen/nieuwe-technologieen-data-en-ethiek/het-led/led-nieuws/dossierpostcontext/covid-19-in-data/

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
Corona datasetsDatasets die gebruikt kunnen worden om de Coronacrisis beter in kaart te brengen en oplossingen te bedenken, die de Coronacrisis versneld kunnen helpen oplossen.Gerelateerd
Corona datasetsDatasets die gebruikt kunnen worden om de Coronacrisis beter in kaart te brengen en oplossingen te bedenken, die de Coronacrisis versneld kunnen helpen oplossen.Lid van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
COVID-19 Literature Knowledge Graph (Expertise)BrederCorona datasetsDatasets die gebruikt kunnen worden om de Coronacrisis beter in kaart te brengen en oplossingen te bedenken, die de Coronacrisis versneld kunnen helpen oplossen.
COVID-19 Open Research Dataset Challenge (CORD-19) (Expertise)BrederCorona datasetsDatasets die gebruikt kunnen worden om de Coronacrisis beter in kaart te brengen en oplossingen te bedenken, die de Coronacrisis versneld kunnen helpen oplossen.
European Data Portal Corona or COVID related open data (Expertise)BrederCorona datasetsDatasets die gebruikt kunnen worden om de Coronacrisis beter in kaart te brengen en oplossingen te bedenken, die de Coronacrisis versneld kunnen helpen oplossen.
Corona apps (Expertise)GerelateerdCorona datasetsDatasets die gebruikt kunnen worden om de Coronacrisis beter in kaart te brengen en oplossingen te bedenken, die de Coronacrisis versneld kunnen helpen oplossen.
Coronavirus (Expertise)GerelateerdCorona datasetsDatasets die gebruikt kunnen worden om de Coronacrisis beter in kaart te brengen en oplossingen te bedenken, die de Coronacrisis versneld kunnen helpen oplossen.
Kadaster Labs COVID-19 Use Case (Expertise)GerelateerdCorona datasetsDatasets die gebruikt kunnen worden om de Coronacrisis beter in kaart te brengen en oplossingen te bedenken, die de Coronacrisis versneld kunnen helpen oplossen.
SNOMED CT COVID-19-terminology (Expertise)GerelateerdCorona datasetsDatasets die gebruikt kunnen worden om de Coronacrisis beter in kaart te brengen en oplossingen te bedenken, die de Coronacrisis versneld kunnen helpen oplossen.
Rdf.jpg