Cases platform implementatie Linked Open Data


Het platform implementatie Linked Open Data is een open community die kennis en ervaring opbouwt over het werken met Linked Open Data. In de cases en thema’s vindt het inhoudelijk werk plaats. Op dit moment werkt de community aan zeven cases en twee overkoepelende thema’s. U bent van harte welkom om inhoudelijk bij te dragen aan de cases.

Neem voor meer informatie contact op met Erwin Folmer.

Case 1: Doorontwikkelen URI strategie[bewerken]

Deze werkgroep zal de reeds ontwikkelde URI strategie loslaten op (een subset van) de basisregistraties, en daar ervaring mee opdoen. Resultaat is een URI strategie die een stap verder is gebracht, en een deel van de basisregistraties die een stap gezet hebben richting Linked Data door het toepassen van de URI strategie.

Case 2: Semantiek[bewerken]

De case Semantiek richt zich op het ontwikkelen van een vocabulaire waarmee begrippen (inclusief hun samenhang), gebeurtenissen en informatie in een basisregistratie kunnen worden beschreven en een “recept” voor toepassing. Dit recept willen we toepassen op de BAG en op een subset van de historische kadastrale perceelcontouren die als Linked Data beschikbaar komen op het PiLOD platform.

Case 3: Linked open geo-data[bewerken]

Op het gebied van Geo liggen specifieke kansen. We willen proberen om de kloof tussen de Geo en “Normale” wereld te verkleinen. Specifieke aandacht is er ook voor Erfgoed & Locatie.

Zie ook: Linked open geo-data detail pagina.

Case 4: User interfaces[bewerken]

Om management te overtuigen hebben we snel te bouwen (query gerichte) user interfaces nodig. Graag willen we in deze case de community uitdagen om standaard User Interfaces te genereren die gebruik maken van “linked open data”.

Case 5: Linked Open Data voor App bouwers[bewerken]

De case “App Bouwers” onderzoekt de inzet van Linked Data voor het web en levert voorbeeldcode en best practices op voor developers, zodat zij eenvoudig LD kunnen inzetten bij het verrijken van applicaties of websites.

Case 6: Verbeteren dienstverlening met LOD[bewerken]

De onderlinge relaties tussen organisaties en burgers (of klanten) veranderen snel. De tijd dat organisaties in grote zelfstandigheid aan haar klanten producten en diensten aan konden bieden, is al lang voorbij. We verkennen welke behoefte er bestaat tussen organisatie(delen) bij het uitwisselen van informatie om te komen tot dienstverlening die met elkaar in verbinding staat.

Case 7: Sensor data en LOD[bewerken]

Sensor data biedt ook mogelijkheden om als Linked Open Data ontsloten te worden. De specifieke technische vraagstukken die hierbij horen vormen ook onderdeel van deze case.