Concept-based thesauri

 
Expert Finding.jpg
Expertise

Eigenschappen

Label (nl)Concept-based thesauriEen concept-based thesaurus is een digitale online thesaurus, waarbij termen als concepten worden gedefinieerd en die gebruik maakt van RDF-gebaseerde standaarden zoals SKOS en SKOS-XL om de structuur, inhoud en integriteitsregels van een thesaurus te definiëren
Label (en)Concept-based thesauriEen concept-based thesaurus is een digitale online thesaurus, waarbij termen als concepten worden gedefinieerd en die gebruik maakt van RDF-gebaseerde standaarden zoals SKOS en SKOS-XL om de structuur, inhoud en integriteitsregels van een thesaurus te definiëren
Synoniem (nl)Concept-based thesaurusEen concept-based thesaurus is een digitale online thesaurus, waarbij termen als concepten worden gedefinieerd en die gebruik maakt van RDF-gebaseerde standaarden zoals SKOS en SKOS-XL om de structuur, inhoud en integriteitsregels van een thesaurus te definiëren, concept-based thesauriEen concept-based thesaurus is een digitale online thesaurus, waarbij termen als concepten worden gedefinieerd en die gebruik maakt van RDF-gebaseerde standaarden zoals SKOS en SKOS-XL om de structuur, inhoud en integriteitsregels van een thesaurus te definiëren, concept-based thesaurusEen concept-based thesaurus is een digitale online thesaurus, waarbij termen als concepten worden gedefinieerd en die gebruik maakt van RDF-gebaseerde standaarden zoals SKOS en SKOS-XL om de structuur, inhoud en integriteitsregels van een thesaurus te definiëren
Synoniem (en)Concept-based thesaurusEen concept-based thesaurus is een digitale online thesaurus, waarbij termen als concepten worden gedefinieerd en die gebruik maakt van RDF-gebaseerde standaarden zoals SKOS en SKOS-XL om de structuur, inhoud en integriteitsregels van een thesaurus te definiëren, concept-based thesauriEen concept-based thesaurus is een digitale online thesaurus, waarbij termen als concepten worden gedefinieerd en die gebruik maakt van RDF-gebaseerde standaarden zoals SKOS en SKOS-XL om de structuur, inhoud en integriteitsregels van een thesaurus te definiëren, concept-based thesaurusEen concept-based thesaurus is een digitale online thesaurus, waarbij termen als concepten worden gedefinieerd en die gebruik maakt van RDF-gebaseerde standaarden zoals SKOS en SKOS-XL om de structuur, inhoud en integriteitsregels van een thesaurus te definiëren
Definitie (nl)Een concept-based thesaurusEen concept-based thesaurus is een digitale online thesaurus, waarbij termen als concepten worden gedefinieerd en die gebruik maakt van RDF-gebaseerde standaarden zoals SKOS en SKOS-XL om de structuur, inhoud en integriteitsregels van een thesaurus te definiëren is een digitale online thesaurusIn de klassieke betekenis is een thesaurus een soort naslagwerk. Een thesaurus gebruikt men om het exacte woord voor een voorwerp (een bepaalde vakterm) of een woord met de gewenste connotatie (uit stijloverwegingen) te vinden., waarbij termen als concepten worden gedefinieerd en die gebruik maakt van RDF-gebaseerde standaarden zoals SKOS en SKOS-XL om de structuur, inhoud en integriteitsregels van een thesaurusIn de klassieke betekenis is een thesaurus een soort naslagwerk. Een thesaurus gebruikt men om het exacte woord voor een voorwerp (een bepaalde vakterm) of een woord met de gewenste connotatie (uit stijloverwegingen) te vinden. te definiëren
Definitie (en)A concept-based thesaurusEen concept-based thesaurus is een digitale online thesaurus, waarbij termen als concepten worden gedefinieerd en die gebruik maakt van RDF-gebaseerde standaarden zoals SKOS en SKOS-XL om de structuur, inhoud en integriteitsregels van een thesaurus te definiëren is a digital online thesaurusIn de klassieke betekenis is een thesaurus een soort naslagwerk. Een thesaurus gebruikt men om het exacte woord voor een voorwerp (een bepaalde vakterm) of een woord met de gewenste connotatie (uit stijloverwegingen) te vinden., in which terms are defined as concepts and which uses RDF-based standards such as SKOS and SKOS-XL to define the structure, content and integrity rules of a thesaurusIn de klassieke betekenis is een thesaurus een soort naslagwerk. Een thesaurus gebruikt men om het exacte woord voor een voorwerp (een bepaalde vakterm) of een woord met de gewenste connotatie (uit stijloverwegingen) te vinden.
Toelichting (nl)Concept-based thesauriEen concept-based thesaurus is een digitale online thesaurus, waarbij termen als concepten worden gedefinieerd en die gebruik maakt van RDF-gebaseerde standaarden zoals SKOS en SKOS-XL om de structuur, inhoud en integriteitsregels van een thesaurus te definiëren hebben als grote voordeel, dat termen van een dergelijke thesaurusIn de klassieke betekenis is een thesaurus een soort naslagwerk. Een thesaurus gebruikt men om het exacte woord voor een voorwerp (een bepaalde vakterm) of een woord met de gewenste connotatie (uit stijloverwegingen) te vinden. makkelijk digitaal gekoppeld kunnen worden aan termen van een andere concept-based thesaurusEen concept-based thesaurus is een digitale online thesaurus, waarbij termen als concepten worden gedefinieerd en die gebruik maakt van RDF-gebaseerde standaarden zoals SKOS en SKOS-XL om de structuur, inhoud en integriteitsregels van een thesaurus te definiëren en dat de definities van andere thesauri makkelijk hergebruikt kunnen worden, zodat er een netwerk van samenhangende thesauri kan ontstaan
Toelichting (en)The great advantage of concept-based thesauriEen concept-based thesaurus is een digitale online thesaurus, waarbij termen als concepten worden gedefinieerd en die gebruik maakt van RDF-gebaseerde standaarden zoals SKOS en SKOS-XL om de structuur, inhoud en integriteitsregels van een thesaurus te definiëren is that terms of such thesauri can easily be linked to terms of another concept-based thesaurusEen concept-based thesaurus is een digitale online thesaurus, waarbij termen als concepten worden gedefinieerd en die gebruik maakt van RDF-gebaseerde standaarden zoals SKOS en SKOS-XL om de structuur, inhoud en integriteitsregels van een thesaurus te definiëren and that the definitions of other thesauri can easily be reused, so that a network of related thesauri can be created

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Thesauri (Expertise)SmallerConcept-based thesauriEen concept-based thesaurus is een digitale online thesaurus, waarbij termen als concepten worden gedefinieerd en die gebruik maakt van RDF-gebaseerde standaarden zoals SKOS en SKOS-XL om de structuur, inhoud en integriteitsregels van een thesaurus te definiëren
Rdf.jpg