Boek 5/Achtergrond: Van pilot naar platform

Om de vele mogelijkheden van Linked Data voor de overheid te onderzoeken, is in 2012 de Pilot Linked Open DataInformatie gepubliceerd als Open Data en dat aan andere data linkt, wordt Linked Open Data (LOD) genoemd. Data wordt nog beter ontsloten, omdat men zoveel mogelijk verwijzingen aanbrengt naar andere kennisbronnen en anderen gemakkelijk naar informatie kunnen verwijzen. (PiLOD) gestart. Het doel van de pilot was vooral om te onderzoeken wat Linked Data is, wat het voor overheden zou kunnen betekenen en welke stappen er in dat kader gezet zouden moeten worden.

In de pilot werd al snel duidelijk dat er grote vraag was naar een brede, uniforme strategie en aanpak met betrekking tot Linked DataLinked Data is een internettechnologie waarmee je gestructureerde gegevens op een uniforme manier kunt beschrijven, modelleren, opslaan, publiceren en onderling kunt koppelen op het internet met behulp van RDF-gebaseerde open standaarden en URI's (bijv. W3C-aanbevelingen en vocabulaires).. Ook werd een sterke behoefte geconstateerd naar een community, waarin het verzamelen en uitwisselen van ervaringen en kennis met betrekking tot Linked Data centraal zou moeten komen te staan. De gewenste aanpak en de community kregen gestalte in het Platform Linked Data Nederland (PLDNPlatform Linked Data Nederland (PLDN)), dat na twee pilotfasen in 2014 het licht zag.

Met de komst van het Platform Linked Data Nederland werd ook de scope verbreed. Zo werd de focus vooral gelegd op de kenniscommunity, gericht op het toepassen van Linked DataLinked Data is een internettechnologie waarmee je gestructureerde gegevens op een uniforme manier kunt beschrijven, modelleren, opslaan, publiceren en onderling kunt koppelen op het internet met behulp van RDF-gebaseerde open standaarden en URI's (bijv. W3C-aanbevelingen en vocabulaires)., en lag de aandacht voortaan op álle data in plaats van alleen op open dataWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Verder werd breder gekeken dan alleen de overheid en werd in het vervolg ook ingezoomd op het bedrijfsleven en de wetenschap, waarmee nieuwe kennis en ervaring werd ingebracht.

In de afgelopen jaren heeft de PLDN-community het aantal specialisten in Nederland op het gebied van Linked Data enorm vergroot én ook geleid tot een prettige ‘bijvangst’. Tal van organisaties, zoals het Kadaster, Kennisnet, vooraanstaande banken, de Belastingdienst en de Nederlandse Politie, hebben in de afgelopen jaren via de PLDN-community specialisten ingehuurd om hun beleid en innovaties met betrekking tot Linked Data vorm te geven.

Wat vijf jaar geleden begon met een pilot over het hoe en waarom van Linked DataLinked Data is een internettechnologie waarmee je gestructureerde gegevens op een uniforme manier kunt beschrijven, modelleren, opslaan, publiceren en onderling kunt koppelen op het internet met behulp van RDF-gebaseerde open standaarden en URI's (bijv. W3C-aanbevelingen en vocabulaires)., is uitgegroeid tot een succesvolle en gevarieerde community. Die community heeft ervoor gezorgd dat Linked Data in Nederland niet alleen maar een buzzwoord is gebleken, maar onderdeel is geworden van operationele kennis en een uitgebreid internationaal kennisnetwerk.