Conceptual Fridays 2015-2016


De Conceptual Fridays zijn informele bijeenkomsten bij Geonovum.
Barchman Wuytierslaan 10, 3818 LH Amersfoort.
Let op de aankondigingen op LinkedIn en op deze pagina of er een Conceptual Friday ingepland is met een specifiek onderwerp. Als er geen onderwerp vermeld staat bij een datum dan is er geen Conceptual Friday ingepland en zijn er ook geen deelnemers aanwezig.

De documentatie van de Conceptual Fridays van vorig jaar kunnen gevonden worden op de volgende Wiki pagina.

29 januari 2016

Erwin Folmer en Arjen Santema 's ochtends aanwezig

Onderwerpen: Inferencing en Stelselcatalogi

5 februari 2016

Onderwerpen: Agendabijeenkomst (afspraken maken over Stelselcatalogus Omgevingswet en Stelselcatalogus Basisregistraties) en parallel aan deze bijeenkomst een presentatie over de BBC Research and Education Space (RES)

12 februari 2016

Geen Conceptual Friday zijn voor het onderwerp catalogi in verband met de 6e Community Meeting van DBpediaDBpedia is a crowd-sourced community effort to extract structured information from Wikipedia and make this information available on the Web. DBpedia allows you to ask sophisticated queries against Wikipedia, and to link the different data sets on the Web to Wikipedia data. We hope that this work will make it easier for the huge amount of information in Wikipedia to be used in some new interesting ways. Furthermore, it might inspire new mechanisms for navigating, linking, and improving the encyclopedia itself. in Den Haag.

19 februari 2016

Onderwerp: Uri strategie voor waardelijsten

Op 5 februari hebben we het onder andere gehad over het representeren van waardelijsten in SKOSSimple Knowledge Organization System (SKOS) is een internationale standaard voor het maken van taxonomieen en thesauri. Soms worden waarden in waardelijsten zelfstandige begrippen, die kunnen worden gedefinieerd als specialisatie van een breder begrip. Dit geldt bijvoorbeeld voor de waardelijst 'wegtype' in de BRT. Een 'hoofdweg' kan worden gedefinieerd als een specialisatie van het bredere begrip 'weg'. Alle typen wegen die zo worden onderscheiden kun je opnemen in een collectie 'wegtype'. Maar als je er een waardelijst van wilt maken en je geeft de waardelijst een uri als www.brt.kadaster.nl/id/codelist/wegtype en ieder begrip in die waardelijst een uri als www.brt.kadaster.nl/id/codelist/wegtype/hoofdweg, dan gebeurt er iets raars. Andere waardelijsten zijn gewoon een lijstje, bijvoorbeeld de lijst met gemeentenamen. Deze worden niet gedefinieerd als begrippen. Het zijn slechts namen, maar het is wel handig dat ze een uri krijgen. Hans Overbeek zal dit onderwerp inleiden vanuit zijn ervaringen met het OWMSOverheid.nl Web Metadata Standaard (OWMS).

26 februari 2016

Onderwerp: versiebeheer met behulp van PROV (Geonovum; 9.30-12:00 uur)

Gerard Kuijs heeft een opzetje gemaakt om versies te documenteren met behulp van het PROV vocabulair. Deze conceptual Friday om deze opzet te delen en feedback hierop te krijgen.

4 maart 2016

Deze dag hebben we geen specifiek onderwerp op de agenda staan, maar Arnold Reinders had wel enkele discussiepunten. Gerard Kuijs en Arjen Santema zijn aanwezig bij Geonovum van 9:30 tot 12:00 uur. Wie aan wil schuiven kan aanschuiven en kan eventueel zelf ter plekke een onderwerp inbrengen.

11 maart 2016

Voorbereiding van het voorgenomen wetgevinginverbinding congres in april (Geonovum 10:00-12:00).

Wetgevinginverbinding is een initiatief van KOOP (Hayo Schreijer), ICTU/NORA (Eric Brouwer), Logius (Kristian Mul) en Kadaster (Arjen Santema). Hierin proberen we wetgevers en uitvoerders met elkaar in verbinding te brengen door begrippen en informatie over die begrippen te delen. Dit is de basis van wat KOOP doet met wetten.nl, de NORA met het nationaal semantisch vlak, Logius met de Stelselcatalogus en het Kadaster met de Catalogus voor haar eigen registraties en binnenkort de Gegevenscatalogus voor het digitaal stelsel omgevingswet. Eind april verwachten we de opzet voor een 'next-level' stelselcatalogus en een catalogus voor het digitaal stelsel zover op orde te hebben dat een toeting met de beleidsmakers bij de wetgeving en in de uitvoering mogelijk is.

