CBS Data Portal

 
Expert Finding.jpg
Expertise

Eigenschappen

Korte samenvattingCBS Open DataOpen data is een term die wordt gebruikt om vrij beschikbare informatie aan te duiden. De voorwaarden waaronder deze informatie beschikbaar is wordt beschreven in licenties en gebruiksvoorwaarden. Bij open data wordt er wel naar gestreefd om de beperkingen in hergebruik tot een minimum te beperken. StatLine portaal.
Website werkhttp://opendata.cbs.nl/dataportaal/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS
ProducttypeOverig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Rdf.jpg