Case Sensoren en Linked Data

Toelichting: Deze pagina wordt op dit moment geupdate naar een nieuw standaard formaat.

Inleiding

Sensor data biedt ook mogelijkheden om als Linked Open DataInformatie gepubliceerd als Open Data en dat aan andere data linkt, wordt Linked Open Data (LOD) genoemd. Data wordt nog beter ontsloten, omdat men zoveel mogelijk verwijzingen aanbrengt naar andere kennisbronnen en anderen gemakkelijk naar informatie kunnen verwijzen. ontsloten te worden. De specifieke technische vraagstukken die hierbij horen vormen ook onderdeel van deze case.

Trekker

Naam Organisatie
Matthijs Vonder TNO

Deelnemers en geïnteresseerden

Error #sparql :Error query  : PREFIX a: <http://www.pilod.nl/wiki/Speciaal:URIResolver/> PREFIX foaf: <http://xmlns.com/foaf/0.1/> PREFIX dct: <http://purl.org/dc/terms/> select DISTINCT ?URI ?Organisatie ?Onderwerp ?Deelnemer where {?URI a:Eigenschap-3AElementtype ?title. FILTER(REGEX(STR(?Onderwerp), "Case 7")). FILTER (regex(?Deelnemer, "Ja")) . OPTIONAL {?URI a:Eigenschap-3AOrganisatie ?Organisatie . } OPTIONAL {?URI dct:subject ?Onderwerp . } OPTIONAL {?URI a:Eigenschap-3ADeelnemer ?Deelnemer . } }

ORDER BY ?URI Error endpoint: http://localhost:8890/sparql Error http_response_code: 0 Error message:
Error #sparql :Error query  : PREFIX a: <http://www.pilod.nl/wiki/Speciaal:URIResolver/> PREFIX foaf: <http://xmlns.com/foaf/0.1/> PREFIX dct: <http://purl.org/dc/terms/> select DISTINCT ?URI ?Organisatie ?Onderwerp ?Deelnemer where {?URI a:Eigenschap-3AElementtype ?title. FILTER(REGEX(STR(?Onderwerp), "Case 7")). FILTER (regex(?Deelnemer, "Ja")) . OPTIONAL {?URI a:Eigenschap-3AOrganisatie ?Organisatie . } OPTIONAL {?URI dct:subject ?Onderwerp . } OPTIONAL {?URI a:Eigenschap-3ADeelnemer ?Deelnemer . } }

ORDER BY ?URI Error endpoint: http://localhost:8890/sparql Error http_response_code: 200 Error message: Error parsing SPARQL result:

Message XML result (in theory) :>>>>>>>

<<<<<<<<


Activiteiten

Case Sensoren en linked data bijeenkomst 13-12-2013 9.30 - 12.00 uur

 • Adres: Geonovum, Barchman Wuytierslaan 10, Amersfoort (tegenover het station)
 • Gespreksonderwerpen/agenda
  • Korte kennismaking aanwezigen
  • Wat willen we bereiken in de komende maanden?
  • Hoe ziet de uit te werken case er uit?
   • Welke bronnen gaan we ontsluiten?
   • Hoe gaan we de bronnen ontsluiten?
   • Wie zijn de eindgebuikers?
   • Wie gaat er meedoen aan het maken van de case (actief/passief)?
   • Eerste gedachte van een case
    • Koppeling van RIVM meetdata met "realtime" NDW gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat en "realtime" luchtkwaliteitsdata van de crowd
     • Mogelijke databronnen:
      • NDW dataWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat: zie ook Case 4: NDW data
      • RIVM dataWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat; bijvoorbeeld luchtkwaliteit wegen
      • Sensor data van het publiek/crowd, zie bijv. Smart Citizen Kit en voorbeeld bij de Waag
     • Voorbeeld vragen die je aan deze LOD zou kunnen/willen vragen:
      • Hoe druk is het nu op de RIVM-top-10 van vieze plaatsen van 2013?
      • En hoe vies is het daar nu (volgens de crowd, mits er een sensor is geplaatst)?
     • Mogelijke eindgebruikers
      • Overheden: Hoe moeten we de verkeerstromen sturen (qua route/snelheid) om vervuilingsdruk te verlagen?
      • Burgers (de crowd): Webpagina/app: hoe schoon is mijn woonomgeving? Hoe fiets ik het schoonst naar huis?

Resultaten

Referenties

PiLOD Kick off meeting Case 3 dd 13-11-2013


Oude content:

Geintereseerden in Sensoren en linked dataWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat

 • Arnold Reinders (BZK)
 • Arnoud de Jong (TNO)
 • Cor Melse (RIVM)
 • Jeroen Broekhuijsen (TNO)
 • Matthijs Vonder (TNO) - trekker van dit sub onderdeel
 • Pieter van Everdingen (OpenIncBij OpenInc kun je terecht voor Enterprise ICT en Data architectuur diensten. OpenInc begeleid organisaties bij het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten met Linked Open Data (LOD) en Linked Enterprise Data (LED) en is partner van Platform Linked Data Nederland (PLDN). De eigenaar van OpenInc, Pieter van Everdingen, is een van de oprichters van de Smart Data Group.)
 • Roel Stap (Data for Use)
 • Victor van Katwijk (Geodan) - gaat nog kiezen
 • Han Geurdes (CGI): geïnteresseerd in hoe sensor gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat gebruikt kunnen gaan worden in de statistische bewerking van de data middels het RDS model.
 • hier verder aanvullen met namen van geinteresseerden