18 maart 2016

Technologie-stack voor het Linked Data Theater in relatie tot de LOD2 stack en de Britse technologie stack (Geonovum 9:30-12:00)

De kern van het Linked Data Theater (LDTOntologie-gedreven aanpak voor het lezen en schrijven van Linked Data) is de Linked Data APILinked data offers a set of best practices for publishing, sharing and linking data and information on the web. It is based on use of http URIs and semantic web standards such as RDF.

For some web developers the need to understand the RDF data model and associated serializations and query language (SPARQL) has proved a barrier to adoption of linked data. This project seeks to develop APIs, data formats and supporting tools to overcome this barrier. Including, but not limited to, accessing linked data via a developer-friendly JSON format. die zorgt dat de data die via het SPARQL endpoint van de triple store (op dit moment VirtuosoVirtuoso (Universal server)) wordt vertaald naar leesbare html, Json, ttl, etc. Met de combinatie VirtuosoVirtuoso (Universal server)-Linked Data APILinked data offers a set of best practices for publishing, sharing and linking data and information on the web. It is based on use of http URIs and semantic web standards such as RDF.

For some web developers the need to understand the RDF data model and associated serializations and query language (SPARQL) has proved a barrier to adoption of linked data. This project seeks to develop APIs, data formats and supporting tools to overcome this barrier. Including, but not limited to, accessing linked data via a developer-friendly JSON format. in het LDTOntologie-gedreven aanpak voor het lezen en schrijven van Linked Data wordt inmiddels 3 jaar productie gedraaid binnen het Kadaster en Geonovum. Ook bij de belastingdienstEen belastingdienst, ook wel fiscus genoemd, is een overheidsorgaan dat de heffing en inning van belasting voor een staat verzorgt. Het woord fiscus is afkomstig uit het Latijn en betekent mandje, in het bijzonder het mandje voor het ophalen van het belastinggeld. Later werd dit de benaming voor de staatskas. heeft enige tijd een proefversie met een begrippenkader voor de belastingdienstEen belastingdienst, ook wel fiscus genoemd, is een overheidsorgaan dat de heffing en inning van belasting voor een staat verzorgt. Het woord fiscus is afkomstig uit het Latijn en betekent mandje, in het bijzonder het mandje voor het ophalen van het belastinggeld. Later werd dit de benaming voor de staatskas. in deze omgeving gedraaid. Het LDTOntologie-gedreven aanpak voor het lezen en schrijven van Linked Data is als open source gepubliceerd op Github. Daar is ook een begin gemaakt voor een wiki waar wordt uitgelegd hoe het LDTOntologie-gedreven aanpak voor het lezen en schrijven van Linked Data kan worden gebruikt.

De ambitie van het LDTOntologie-gedreven aanpak voor het lezen en schrijven van Linked Data is om uit te groeien tot dé open Linked Data publicatietool in vooralsnog Nederland, maar de potentie is breder. Intern binnen het Kadaster wordt het LDTOntologie-gedreven aanpak voor het lezen en schrijven van Linked Data gebruikt voor het publiceren van begrippenkaders, gegevensmodellen en metadata voor de basisregistraties die bij het Kadaster in beheer zijn.

25 maart 2016

Goede vrijdag wordt er geen conceptual Friday georganiseerd.

8 april 2016

Deze dag staat er geen speciaal onderwerp op de agenda. Arjen Santema is wel aanwezig om de conceptual Friday van 15 april over een vocabulaireEen vocabulaire is een verzameling herbruikbare modeleerconstructies in RDF, generiek of specifiek voor een bepaald domein, die gebruikt kunnen worden om Linked Data mee te beschrijven, modeleren en op te slaan en om Linked Data via het internet met elkaar te kunnen linken. voor (urdische) handelingen en activiteiten voor te bereiden.

15 april 2016

9:30-12:00 bij Geonovum

Requirements voor een vocabulaire voor (juridische) handelingen/activiteiten en bijbehorende condities.

Naast begrippen die worden gebruikt om dingen aan te duiden zijn er ook begrippen die handelingen of activiteiten aanduiden. Dit zijn typisch werkwoorden. Twee use casesEen usecase in software engineering en systems engineering is een beschrijving van een gedrag van een systeem, dat reageert op een verzoek dat stamt van buiten het systeem. Met andere woorden, de use case beschrijft "wie" met het betreffende systeem "wat" kan doen (bron: Wikipedia). zijn:

  • Het begrip 'overdracht in de basisregistratie Kadaster. Eigendom is een voorbeeld van een 'recht' op een 'onroerende zaak'. Zo'n recht kun je 'overdragen', of in gewone taal: je kunt je huis verkopen. Zo'n overdracht moet juridsch netjes worden 'geregeld'. Hoe dit gebeurt staat beschreven in de wet, de hoofdlijnen in boek 5 van het BW, de details in de Kadasterwet.
  • Het begrip 'veehouderij' is een begrip in het concept 'Besluit Activiteiten Leefomgeving' (BAL). Je kunt dit ook 'vee houden' noemen. Om vee te mogen houden moeten ook een aantal dingen worden 'geregeld'. Deze regels worden op hoofdlijnen beschreven in het BAL, de details in de omgevingsplannen.


Doel van deze conceptual Friday is om een raamwerk voor het beschrijven van dit soort handelingen of activiteiten te definiëren. In een volgende slag willen we daar een passend vocabulaireEen vocabulaire is een verzameling herbruikbare modeleerconstructies in RDF, generiek of specifiek voor een bepaald domein, die gebruikt kunnen worden om Linked Data mee te beschrijven, modeleren en op te slaan en om Linked Data via het internet met elkaar te kunnen linken. bij zoeken, bijvoorbeeld ODRL.

22 april 2016

Van 10:00 tot 12:30 bij Geonovum.

Een sessie over het project Vierdaagse-LOD door Regionaal Archief Nijmegen.

Het project bestaat in eerste instantie uit een pilot met door het archief en eventueel andere partijen beheerde data over de Nijmeegse vierdaagse. Dit voor Nijmegen aansprekende onderwerp komt dit jaar nog meer in de belangstelling dan normaal door de 100e editie dit jaar. De wens is voorafgaand hieraan gekoppelde data aan te bieden om andere partijen hiermee de mogelijkheid te geven mooie toepassingen mee te maken.

3 juni 2016

Onderwerp: Smart Dairy Farming

09:30 - 12:30 uur bij Geonovum

Vanuit TNO zijn Jacco Spek en Jack Verhoosel actief in het Smart Dairy Farming project. Zij hebben daar enerzijds het Stappenplan Linked Data dat eerder ook binnen Pilod gepresenteerd is toegepast en verder doorontwikkeld, en daarnaast lopen zij tegen een aantal issues aan rondom het omzetten van sensordata naar Linked Data (ze hebben nu al 300GB aan sensordata omgezet naar Linked DataLinked Data is een internettechnologie waarmee je gestructureerde gegevens op een uniforme manier kunt beschrijven, modelleren, opslaan, publiceren en onderling kunt koppelen via het internet met behulp van RDF-gebaseerde open standaarden en URI's (bijv. W3C-aanbevelingen en vocabulaires).).

Deze twee onderwerpen komen aan bod in deze conceptual friday. De eerste rondom het stappenplan (inclusief nieuwe inzichten) in de vorm van een presentatie en de tweede in de vorm van een discussie met de aanwezigen.

17 juni 2016

Niet ingepland

24 juni 2016

Niet ingepland

22 juli 2016

Onderwerp: Gepersonaliseerde interactie met Linked DataLinked Data is een internettechnologie waarmee je gestructureerde gegevens op een uniforme manier kunt beschrijven, modelleren, opslaan, publiceren en onderling kunt koppelen via het internet met behulp van RDF-gebaseerde open standaarden en URI's (bijv. W3C-aanbevelingen en vocabulaires).

Geonovum 10:00-12:00

Hoe kan een gebruiker toegang geboden worden tot de volledige rijkdom van de gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat die Linked Data biedt? En hoe kunnen we hem een ​​gebruikersinterface bieden die optimaal past bij zijn behoeften? Hoe kunnen we zorgen dat bijvoorbeeld een arts direct specifieke medische informatie te zien krijgt, zelfs als er ook allerlei andere informatie beschikbaar is, zoals bijvoorbeeld informatie over de verzekeringen van de patient. We zullen een aanpak bespreken en demonstreren waarbij een arts de medische informatie waar hij het meest geïnteresseerd in is direct zal zien, zelfs afhankelijk van zijn situatie - of hij nu zijn rondes maakt, achter zijn bureau zit, in een vergaderruimte met collega's zit of in een operatiekamer staat. Deze benadering kan worden gebruikt voor het personaliseren van elk soort gebruikersinteractie met Linked DataLinked Data is een internettechnologie waarmee je gestructureerde gegevens op een uniforme manier kunt beschrijven, modelleren, opslaan, publiceren en onderling kunt koppelen via het internet met behulp van RDF-gebaseerde open standaarden en URI's (bijv. W3C-aanbevelingen en vocabulaires)..

Presentatie door Peter de Laat van GoUnitive

2 september 2016

Onderwerp: Project Vierdaagse-LOD door Regionaal Archief Nijmegen


De Conceptual Fridays zijn informele bijeenkomsten bij Geonovum.
Barchman Wuytierslaan 10, 3818 LH Amersfoort.